STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA KARIJERNE ORIJENTACIJE U F BiH ZA PERIOD 2015.–2020. GODINA
PRIJEDLOG BUDŽETA HNK ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG BUDŽETA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2015. GODINU
ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA KOJE VODI MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
ODLUKA O POMJERANJU POČETKA ŠKOLSKE 2014/2015.GODINE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I KADROVSKIM USLOVIMA ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA IZ PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE
PRIJEDLOG BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU
NACRT BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA HNK ZA 2013. GODINU
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2013. GODINU
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA ZA PERIOD 2014.-2016. god.
MEĐUINSTITUCIJSKI PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA NASILJA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA U HNK
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ĆE POLAGATI ISPIT ZA INSTRUKTORA VOŽNJE
BUDŽET HNK ZA 2012. GODINU
PRIJEDLOG BUDŽETA HNK ZA 2013. GODINU
NACRT BUDŽETA HNK ZA 2013. GODINU
ODLUKA o dodjeli stipendija i subvencija smještaja u studenski dom za akademsku 2012./2013. godinu
OBRASCI ZA GODIŠNJE IZVJEŠTAJE O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU

Ostali dokumenti

STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA KARIJERNE ORIJENTACIJE U F BiH ZA PERIOD 2015.–2020. GODINA
PRIJEDLOG BUDŽETA HNK ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG BUDŽETA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2015. GODINU
ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA KOJE VODI MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
ODLUKA O POMJERANJU POČETKA ŠKOLSKE 2014/2015.GODINE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I KADROVSKIM USLOVIMA ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA IZ PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE