PREDSTAVLJANJE PROJEKTA PROIZVODNJE POVRĆA NA BALKONIMA

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, a u saradnji s Turskom razvojnom agencijom i Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru danas je predstavljen projekat: ''Proizvodnja povrća na balkonima'' za područje Grada Mostara.

„Oko 400 domaćinstava u BiH dobit će potrebni vertikalni, intenzivni sistem za proizvodnju hrane, supstrat i sjeme. Pored toga, korisnicima će biti omogućena edukacija iz tog područja, a dobit će i priručnike za proizvodnju“, rekla je Gordana Bošnjak, pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvavši građane Mostara da se prijave za učestvovanje u navedenom projektu.

Ivan Ostojić, dekan Agronomskog i  prehrambeno-tehnološkog fakulteta istaknuo je kako proizvodnja povrća na balkonima ima socio-ekonomski karakter jer potiče ljude da sami proizvode hranu.

Petar Glamočlija, profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objasnio je kako projekat traje već dvije godine i širi se u sve gradove BiH.

„U Mostaru, koji ima puno balkona i terasa, ovakva proizvodnja bila bi odlična ljudima koji žele svježu hranu“ rekao je profesor Glamočlija dodavši i to kako će prednost za dobivanje vertikalnog sistema imati nezaposleni, penzioneri, invalidi i osobe s posebnim potrebama.

 

26-03-2019, 15:07

PREMIJER HERCEG I MINISTAR HADŽOVIĆ S REKTORIMA

Dr. sc. Nevenko Herceg, predmijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta održali su sastanak s prof. dr. sc. Zoranom Tomićem i prof. dr. sc. Elvirom Zlomušicom, rektorima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta “Džemal Bijedić“.

Rektori Tomić i Zlomušica zahvalili su premijeru Hercegu i ministru Hadžoviću na redovnom i stalnom sufinansiranju rada dvije javne visokoškolske ustanove i podršci različitim naučnim, ali i infrastrukturnim projektima u visokom obrazovanju.

Govoreći o poteškoćama u radu, rektori su istaknuli potrebnu izmjenu Zakona o visokom obrazovanju koji mora ići u korak sa zakonima koji regulišu visoko obrazovanje u razvijenim zemljama Evrope i svijeta. Istaknuta je i potreba donošenja drugih podzakonskih akta, osobito vezano za priznavanje diploma.

Rektori su ukazali i na potrebu da se kod izdavanja odobrenja za rad novim visokoškolskim ustanovama vodi računa o standardima, kriterijima i normama koji podrazumijevaju kvalitetno visoko obrazovanje.

Takođe, istaknuli su kako su oba sveučilišta podnijela zahtjev za reakreditaciju i očekuju skori završetak toga procesa. 

„U više sam navrata isticao kako je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija za ukupni razvoj društva. Stoga smo budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje kontinuisano povećavali i ona su značajno veća nego ranijih godina. Takođe, podržali smo brojne projekte Sveučilišta i Univerziteta, kroz koje, uz stvaranje boljih uslova obrazovanja, studentima osiguravamo i stjecanje znanja u moderno opremljenim učionicama i laboratorijima. Sveučilište i Univerzitet i dalje mogu računati na našu punu podršku“, rekao je premijer Herceg podsjetivši na to kako je Vlada za više od 2000 studenata osigurala stipendije i subvencije smještaja u studentske domove.

Ministar Hadžović je detaljnije govorio o odnosu Ministarstva i dvije javne visokoškolske ustanove ističući kako postoji dobra saradnja koja će biti nastavljena zajedničkim naporima na unapređenju kvalitete visokoga obrazovanja u HNK.

26-03-2019, 14:41

MINISTAR BALIĆ NA KONFERENCIJI MINISTARA PRAVDE I PREDSJEDNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BIH I PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH

Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je u Sarajevu učestvovao na petoj Konferenciji ministara pravde sa svih nivoa vlasti u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Organizacijom Konferencije  predstavljeno je jasno opredjeljenje za nastavak reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, osobito na provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcionog plana za njezino provođenje.

U obraćanju prisutnima, ministar Balić je, između ostalog, ukazao na problem dugih konkursnih procedura za imenovanje sudija i tužilaca u pravosudnim organima, od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

''Obično se događa da za upražnjenu poziciju sudije ili tužioca, npr. zbog penzionisanja, konkurs bude raspisan tek nakon penzionisanja, tako da ta pozicija ostane upražnjena na neopravdano dug period. Zbog navedenog problema, dolazi do otežanog funkcionisanja pravosuđa, nagomilavanjem neriješenih predmeta, što direktno dovodi do apelacija građana zbog prekoračenja razumna roka suđenja i presuda Ustavnog suda što, na kraju, rezultuje novim budžetskim opterećenjima'', rekao je ministar Balić istaknuvši kako je navedeni problem moguće riješiti aktivnim i koordinisanim radom institucija s misijom za uspostavljanje efikasnog pravosuđa.

