VLADA HNK USKORO U NOVOJ ZGRADI – ZAVRŠENA KUPOVINA HOTELA „ERO“

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Adnan Faladžić, ministar finansija danas su s predstavnicima Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine potpisali Ugovor o kreditu kojim se reguliše korištenje kreditnih sredstava i otplate kredita odobrenog iz kreditne linije za finansiranje investicijskih projekata općina, gradova, kantona i F BiH.

Tom prilikom, premijer Herceg je istaknuo kako će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona kreditna sredstva, u iznosu od 11.000.000,00 KM,  koristiti isključivo za finansiranje kupovine Hotela ''Ero'' u Mostaru za smještaj kantonalnih organa vlasti. 

„Razvojna banka Federacije BiH odobrila je, po vrlo povoljnim uslovima, kredit za kupovinu Hotela „Ero“ u Mostaru za potrebe zajedničkog smještaja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija, stručnih službi i kabineta Vlade HNK.
Radovi na adaptaciji uskoro će započeti, te će se, njihovim završetkom, u potpunosti završiti projekat zajedničkog smještaja usmjeren na podizanje efikasnosti rada kantonalnih organa uprave, kvalitete pružanja usluga građanima, ali i smanjenja ukupnih troškova javne uprave“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

03-10-2018, 10:08

PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI ČITLUK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona boravio je danas u radnoj posjeti općini Čitluk.

Posjeta je započela obilaskom Osnovne škole u Biletić Polju, čiju je obnovu finansirala Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako bi učenicima i prosvjetnim radnicima bili osigurani bolji uslovi za boravak i rad, na školskoj gradi je zamijenjen stari dotrajali krov,  ugrađeni su novi otvori, te postavljena nova termo fasada. 

Nastavljajući posjetu, premijer Herceg obišao je saobraćajnicu Žitomislići-Čitluk – dionica Biletić Polje-Čitluk čija sanacija se provodi u okviru Programa Ministarstva saobraćaja i veza- Uprave za ceste, za što je izdvojeno oko 400.000,00 KM.

Takođe, premijer Herceg obišao je i Osnovnu školu u Služnju gdje je Vlada HNK, uz obnovu krovišta, izmjenu otvora i postavljanje nove fasade, finansirala asfaltiranje školskog igrališta, prilaz za lica sa invalidnošću i pristup školi s regionalne ceste.

Potom je Delegacija posjetila Osnovnu školu fra Didaka Buntića u Čitluku gdje je u temeljitu obnovu zgrade škole, u okviru Projekta energetske efikasnosti, Vlada HNK uložila više od pola miliona maraka. Na zgradi škole postavljeno je novo krovište, termička fasada, plastični prozori, rasvjeta u hodnicima i predvorju škole, te nova kotlovnica.

„Novi izgled škola koje smo obišli i viša energetska vrijednost, te izraženo zadovoljstvo onih koji u obnovljenim školama uče i rade,  uvjeravaju nas u to kako smo na pravom putu, da smo donijeli dobru odluku s kojom trebamo nastaviti i u idućem periodu. Kada smo donijeli odluku o pristupanju projektu energetske efikasnosti, procijenili smo da je to najjednostavniji, najefikasniji i najisplativiji način kako brzo poboljšati uslove u našim javnim objektima u obrazovanju, zdravstvu, ali i pravosuđu i policiji. Takođe, to je način  i kako pomoći našim općinama koje su vlasnici tih objekata.

Budući da je obrazovanje  u vrhu prioriteta Vlade, i ovom prilikom pozivam sve nas koji učestvujemo u odgojno-obrazovnom procesu i procesu donošenja odluka da se nikada ne umorimo u stvaranju što boljih uslova u obrazovanju jer je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija za našu budućnost“, rekao je premijer Herceg.

Govoreći o ulaganju u saobraćajnu infrastrukturu, premijer Herceg naglasio je kako je u cilju stvaranja što ugodnijeg okruženja za život građana, Vlada usvojila Srednjoročni program izgradnje i održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNK za period do 2021. godine.

„Za 2018. godinu za ovu namjenu u Budžetu HNK osigurana su sredstva u iznosu od 5.775.000 KM, dok će za svaku narednu godinu iznos biti uvećan za 5%. Uz brojne projekte  u svim našim općinama, među kojima su najvažniji cesta  Sovićka vrata- potok Zec,  Prozor-Varvara-Mokronoge, Dračevo-Hutovo-Ravno i Čapljina-Gabela-granični prelaz, rekonstruišemo i saniramo i ceste u općini Čitluk. Već su započeli radovi na dionici Biletić Polje-Čitluk koje smo danas obišli, te na cesti Tromeđa-Hamzići“, rekao je premijer Herceg.

