SKUPŠTINA UDRUŽENJA PRAVOBRANILACA F BiH

„Kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje Hercegovačko-neretvanskim kantonom zatekli smo tužbe i presude u vrijednosti više od 36 miliona KM. U želji da započnemo proces rješavanja tog golemog problema, ali i da očuvamo finansijsku stabilnost Kantona, svima smo kroz institut vansudske nagodbe ponudili rješenje. S posebnim zadovoljstvom ističem kako smo  u tom procesu postigli zavidan rezultat  i gotovo prepolovili vrijednost zatečenih tužbi - u protekle tri godine u tu smo svrhu isplatili više od 15 miliona KM“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK pozdravljajući prisutne na Skupštini Udruženja pravobranilaca F BiH koja se danas održava u Mostaru. 

„Lično sam veliki optimist i vjerujem u to kako zajedničkim naporima možemo zaustaviti uzlazni trend „čerupanja" naših budžeta. Na tom tragu, neka moja prisutnost na ovom skupu bude potvrda zajedničke opredijeljenosti i obostrane privrženosti zalaganju za zaštitu i očuvanje državne imovine, pri čemu je iznimno važna Vaša odgovornost i uloga u zaštiti državne imovine, bez obzira na to djelujete li na općinskom, kantonalnom ili entitetskom nivou – problemi su svugdje isti ili slični,“ zaključio je premijer Herceg.

Prisutne je pozdravio i Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, istaknuvši kako su ovakvi skupovi i okupljanja od velikog značaja za razmjenu iskustava u radu pravobranilaca. 

„Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK nastavit će podržavati rad Pravobranilaštva i usko sarađivati s njegovim predstavnicima,“ rekao je ministar Balić poželjevši prisutnima uspješan rad Skupštine.

 

04-04-2019, 12:38

PREMIJER HERCEG S PREDSTAVNICIMA DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas se susreo s  Ljubom Krmekom i fra  Miljenkom Stojićem, predsjednikom  i članom Upravnog odbora Južnohrvatskog ogranka Društva hrvatskih književnika.

Predstavnici Društva upoznali su premijera Hercega s planiranim aktivnostima i poteškoćama s kojima se susreću u radu, ističući kako i ove godine Južnohrvatski ogranak s Društvom hrvatskih književnika Herceg-Bosne,  organizira 3. Međudržavni susret hrvatske književnosti.

''Susret će biti organizovan u maju u Mostaru i Metkoviću, a u septembru u Janjini i Orebiću. Ciljevi održavanja ovih Susreta su zbližavanje hrvatske kulture i književnosti četiri regije iz četiri susjedne države: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore, odnosno Boke Kotorske i Italije, odnosno regije Molise'', rekao je gosp. Krmek.

Premijer Herceg izrazio je zadovoljstvo današnjim susretom, te pozdravio organizovanje Trećih Susreta, istaknuvši kako Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, u skladu sa mogućnostima, podržava kako taj, tako i druge slične projekte vezane za kulturu. 

04-04-2019, 10:33

PREDSTAVLJENA KNJIGA „ČOVJEK I OKOLIŠ“

Prof. dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, prof. dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman i doc. dr. sc. Marijo Šiljeg, koautori su knjige „Čovjek i okoliš“ koja je, u okviru Dana otvorenih vrata studija biologije, predstavljena  javnosti.

„Čovjek je ovisniji o svom okolišu nego okoliš o njemu. Pa ipak, iz svoje nepokolebljive vjere u tehnološki, naučni i industrijski napredak, često je nekritički prihvaćao, a to još i danas čini, brojne izume prije ozbiljnih studija i testiranja njihovih učinaka na čovjeka i njegov okoliš. Ta je vjera, posljedično, iznjedrila tehnokratski mentalitet koji potpiruje prometejsku viziju neograničene ljudske moći i u kojem se tehnologija smatra glavnim ključem ljudske egzistencije.

Kao logična posljedica ovoga tehnokratskog mentaliteta, pojavila se globalna ekološka kriza. Već od sredine prošloga vijeka svjedočimo brojnim promjenama Zemljina sistema. Neka mi ovdje bude dopušteno navesti samo neke: značajni porast brzine erozije i sedimentacije, promjene velikih razmjera u biogeokemijskim ciklusima odnosno kruženju ugljika, dušika, fosfora i drugih elemenata, početak značajnijih globalnih promjena klime i promjena u nivou mora, te biotičke alternacije u morskim i kopnenim ekosistemima; zatim, sve je više plastike i drugih tzv. tehnofosila, umjetnih radionuklida povezanih s nuklearnim testiranjima i čestica ugljika koji potječu od industrije.

Naša osnovna teza glasi da čovjekovi izumi nisu i ne smiju biti važniji  za njegovu vlastitu budućnost i održivost života na Zemlji, od najsitnijih čestica i najmanjih živih bića. Stoga je zaštita okoliša „integralni dio razvojnoga procesa i ne može se smatrati izoliranim“, rekao je dr. Herceg.

Knjigu su, uz koautore, predstavili akademik Ferdo Bašić i dr. sc. Davor Lučić, koji su istaknuli vrijednost djela koje će zasigurno biti od velike koristi studentima, ali i široj javnosti zainteresiranoj za zaštitu okoliša i odnos čovjeka prema okolišu.

01-04-2019, 12:40

AMBASADOR DRŽAVE KATAR U VLADI HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta održali su sastanak s NJ. E. Sultanom Bin Ali Al- Khaterom, ambasadorom Države Katar u Bosni i Hercegovini.

Lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijer Herceg je ambasadoru Sultanu Bin Ali Al- Khateru poželio srdačnu dobrodošlicu u HNK i čestitao na imenovanju na dužnost ambasadora. Takođe, upoznao ga je s Hercegovačko-neretvanskim kantonom i njezinim prirodnim, historijskim i kulturnim bogatstvima, te s radom Vlade. Osvrnuo se i na potencijale HNK i mogućnosti koje se nude stranim ulagačima osobito u području obnovljivih izvora energije i turizma. Naglasio je i značaj Aerodroma u Mostaru kao jednog od nositelja razvoja Kantona.

Ministar Hadžović govorio je o svim nivoima obrazovanja u HNK, ističući kako postoji posebno zanimanje za saradnju u visokom obrazovanju i nauci. Naglasio je, takođe, i potencijale koje HNK ima u kulturi, podsjećajući na bogatstvo kulturno-historijske baštine. Izrazio je i zainteresiranost za saradnju u području sporta.

Ambasador Sultan Bin Ali Al-Khater je, ističući kako je danas prvi put u Mostaru i HNK, zahvalio premijeru Hercegu i ministru Hadžoviću na srdačnom prijemu. Izrazio je, takođe, i spremnost za nastavkom saradnje u svim projektima od obostranog interesa.

28-03-2019, 12:14

VLADA NASTAVLJA SNAŽNO PODRŽAVATI POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Na današnjoj, 101. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Program utroška novčanih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za što je u ovogodišnjem Budžetu planirano 1.320.000 KM. Programom su utvrđeni vrsta, visina, uslovi, opći i posebni kriteriji za ostvarenje podrške, način ostvarenja, te nadzor i kontrola. Cilj donošenja Programa je podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvoj poljoprivrede koja je od značaja za turizma i ekologiju. Naglašeno je kako će biti podržana biljna i animalna proizvodnja, te nabavka poljoprivredne mehanizacije.

Usvojen je, takođe, i Zaključak da Ministarstvo pristupi izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi bio obuhvaćen što veći broj proizvođača koji mogu ostvariti pravo na podrške. Na taj način Vlada želi još snažnije poticati poljoprivrednu i prehrambeno-prerađivačku proizvodnju.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je donijela je potrebne odluke vezano za nastavak provođenja aktivnosti iz Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Odluke se odnose na ugovore koji će biti zaključeni sa zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove opreme, prostora i kadra za obavljanje mamografskih pregleda, a koje su izbrane putem javnog poziva. U prvoj fazi ugovori će biti zaključeni sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Kantonalnom bolnicom ''dr. Safet Mujić'' Mostar, a potom  s ostalim odabranim zdravstvenim ustanovama. Za ovu namjenu Vlada je osigurala sredstva u iznosu 250.000,00 KM.

Takođe, donesena je odluka o odobravanju sredstava za  finansiranje nabavke vakcina u iznosu 40.000,00 KM. Sredstva će biti dodijeljena Zavodu za javno zdravstvo HNK koji će provesti proces nabavke vakcina protiv bjesnoće i humanog imunoglobulina i vakcina protiv gripe za narednu sezonu.

Vlada je usvojila i Odluku kojom je utvrdila visinu naknade za podmirenje troškova sahrane za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu u iznosu 889,00 KM.

Iz resora Ministarstva finansija, Vlada je razmotrila i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za proteklu godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, razmotrila Informaciju o realizaciji prometa naftnih derivata za 2018. godinu i Plan prometa naftnih derivata za 2019. godinu na području HNK. Kako je u Informaciji istaknuto, promet naftnih derivata realizovan je u obimu od 93.543 tona. U usporedbi s ostvarenim količinama tokom 2017. godine primjetan je pad potrošnje motornog benzina i tečnog naftnog plina, te povećanje potrošnje dizel goriva i lož ulja. Prema Planu prometa naftnih derivata na području HNK planirano je povećanje potrošnje u obimu od 97.007 tona.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji elektroenergetske bilanse za 2018. godinu i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2019. godinu na području HNK. Ostvarena proizvodnja električne energije bila je 3.117.348 MWh, dok je ukupna planirana proizvodnja u ovoj godini 2.754.500 MWh.

