24. GODIŠNJICA DOMA ZDRAVLJA U MOSTARU
15-02-2019, 11:23

„Zdravstvena zaštita građana i poboljšanje materijalnih uslova rada zaposlenih u zdravstvu, prioriteti su u radu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Potvrda tih riječi može se pronaći u više završenih projekata ili onih koji su u toku“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona pozdravljajući okupljene na svečanosti obilježavanja 24. godišnjice osnivanja Doma zdravlja u Mostaru.

Premijer Herceg dodao je i to da razvoj zdravstvenog sistema Vlada promišlja dugoročno i radi toga usvojena je Strategija za provođenje reforme iz oblasti zdravstva od 2017. do 2020. godine.

„Cilj nam je svakom građaninu osigurati dostupnu, kontinuisanu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Svjesni smo kako provođenje strateških ciljeva u najvećoj mjeri ovisi o vama – zdravstvenim radnicima – koji svakodnevno brinete o zdravlju naših građana. Stoga smo učinili značajne napore kako bismo poboljšali vaš materijalni položaj. Stalnim dijalogom i međusobnim poštivanjem došli smo do rješenja prihvatljivih zdravstvenim i radnicima u zdravstvu i stvorili pretpostavke da u simbiozi Vlade, Zavoda zdravstvenog osiguranja i menadžmenta zdravstvenih ustanova postignuti dogovor o poboljšanju materijalnog položaja, koji je sadržan u kolektivnom ugovoru, u cijelosti poštujemo“, rekao je premijer Herceg dodavši i to da se uz osiguranje boljih materijalnih uslova zaposlenih u zdravstvu kontinuisano radi i na poboljšanju uslova rada.

 „U cilju oslobađanja sredstava namijenjenih za povećanje plata u zdravstvu, Vlada je preuzela kreditne obaveze koje su ranije bile obaveza Zdravstvenog osiguranja. Uz to, na sebe smo preuzeli kredit u iznosu od 32 miliona KM namijenjen moderniziranju bolnica u HNK.

Ovdje na osobit način želim spomenuti dugo očekivani projekat izgradnje Dječje klinike SKB Mostar za što ćemo izdvojiti oko 19 miliona KM“, rekao je premijer Herceg naglasivši i to kako Vlada, u okviru projekta "Zeleni ekonomski razvoj", učestvuje i u obnovi zgrade Doma zdravlja.

„Radicima i menadžmentu Doma zdravlja u Mostaru, lično i u ime Vlade, čestitam današnji dan uz želju da i dalje svojim radom nastavite potvrđivati činjenicu da ste jedni od zdravstvenih ustanova u našem kantonu, ali i šire. Vaši napori imat će podršku Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, ali i cijele vlade. Pozivam vas na to da zajednički nastavimo raditi na stvaranju još boljeg zdravstvenog sistema koji će moći odgovoriti potrebama svih naših građana“, zaključio je premijer Herceg.

Mario Kordić, direktor Doma zdravlja u Mostaru, uz ostalo zahvalio je premijeru Hercegu i Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona uz čiju su podršku uspješno realizovali niz projekata među kojima se najviše ističe obnova zgrade Doma zdravlja.

U okviru programa obilježavanja godišnjice Doma zdravlja u Mostaru prezentovan je njegovo dosadašnje djelovanje, prikazana vježba reanimacije – hitna medicinska pomoć, te održani "Dani otvorenih vrata za građane".