GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU- OBRASCI
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.
PRIRUČNIK ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČA
ZAHTJEV ZA IZMJENU VAŽEĆEG RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA REGISTRACIJU TAKSI VOZILA (U SLUČAJU ZAMJENE VOZILA)
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE TAKSI VOZILA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA DOBIJANJE TA REGISTARSKIH OZNAKA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSEBNOG OBRTA IZ OBLASTI CESTOVNOG PRIJEVOZA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O DODJELI DOPUNSKE TAKSI OZNAKE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O DODJELI DOPUNSKE TAKSI OZNAKE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRIJEVOZNIKA ''D'' ZA OBAVLJANJE TAKSI PRIJEVOZA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRIJEVOZNIKA ''C'' ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA STVARI
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRIJEVOZNIKA ''B'' ZA OBAVLJANJE VANLINIJSKOG PRIJEVOZA OSOBA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRIJEVOZNIKA ''A'' ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG I VANLINIJSKOG PRIJEVOZA OSOBA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE VOZILA ''D''
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE VOZILA ''AB'', ''B'', ''C''
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISKAZNICE ZA VOZAČA MOTORNOG VOZILA -TAKSI VOZAČ
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISKAZNICE ZA VOZAČE MOTORNOG VOZILA
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA NABAVU CJEPIVA PROTIV GRIPE ZA SEZONU 2015/2016

Ostali dokumenti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU- OBRASCI
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.
PRIRUČNIK ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČA
ZAHTJEV ZA IZMJENU VAŽEĆEG RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA REGISTRACIJU TAKSI VOZILA (U SLUČAJU ZAMJENE VOZILA)
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE TAKSI VOZILA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA DOBIJANJE TA REGISTARSKIH OZNAKA