KONFERENCIJA EVROPSKE DIREKTIVE I VODNE USLUGE U BiH
29-10-2018, 12:41

Dr. sc. Nevenko Herceg premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prisustvovao  specijaliziranom skupu na temu vodnih usluga u BiH i primjenama propisa EU održanom u velikoj sali Hotela Mepas u Mostaru.

U pozdravnom govoru, premijer  Herceg iskazao je zadovoljstvo činjenicom da se o izazovima sektora vodnih usluga, a u kontekstu našega evropskog puta, razgovara upravo u Mostaru, u sjedištu Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja svim svojim aktivnostima snažno zagovara i podržava evropski put BiH.

„Dodatnu vrijednost ovoj Konferenciji daje činjenica da je njezina organizacija rezultat uspješne prekogranične, evropske saradnje hrvatskog strukovno-informativnog časopisa Komunal i bosanskohercegovačke Agencije za vodno područje Jadranskoga mora koju je, sa zadovoljstvom, podržala i Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.“, rekao je premijer Herceg ističući kako naši prostori raspolažu iznimnim bogatstvom vode kao prirodnog resursa, te kako nismo svjesni njezine vrijednosti, a još manje neophodnosti očuvanja njezine kvalitete.

 „A i kad smo svjesni, nedostaje nam ne toliko znanja koliko sredstava da očuvamo naše vode kao ograničeni izvor i ekonomsko dobro kojim trebamo upravljati na način da se ne ugroze interesi budućih naraštaja. To se možda ponajbolje vidi upravo kroz stanje vodnih usluga i infrastrukture u oblasti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja koje je, nažalost, daleko od primjene principa upravljanja zahvaćenom vodom od izvorišta do korisnika i od korisnika do neškodljivog upuštanja u okoliš.“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona svjesna vrijednosti voda, a pri kreiranju javnih politika uistinu pozorno slušamo preporuke nauke i struke.

„Odluke u području vodne politike i njihovu implementaciju u praksi, pokušavamo zasnivati upravo na prepoznavanju i poznavanju vrijednosti vode kao preduslova našeg života, kulture i privredne moći. Na osobit način, moramo i želimo voditi više računa o kvaliteti vode koju imamo.  Mi u HNK-u još uvijek imamo vode relativno dobre kvalitete, ali ne smijemo ignorisati specifičnosti područja delte rijeke Neretve, njezina sliva kao i sliva rijeke Trebišnjice gdje su vodoopskrbni izvori pod povremenim utjecajem mora ili opterećenja iz gornjih dijelova sliva. K tome, vrlo izglednu ugrozu za naše vode predstavljaju i mogući nastavak izgradnje Jadransko-jonske autoceste, koridora V5 i cijelog niza sadržaja koji prate takve objekte,“ istaknuo je premijer Herceg zaključivši kako je Konferencija „Evropske direktive i vodne usluge u BiH“ prilika za razmjenu stručnih mišljenja i iskustava za provođenje infrastrukturnih projekata u oblasti vodnih usluga, osobito u dijelu njihova  finansiranja iz raspoloživih evropskih fondova.

Inače, Konferenciji je uz premijera Hercega prisustvovao i Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, te brojni predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, državnih institucija, akademski stručnjaci, konzultanti i projektanti, a raspravljano je o unaprjeđenju i prilagodbi vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja voda.