27-03-2019, 16:28

PREMIJER HERCEG S NOVOIMENOVANIM AMBASADOROM NR KINE U BIH

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se s Nj.E. Ji Pingom, novoimenovanim ambasadorom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini.

Čestitajući ambasadoru Ji Pingu na imenovanju, premijer Herceg mu je, lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, zaželio puno uspjeha u obavljanju ambasadorske dužnosti.

Na sastanku su razgovarali o mogućnostima saradnje u oblasti gprivrede, energije, osobito obnovljivih izvora, turizma, ali i kulture.

Na poseban način, premijer Herceg istaknuo je kako prostor Hercegovačko-neretvanskog kantona, radi svojih prirodnih resursa, nudi jako puno mogućnosti stranim ulagačima.

Ambasador Ji Ping zahvalio je premijeru Hercegu na srdačnom prijemu istaknuvši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom. Takođe, izrazio je spremnost da predano radi na daljem unapređenju dobrih odnosa za što će značajna prilika biti i skori Međunarodni sajam privrede u Mostaru, kojem je Kina ove godine zemlja partner.

26-03-2019, 15:10

PREMIJER HERCEG S PREDSTAVNICIMA KARATE KLUBA ''BROTNJO – HERCEGOVINA''

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak s Marinkom Barbarićem, Dariom Ostojićem i Josipom Grbavcem, članovima uprave i Tomislavom Barbarićem, trenerom Karate kluba ''Brotnjo'' Hercegovina.

„Naš Klub broji oko 150 članova što je, mišljenja smo, dobar pokazatelj kvaliteta rada“ istaknuli su predstavnici Kluba dodavši i to kako su na nedavno održanom takmičenju ''Hercegovina kup 2019'', koje je održano u Mostaru, ostvarili zapažene rezultate osvojivši 7 zlatnih, 3 srebrna i 8 brončanih medalja. Istaknuli su, takođe, i iznimne rezultate na Državnom prvenstvu Republike Hrvatske za mlađe uzraste održanom u Ivankovu.

 „Ove godine Klub proslavlja 40. godišnjicu postojanja, te smo stoga, u okviru manifestacije ''Dani berbe grožđa Brotnjo'', planirali održati 7. Međunarodni turnir ''DBG Open 2019'', istaknuo je gosp. Marinko Barbarić.

Premijer Herceg čestitao je 40. godišnjicu djelovanja Kluba i ostvarene rezultate,  naglasivši kako će Vlada HNK, u skladu sa mogućnostima, i dalje nastaviti  podržavati njihove napore usmjerene ka postizanju još značajnijih sportskih postignuća.

„Naši sportaši, kao što su karatašice i karataši  ''Brotnja'', ali i brojni drugi u različitim sportovima, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvanski kanton u cijelom svijetu i stoga zaslužuju našu punu podršku“, rekao je, nakon susreta, premijer Herceg.

17-05-2019 12:30

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU

U okviru Projekta EU4Business objavljen je Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku  razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. 

Tekst Javnog poziva možete pogledati na  https://eu4business.ba/javni-poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-partnerstva-u-turizmu/

16-05-2019 15:37

VLADA OSIGURALA SREDSTVA ZA ISPLATU PLATA ZAPOSLENICIMA J.P. ŠUME HERCEGOVAČKO - NERETVANSKE

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade i Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK održali su sastanak s Trpimirom Jelićem, direktorom J.P. Šume Hercegovačko-neretvanske.

Na sastanku je istaknuto kako je Vlada osigurala značajna sredstva za sanaciju dugovanja Preduzeća osobito prema zaposlenicima.

„Svjesni teškog položaja u kojem se nalaze zaposlenici Preduzeća, a i prijepora u svezi sa nesmetanim radom toga privrednog subjekta, uložili smo maksimalne napore i, na posljednjoj sjednici Vlade, izdvojili više od 800.000 KM za plaćanje zaostalih dugovanja, čime će biti omogućena isplata 18 zaostalih plata, ali i „pokrivanje“ svih drugih obaveza Preduzeća. Očekujemo kako će to biti poticaj menadžmentu Preduzeća da odlučnije nastavi rad i gospodarenje šumama u HNK“, rekao je premijer Herceg.

Učesnici sastanka pozvali su sve nadležne da, su skladu sa Odlukom Skupštine HNK o osnivanju J.P. Šume Hercegovačko-neretvanske, utvrđenim ovlaštenjima u vrijeme primjene Zakona o šumama F BiH i Uredbe o šumama F BiH, te drugim zakonskim propisima omoguće nesmetan rad Preduzeća. 

 

16-05-2019 15:29
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00