PREMIJER HERCEG S PREDSTAVNICIMA STUDENTSKOG ZBORA I UDRUŽENJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

U okviru posjete Sveučilištu u Mostaru, gdje je s prof. dr. Zoranom Tomićem, rektorom obišao radove na rekonstrukciji kampusa Sveučilišta koji se u potpunosti finansiraju sredstvima iz kantonalnog budžeta, dr. sc. Nevenko Herceg, premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se i s predstavnicima Studentskog zbora i studentskih udruga.

Tokom razgovora, premijer Herceg je studente upoznao sa stanjem u Kantona, nastojanjima koja Vlada čini u osiguranju boljeg studentskog standarda i uvjeta u visokoškolskom obrazovanju.

U dijalogu sa studentima upoznao se s njihovim viđenjem stanja visokog obrazovanja, te prijedlozima kako ga dodatno unaprijediti.

Premijer Herceg je istaknuo kako je u tom pravcu vrlo bitna uloga Studentskoga zbora i drugih udruženja izražavajući spremnost da podrži sve aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvaliteta obrazovanja.

Takođe, razgovaralo se i o aktuelnoj političkoj situaciji i potrebi da se mladi više angažuju u demokratskim procesima. U tom smislu premijer Herceg pozvao je studente da, kao nosioci budućnosti, izađu na izbore i ne dopuste drugima da odlučuju u njihovo ime.

27-09-2018, 16:04

VLADA OBNAVLJA KAMPUS SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je s prof. dr. Zoranom Tomićem, rektorom Sveučilišta u Mostaru obišao radove na rekonstruisanju kampusa Sveučilišta.

„Raduju me ovakvi i slični projekti, te često ističem kako je najbolje i najučinkovitije ulaganje - ulaganje u obrazovanje. Uz redovito sufinansiranje rada Sveučilišta, Vlada podržava brojne projekte opremanja fakulteta, te stipendira i subvencionira smještaj u studentske domove više od 1650 studenata. S ciljem poboljšanja uvjeta visokoškolskog obrazovanja, izdvojili smo i značajna sredstva i u cijelosti finansiramo obnovu kampusa Sveučilišta. Želim da se u novom, savremenom kampusu studenti ugodno osjećaju, osobito u amfiteatru koji će biti izgrađen. Sveučilište je napravilo velike korake na internacionalizaciji, međusveučilišnoj suradnji, širenju znanja i vještina koje traži tržište rada. Čestitam rektoru Tomiću i upravi Sveučilišta na svemu što rade i planiraju raditi“, naglasio je premijer Herceg.

Rektor Tomić je istaknuo značajne napore koji se ulažu u oblikovanje novog, modernijeg i savremenog Sveučilišta.

„Radovi koji čekaju godinama započeli su ovo ljeto isključivo zahvaljujući sredstvima Vlade HNŽ. Želimo da studenti studiraju u boljem ambijentu, bolje se osjećaju i da ovo bude jedan lijep i moderan kampus za sve nas i za sve posjetice kako bi vidjeli snagu Sveučilišta“, rekao je dr. Tomić osobito ističući doprinos koji je u realizaciji ovoga projekta uložio premijer Herceg.

U okviru posjete Sveučilištu, premijer Herceg prisustvovao je i puštanju u rad besplatnog Interneta dostupnog studentima i svima koji se nalaze na sveučilišnom kampusu.

27-09-2018, 15:37

TROGODIŠNJI RAD VLADE HNK PREZENTOVAN U DNEVNIM NOVINAMA

Povodom  tri godine rada, danas je u dnevnim novinama objavljen prilog o radu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u tom razdoblju.

U privitku prilog objavljen u Večernjem listu.

26-09-2018, 15:35

NA RAČUNIMA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 1.360.000 KM ZA VANSUDSKE NAGODBE

Nastavljajući započete aktivnosti u vezano za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na nedavno održanoj  85. sjednici, donijela Odluku o isplati potraživanja iz Budžeta HNK čime su riješena potraživanja za sve predmete čija je pravomoćnost utvrđena zaključno s danom 31.12.2013. godine.

Na tom tragu, danas je pravnim i fizičkim licima započela uplata još ukupno 1.360.000 KM za vansudske nagodbe.

Vlada je, svjesna koliko je naslijeđeni problem ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti Kantona,  2016. godine započela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je, svima koji posjeduju ovršne sudske odluke na teret Budžeta, ponudila mogućnost vansudske nagodbe.

Do sada je za tu namjenu izdvojeno više od 10 miliona KM.

Inače, rješavanjem potraživanja do 2013. godine Vlada je ispunila dogovor postignut tokom pregovora sa sindikatima korisnika Budžeta, naročito sindikatima prosvjetnih radnika. 