Učesnici ministarske konferencije dali su punu podršku godišnjem Izvještaju o provođenju Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za 2018. godinu, Izvještaju o statusu aktivnosti iz Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH Organizacija civilnog društva, Izvještaju o praćenju i ocjeni efikasnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH, prioritetima donatorske pomoći i nastavku reformi na osnovu revidiranog Akcionog plana za period 2019. i 2020. godina.

S Konferencije je upućen zahtjev za što bržim usvajanjem revidirane Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina i donošenje zakonskih rješenja na svim nivoima vlasti koji će doprinijeti jačanju vladavine prava.

26-03-2019, 13:53

RADNI POSJET OPĆINSKOM SUDU ČITLUK

Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK jučer je bio u radnoj posjeti Općinskom sudu u Čitluku.

Tokom posjete, ministar Balić je s Jadrankom Prskalo, predsjednicom suda, sudijama i ostalim zaposlenicima Suda  razgovarao  o svim aspektima poslovanja suda kao i načinu otklanjanja problema s kojima se susreću sve institucije na početku svoga rada, osobito one složene kao što je sud.

Inače, projekat vraćanja Suda u Čitluk jedan je od projekata koje je Vlada snažno poduprla u interesu građana koji trebaju bržu dostupnost pravosudnima institucijama, veću kvalitetu rada ali i manje troškove.

22-03-2019, 12:43

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA - ZBOG PRIJAVE ZA KANTONALNE POTICAJE DO 31.3. AŽURIRATI PODATKE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK  obavještava poljoprivredne proizvođače o tomu kako je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  u Budžetu HNK za 2019. godinu osigurala novčana sredstava za „Poticaji u poljoprivredi“ u iznosu 1.320.000,00 KM.

Program podrške u procesu je donošenja.
Ministarstvo načelno planira poticati:

 • Podizanje novih nasada (jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, breskva, nektarina, marelica, šipak, smokva, orah, bajam, lješnjak i kivi);
 • Podizanje novih nasada masline;
 • Podizanje novih nasada vinograda;
 • Proizvodnju grožđa-starih nasada;
 • Proizvodnju šljive-starih nasada;
 • Proizvodnju smokve-starih nasada;
 • Proizvodnju šipka-starih nasada;
 • Proizvodnju maslina-starih nasada;
 • Proizvodnju malina-starih nasada;
 • Proizvodnju lubenice;
 • Proizvodnju bijeloga luka;
 • Proizvodnju povrća u plastenicima;
 • Proizvodnju presadnica povrća i ljekovitog bilja;
 • Podrška održivosti pčelarske proizvodnje od važnosti za oprašivanje poljoprivrednih kultura - Oprašivači poljoprivrednih kultura – pčelarstvo;
 • Podrška hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu;
 • Podrška hranidbe u uzgoju krava prvotelki-rasplodne junice;
 • Podrška hranidbe u uzgoju goveda u sistemu krava-tele;
 • Podrška hranidbe u uzgoju svinja;
 • Subvencija nabavke traktora i priključaka za traktore;
 • Subvencija nabavke opreme za natapanje;
 • Subvencija nabavke nove opreme u govedarstvu, kozarstvu - muzilice i miješalice za hranu i
 • Interventna sredstva.

Poljoprivredni proizvođači trebaju do 31. marta 2019. godine ažurirati podatke u Registru poljoprivrednih gospodarstava i Registru klijenata koji se vodi u općinskim/gradskim službama. S obzirom na to da se bliži krajnji rok za prijavu podataka u RPG/RK, sugerišemo poljoprivrednim proizvođačima da izvrše sve potrebne prethodne radnje kako bi mogli aplicirati za kantonalne novčane podrške. Dakle, do propisanog roka, 31. marta 2019. godine potrebno je izvršiti ažuriranje i prijaviti eventualne promjene koje moraju biti evidentirane u Registru (RPG/RK).

Napominjemo kako je klijent (poljoprivredno gospodarstvo) koji se bavi biljnom i/ili animalnom proizvodnjom dužan prijaviti nastale promjene - promjene broja bankovnog računa i banke, promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva, broja članova gospodarstva, osnovnih podataka (adresa, kontakt telefon, organizacioni oblik i dr.), posjede, korištenje - površine koje se planiraju koristiti i planirane kulture, te brojno stanje stoke/košnica, dokumenta u RPG/RK najkasnije do 31. marta 2019. godine.

Podaci u svezi sa zemljištem prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi korištenja (Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima), kao i podaci u svezi sa stočnim fondom prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi stoke (Detaljni prikaz stočnog fonda) moraju se slagati s planiranom poljoprivrednom kulturom, odnosno planiranom brojčanom situacijom stočnog fonda na poljoprivrednom gospodarstvu na terenu. Podaci u RPG/RK moraju imati osnovu u priloženoj skeniranoj dokumentaciji za svakog klijenta koja treba biti čitka i vidljiva.