Takođe, premijer Herceg obišao je i Općinski sud u Čitluku, gdje je Vlada za projekat dogradnje i rekonstrukcije zgrade izdvojila 450.000,00 KM, te dodatna inicijalna sredstva za plate, materijalne troškove zaposlenih u Sudu i nabavku informatičke opreme. Istaknuto je kako je projekat vraćanja Suda u Čitluk jedan od projekata koje je Vlada snažno podržala u interesu naših građana koji trebaju bržu dostupnost pravosudnima institucijama, veću kvalitetu rada ali i manje troškove.

Premijer Herceg posjetu je završio sastankom s Marinom Radišićem, načelnikom Općine i njegovim saradnicima s kojima je razgovarao o realiziranim zajedničkim projektima osobito vezanima za privredu, poljoprivredu, te civilnu zaštitu i vatrogastvo. Istaknuto je kako se tokom ove godine na području Čitluka realiziraju projekti iz oblasti vodoprivrede:  rekonstrukcija i sanacija Distributivnog cjevovoda Jelina Glavica do crpne stanice Ograđenici u dužini od 500 m (Broćanska ulica u Čitluku),  Kanalizacija Bulića potok- ulica kralja Tvrtka“ te nabavka i izgradnja pumpi za crpnu stanicu Biletić polje.

 

02-10-2018, 15:09

PREZENTOVANI PROJEKTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prisustvovao prezentaciji projekata ''Povećanje konkurentnosti MSP-a kroz stvaranja udruženja preduzeća i uspostavljanje tvornice za učenje –Learning Factory'' i ''Povećanje konkurentnosti preduzeća u metalnom sektoru kroz implementaciju lean alata i osnivanje Centra za lean'', koje je održana na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru.

Obraćajući se prisutnima, premijer Herceg je iskazao zadovoljstvo uspostavljanjem nove veze između Sveučilišta, realnog sektora i državne uprave - veze koja pravi novi pomak u poboljšanju kvalitete i uslova visokog obrazovanja, ali i doprinosi povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz stvaranje Klastera metala i plastike, uspostavljanje Tvornice koja uči i Lean centra.

„Rekao bih dosta pojedinačnih ciljeva, ali jedan opći - stvoriti takav edukacijski ambijent koji će, što je moguće realnije, predstavljati stvarnu tvornicu i koji će biti na raspolaganju studentima, a kroz cjeloživotno obrazovanje i zaposlenicima u realnom metalskom sektoru“, rekao je premijer Herceg zaključivši kako je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona neupitno opredijeljena za izvrsnost u svim segmentima života, posebno za izvrsnost u obrazovanju,  te je vrijednosti prepoznala i u ovom projektu u kojem učestvuje kao partner, a tako će siguran sam biti i u budućnosti.

02-10-2018, 13:23

POTPISANI UGOVORI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA SOCIJALNE POLITIKE

Dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK potpisao je danas u zgradi Vlade ugovore s predstavnicima trideset pet udruženja kojima je za finansiranje projekata iz oblasti socijalne politike odobreno ukupno 77.000,00 KM.

Obraćajući se, lično i u ime dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar Opsenica je rekao kako su u sektoru socijalne zaštite učinjeni značajni pomaci  pri čemu se posebno osvrnuo na nove servise i usluge, okretanje prevenciji i najranjivijim grupama.

„Naša posvećenost nevladinom sektoru još je veća, vidljivo je to i kroz 18% povećanja sredstava namijenjenih finansiranju projekata socijalne politike.

Svake godine smo ponovno naglašavali potrebu da ponuđeni projekti budu što kvalitetniji, pa ni ova godina nije bila izuzetak. Imamo vrijednih projekata, onih nešto manje vrijednih, ali i onih na granici prihvatljivosti. Prethodnih godina nositelji tih jedva prihvatljivih projekata, doduše potiho, znali su izražavati svoje nezadovoljstvo visinom dodijeljenih iznosa. Sada ih molim da to ne čine, jer za to nemaju razloga. Ako netko treba biti nezadovoljan, to mogu biti nositelji projekata koji su dobili najviše, ali ne i mogući maksimum i Ministarstvo koje je, unatoč svemu, odlučilo finansirati sve projekte ne želeći kraj mandata obilježiti ponašanjem drugačijim od dosadašnjeg“, rekao je ministar Opsenica.