26-09-2018, 15:03

TRI GODINE RADA VLADE HNK: VELIKI POMACI NA BOLJE

Svečanom sjednicom u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati, obilježene su tri godine rada Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u ovom mandatu.

O najbitnijim projektima Vlade govorio je premijer dr. sc. Nevenko Herceg. Podsjećajući  kako je u istoj sali prije tri godine izložio svoj ekspoze i u njemu viziju i planove Vlade u mandatnom razdoblju, koje su neki smatrali preambicioznim, neostvarivim i nerealnim, naglasio je da je rad Vlade sve takve demantovao.

„Stanje koje smo zatekli nije bilo nimalo ohrabrujuće. Obaveze su premašivale stotinu miliona maraka, a nezadovoljstvo u prosvjeti, zdravstvu, obrazovanju, ali i drugim područjima bilo je vrlo ozbiljno. Radi toga smo već na konstituirajućoj sjednici, održanoj 28. septembra 2015. godine, pred sebe kao prioritetne ciljeve postavili finansijsko stabilizovanje Budžet, definisanje aktivnosti i mjera na povećanju prihodovne strane Budžeta, te provođenje usvojenih programa mjera štednje. Na tom smo tragu, prvi put od utemeljenja HNK priredili smo Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta HNK za 2016. godinu koji su u Skupštini usvojeni u tekućoj za iduću godinu. Istovremeno usvojeni su i finansijski planovi izvanbudžetskih korisnika (Službe za zapošljavanje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Fonda za zaštitu okoliša HNK), čime je prvi put ministarstvima, upravama, kabinetima i izvanbudžetskim korisnicima omogućeno nesmetano poslovanje od 1. januara naredne godine. Uspostavljenu dobru praksu usvajanja budžeta i finansijskih planova u tekućoj za sljedeću, Vlada je nastavila i u narednim godinama.

Radeći dosljedno na jačanju fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, Vlada je u 2017. godini prvi put ostvarila značajan višak sredstava u Budžetu, koji je preusmjeren za različite razvojno-socijalne programe, jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu, visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima, kulturnim i sportskim institucijama, privredi, poljoprivredi i turizmu, te na izmirenje obaveza za izvršne sudske presude“, rekao je premijer Herceg.

Naglasio je, kako je razvoj Kantona, definisan brojnim usvojenim strateško-planskim dokumentima, od kojih je naročito istaknuo Integriranu Strategiju razvoja za razdoblje 2017.-2020. godina, koja je donesena prvi put, te definiše ključne sektore ekonomskog i privrednog razvoja.

„Ako je po nečemu Vlada prepoznatljiva onda je to naš pristup prema obrazovanju i mladima. Uz činjenicu da oko 82 miliona KM izdvajamo za obrazovanje, mi smo u ove tri godine samo u obnovu školskih objekata uložili dodatnih preko 10 miliona KM. Preuzeli smo u cjelini od naših općina finansiranje prevoza učenika u osnovnim školama za što dodatno izdvajamo oko 3 miliona KM. Također, više od 300 mladih dobilo je priliku da odradi pripravnički staž u kantonalnim tijelima uprave, čime im je omogućeno prvo radno iskustvo. Ovih dana okončavamo i konkursnu proceduru za izbor još 40 pripravnika, koji će uskoro početi raditi u tijelima Vlade.

Mlade potičemo i kroz podršku sportu, pa i kulturi. Mislim da smo tokom mandata izravno pomogli više od 500 sportskih i kulturnih institucija, te manifestacija“, rekao je premijer Herceg.

Osvrnuo se i na izuzetno visok nivo socijalnog dijaloga, što je rezultiralo potpisivanjem kolektivnih ugovora i povećanjem plata u obrazovanju i zdravstvu, a uskoro policiji, te državnim službenicima i namještenicima.

Takođe, govorio je o prvi put donesenom Zakonu o zaštiti porodice s djecom, za čiju se provedbu na godišnjoj razini obezbjeđuje oko 5.500.000 KM,  brizi za boračku populaciju, radu MUP-a na održavanju primjerenog stanja javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine, provođenju različitih infrastrukturnih projekata, te razvojnoj dimenziji Budžeta koja se ogleda u podsticanju poljoprivrede, turizma i privrede.