Klijent (poljoprivredno gospodarstvo) upisan u RPG/RK u 2019. godini dužan je imati potpune i tačne podatke (osnovne podatke - bankovni račun, banka i dr., članovi, posjedi, korištenje, stoka, dokumenti) i imati osnovu u priloženoj skeniranoj dokumentaciji koja treba biti čitka i vidljiva.

22-03-2019, 12:27

NAJAVA: PREDSTAVLJANJE PROJEKTA PROIZVODNJE POVRĆA NA BALKONIMA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK poziva zainteresovane da u utorak, 26. marta 2019. godine u 12 sati u Amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Biskupa Čule bb Mostar, učestvuju na predstavljanju projekta ''Proizvodnja povrća na balkonima'' za područje Grada Mostara.

Tokom implementacije projekta, kojeg provodi Turska razvojna agencija (TIKA), 400 domaćinstava u BiH dobit će potrebni vertikalni, intenzivni sistem za proizvodnju hrane, supstrat i sjeme. Osim toga, korisnicima će biti omogućena edukacija iz ove oblasti i dobit će priručnike za proizvodnju.

Osim građana,  institucije, centri i drugi koji u svojoj nadležnosti obavljaju poslove direktno vezane za penzionere, nezaposlene, invalide, osobe s posebnim potrebama i slično, takođe mogu popuniti Upitnik za dodjelu vertikalnih sistema za uzgoj povrća za službene prostore.

Obavijest o provođenju Projekta, kao i Upitnik,  možete preuzeti u priloženim dokumentima.

22-03-2019, 12:00

PREMIJER HERCEG S PREDSTAVNICIMA KARATE KLUBA ''BROTNJO – HERCEGOVINA''

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak s Marinkom Barbarićem, Dariom Ostojićem i Josipom Grbavcem, članovima uprave i Tomislavom Barbarićem, trenerom Karate kluba ''Brotnjo'' Hercegovina.

„Naš Klub broji oko 150 članova što je, mišljenja smo, dobar pokazatelj kvaliteta rada“ istaknuli su predstavnici Kluba dodavši i to kako su na nedavno održanom takmičenju ''Hercegovina kup 2019'', koje je održano u Mostaru, ostvarili zapažene rezultate osvojivši 7 zlatnih, 3 srebrna i 8 brončanih medalja. Istaknuli su, takođe, i iznimne rezultate na Državnom prvenstvu Republike Hrvatske za mlađe uzraste održanom u Ivankovu.

 „Ove godine Klub proslavlja 40. godišnjicu postojanja, te smo stoga, u okviru manifestacije ''Dani berbe grožđa Brotnjo'', planirali održati 7. Međunarodni turnir ''DBG Open 2019'', istaknuo je gosp. Marinko Barbarić.

Premijer Herceg čestitao je 40. godišnjicu djelovanja Kluba i ostvarene rezultate,  naglasivši kako će Vlada HNK, u skladu sa mogućnostima, i dalje nastaviti  podržavati njihove napore usmjerene ka postizanju još značajnijih sportskih postignuća.

„Naši sportaši, kao što su karatašice i karataši  ''Brotnja'', ali i brojni drugi u različitim sportovima, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvanski kanton u cijelom svijetu i stoga zaslužuju našu punu podršku“, rekao je, nakon susreta, premijer Herceg.

17-05-2019 12:30

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU

U okviru Projekta EU4Business objavljen je Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku  razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. 

Tekst Javnog poziva možete pogledati na  https://eu4business.ba/javni-poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-partnerstva-u-turizmu/

16-05-2019 15:37

VLADA OSIGURALA SREDSTVA ZA ISPLATU PLATA ZAPOSLENICIMA J.P. ŠUME HERCEGOVAČKO - NERETVANSKE

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade i Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK održali su sastanak s Trpimirom Jelićem, direktorom J.P. Šume Hercegovačko-neretvanske.

Na sastanku je istaknuto kako je Vlada osigurala značajna sredstva za sanaciju dugovanja Preduzeća osobito prema zaposlenicima.

„Svjesni teškog položaja u kojem se nalaze zaposlenici Preduzeća, a i prijepora u svezi sa nesmetanim radom toga privrednog subjekta, uložili smo maksimalne napore i, na posljednjoj sjednici Vlade, izdvojili više od 800.000 KM za plaćanje zaostalih dugovanja, čime će biti omogućena isplata 18 zaostalih plata, ali i „pokrivanje“ svih drugih obaveza Preduzeća. Očekujemo kako će to biti poticaj menadžmentu Preduzeća da odlučnije nastavi rad i gospodarenje šumama u HNK“, rekao je premijer Herceg.

Učesnici sastanka pozvali su sve nadležne da, su skladu sa Odlukom Skupštine HNK o osnivanju J.P. Šume Hercegovačko-neretvanske, utvrđenim ovlaštenjima u vrijeme primjene Zakona o šumama F BiH i Uredbe o šumama F BiH, te drugim zakonskim propisima omoguće nesmetan rad Preduzeća. 

 

16-05-2019 15:29
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00