 

 

02-10-2018, 12:31

NAJAVA: PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI ČITLUK

Dr. sc. Nevenko Herceg,  premijer  Vlade Hercegovačko–neretvanskog kantona, sa saradnicima, danas će boraviti u radnoj posjeti općini Čitluk.
Posjet će započeti obilaskom O.Š. Biletić Polje i ceste Biletić Polje – Čitluk, na kojoj se trenutno izvode radovi. Zatim će uslijediti posjeta školama O.Š. Služanj i O.Š. fra Didaka Buntića Čitluk, te Općinskom sudu Čitluk.
Na kraju, premijer Herceg će posjetiti Općinu Čitluk, gdje će sastati s načelnikom Općine i njegovim saradnicima.

Izjave za medije planirane su u 14:45 sati u zgradi Općine.

02-10-2018, 11:03

PREMIJER HERCEG DOBITNIK MEĐUNARODNE TURISTIČKE NAGRADE INTERSTAS

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dobitnik je ovogodišnje međunarodne turističke nagrade ''POSEBNO PRIZNANJE INTERSTAS 2018'', dok je Hercegovačko-neretvanski kanton dobio nagradu ''ZLATNI INTERSTAS 2018''.

Premijeru Hercegu nagrada je dodijeljena na osnovu iznimnog  doprinosa  podršci i razvoju turizma na lokalnom i državnom nivou. Takođe, u obrazloženju je istaknuto njegovo neumorno zauzimanje za očuvanje okoliša, stalnu komunikaciju sa Svjetskom turističkom organizacijom i poseban  kreativni doprinos projektima u funkciji razvoja turizma, kao jednog od nositelja privrednog razvoja.

Naglašen je i doprinos Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona koja, u cilju razvoja turizma, kvalitetno prezentuje izuzetan geolokacijski položaj, pejzažnu ljepotu, autohtonost, bogatstvo historijskog, vjerskog, kulturnog, tradicijskog naslijeđa, gastronomiju, običaje i druge vrijednosne potencijale HNK.

„Budući da sam značajan dio života i rada posvetio oblasti turizma i zaštite okoliša, dobijena nagrada obradovala me je na poseban način. Ona je, ne samo priznanje za moj rad, nego i potvrda da je put kojim idemo - kada je turizam u pitanju - prepoznat i u širim okvirima. Nagradu doživljavam i kao priznanje mojim saradnicima bez kojih bi teško bilo učiniti ovakve pomake. Takođe, nagrada je i obaveza da i dalje nastavim raditi na promovisanju prirodne i kulturne baštine koju trebamo staviti u funkciju još snažnijeg razvoja turizma“, rekao je premijer Herceg.

Inače, nagrade INTERSTAS su prestižne međunarodne turističke nagrade koje već dugi niz godina dodjeljuju FIJET - Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca o turizmu i F.E.S.T. - Europska federacija turističkih novinara. 

02-10-2018, 10:37

31. GODIŠNJICA TEOLOŠKO-KATEHETSKOG INSTITUTA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko –neretvanskog kantona danas je prisustvovao proslavi Dana Teološko- katehetskog instituta u okviru koje su promovisani prvostupnici i magistri religijske pedagogije i katehetike.

U obraćanju prisutnima, premijer Herceg je, čestitajući godišnjicu Teološko- katehetskog instituta, na poseban način uputio čestitku  diplomantima na uspješno završenom studiju, kao i njihovim profesorima istaknuvši kako su diplome o završetku studija potvrda predanoga rada i njihova zajedničkog napora.

''Današnja svečana Akademija prilika je ponovno se podsjetiti na ulogu i značenje koje Teološko-katehetski institut ima u obrazovanju religijskih pedagoga i kateheta, odnosno vjeroučitelja koji katoličku djecu odgajaju i poučavaju u duhu vjere.

Kao i druge visokoškolske ustanove u HNK i Teološko-katehetski institut u svom se radu suočava s poteškoćama, osobito kada je u pitanju finansiranje njegova djelovanja. Prepoznajući značaj i potrebe Instituta, Vlada HNK već niz godina podržava njegov rad, a ohrabruje činjenica što se ta podrška iz godine u godinu povećava.  Ovih dana radimo na izradi Budžeta našega Kantona za 2019. godinu te sam lično kolegama u Vladi predložio da pokušamo iznaći prostor da se podrška visokoobrazovnim institucijama poveća za 10%. Vjerujem u to kako ćemo ovu namjeru provesti u djelo, čime ćemo još jednom potvrditi našu opredijeljenost da visokom obrazovanju damo onaj značaj koji mu uistinu pripada.  Svjestan sam da će i taj iznos biti samo mali dio vaših stvarnih potreba, te je stoga naš zadatak pronaći način i u materijalnom smislu još značajnije podržati vaš i rad drugih visokoškolskih ustanova.

S obzirom na to kako i sam dolazim iz sveučilišnog miljea, svjestan sam kako je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija u budućnost. Stoga ću lično i s kolegama ministrima u Vladi HNK nastaviti ulagati dodatne napore na podršci i osavremenjivanju obrazovnog procesa,  svjestan kako su mladi obrazovani ljudi nositelji razvoja našega društva i jedini jamac bolje budućnosti ovih prostora'', rekao je premijer Herceg.

Don Marko Šutalo, predstojnik Teološko-katehetskog instituta zahvalio je premijeru Hercegu i Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona na materijalnoj podršci kojom snažno podržavaju rad Instituta.

15-11-2018 12:56

JAVNI POZIV I OBRASCI ZA VANSUDSKE NAGODBE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nastavljajući započete aktivnosti u cilju rješavanja problema izvršnih sudskih rješenja koja značajno opterećuju Budžet HNK,  usvojila je Zaključak na prijedlog Kantonalnog javnog pravobranilaštva u svezi sa vansudskim nagodbama.

Utvrdila je, takođe, i tekst Javnog poziva pravnim i fizičkim licima koje imaju novčana potraživanja iz Budžeta HNK, kao i potrebne obrasce koji prethode zaključenju ugovora o vansudskoj nagodbi.

Tekst Javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti u priloženim dokumentima.

14-11-2018 11:59

ODRŽANA 89. SJEDNICA VLADE HNK

Na današnjoj, 89. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona započela je raspravu o Nacrtu Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu o kojem je uvodno govorio Adnan Faladžić, ministar finansija. Tokom rasprave osobito je istaknuto kako će u Budžetu biti planirana sredstva za onaj dio obaveza koje je Vlada preuzela potpisivanjem kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva i obrazovanja kao i onih čije se potpisivanje uskoro očekuje, odnosno kolektivnih ugovora sa sindikatima policijskih i državnih službenika i namještenika. Takođe, resorno Ministarstvo zaduženo je da razmotri mogućnosti za povećanja budžetskih izdvajanja za visokoškolske  ustanove, te područje kulture i sporta. Ministri su ukazali na zakonske obaveze koje ih očekuju u 2019. godini, nakon čega je zaključeno kako će svi prijedlozi biti dostavljeni resornom Ministarstvu koje će za narednu sjednicu pripremiti Nacrt Budžeta.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je i to kako su razlozi donošenja isključivo usaglašavanje sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca doneseno je niz odluka koje se odnose na  odobravanje jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovih porodica, izgradnju spomen-obilježja i obilježavanje značajnih datuma.

Vlada je, kontinuisano radeći na rješavanju problema tužbi i presuda na teret kantonalnog budžeta, usvojila Zaključak u vezi sa nastavkom aktivnosti na provođenju javnih poziva o podnošenju prijava potraživanja odnosno zaključenja vansudskih nagodbi. 

Vlada HNK dala je saglasnost na sporazume o prijenosu vlasništva nad opremom za edukaciju i stjecanje potrebnih praktičnih znanja, nabavljenoj u okviru projekta BACAR, u kojem je partner Ministarstvo privrede, Srednjoj poljoprivredno-tekstilnoj i Turističko- ugostiteljskoj školi u Mostaru.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju  Ministarstva privrede o provođenju javnog poziva i Odluku o dodjeli 1.000.000 KM za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima.

Vlada je na današnjoj sjednici raspravila i Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova koja se odnosi na problematiku vezanu uz migrantsku krizu, te je usvojila zaključak kojim zadužuje MUP da nastavi kontinuirano pratiti stanje na terenu, preduzimati sve potrebne mjere  i o tomu redovito izvještavati Vladu.

13-11-2018 15:29