„Zaokružujući pregled našeg trogodišnjeg rada, mogu s ponosom reći kako je Vlada ostvarila ciljeve koje smo izložili pred skupštinskim delegatima prije tri godine.  Na poseban način mogu reći kako je Vlada - Vlada svih jedinica lokalne samouprave, te uz obnovu javnih objekata, finansiranje prevoza učenika i infrastrukturne radove, što nije njena zakonska obaveza, podržava brojne projekte od interesa za općine i Grad Mostar. Sinergijom djelovanja s vodstvom naših općina, te dionicima svih segemenata društva – obrazovanja, nauke, kulture, sporta i drugih iz svih područja djelovanja Vlade, ostvaren je evidentan napredak koji je Vlada do kraja mandata, već utvrđenim instrumentima, odlučna podići na još viši nivo.

Svijetla obraza i uzdignute glave možemo na svakom pedlju HNK stati pred svakog građanina, jer nam naši rezultati to daju za pravo“, zaključio je premijer Herceg.

O radu svakog pojedinačnoga resora govorili su ministri u Vladi: dr. sc. Goran Opsenica, dr.sc. Rašid Haždović, Suad Balić, Ajdin Teletović, Stjepan Krasić, Željko Laketić, Oliver Soldo, Adnan Faladžić,  Donko Jović, Suad Hasandedić i Slađan Bevanda.

Ministri su, kroz svoja izlaganja, predstavili najbitnije projekte i aktivnosti u trogodišnjem razdoblju, složivši se s ocjenom premijera Hercega kako je postignut veliki napredak na svim područjima  djelovanja Vlade.

Cjelovito izlaganje premijera Hercega možete vidjeti u priloženim dokumentima.

 

 

 

 

 

 

 

 

26-09-2018, 13:19

VLADA RADNOM I SVEČANOM SJEDNICOM OBILJEŽAVA TRI GODINE RADA

Radnom i svečanom sjednicom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona obilježava tri godine rada u ovom mandatu.

U sklopu radnog dijela razmotreno je i usvojeno niz odluka vezanih za redovito funkcioniranje kantonalnih ministarstava.

Članovi Vlade na naročit način su razmotrili Izvještaj o provođenju Strategije razvoja HNK u 2017. godini.  Istaknuto je da Strategija, koja je usvojena prvi put, definiše ključne sektore ekonomskog i privrednog razvoja: malo i srednje preduzetništvo, poljoprivreda, obnovljivi izvori energije i turizam zasnovanj na prirodnoj i multikulturalnoj raznolikosti Kantona.

U Izvještaju je konstatovano da  je, provođenje mjera usvojenih Akcijskim planom, doprinijela rastu na svim planiranim područjima.

Naročito je istaknuto da je, uz smanjenje nezaposlenosti u zadnje dvije godine, primjetan rast zaposlenosti od 8%. Takođe, uz povećanje broja noćenja, povećan je i broj turističkih dolazaka za 32%.

26-09-2018, 11:25

MINISTAR BALIĆ POTPISAO KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Ovlašteni predstavnici Vlade Federacije BiH, kantonalnih vlada i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika F BiH jučer su u Sarajevu potpisali Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika u F BiH.

U ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kolektivni ugovor kojim se regulišu prava državnih službenika i namještenika u organima HNK potpisao je Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave izrazivši zadovoljstvo tim činom.

Inače, radi se o trećem Kolektivnom ugovoru potpisanom u mandatu aktuelne  Vlade F BiH, a kojim su regulisana prava oko 26.000 državnih službenika i namještenika na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

 

16-01-2020 14:51

ODRŽANA 117. SJEDNICA

Na današnjoj, 117. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Istaknuto je kako je djelatnost socijalne zaštite od posebna značenja za Kanton i jedinice lokalne samouprave te je tekst prednacrta Zakona dostavljen svim centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama nadležnim za oblast socijalne zaštite koje su dale svoje mišljenje. Nakon rasprave, usvojen je Zaključak da se svi prijedlozi i primjedbe u roku od sedam dana dostave predlagaču odnosno Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite nakon čega će se Vlada očitovati o Prijedlogu Zakona.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je utvrdila visine boravišne takse za 2020. godinu i to za A – razred turističkog mjesta u glavnom periodu sezone 2 KM, predsezoni 1,60 KM te van sezone 1,20 KM. Za B-razred turističkog mjesta boravišna taksa u glavnoj sezoni iznosi 1,60 KM, predsezoni 1,20 KM, te van sezone 1 KM.

Takođe, Vlada je razmotrila i usvojila Odluku kojom je utvrdila visinu boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u kućanstvu za 2020. godinu koja za A-razred turističkog mjesta iznosi  60,00 KM, a B-razred 48,00 KM. Istaknuto je kako su visine boravišnih taksi određene na osnovu visine taksi koje je donijela Vlada F BiH za područje Federacije za 2020. godinu.

Nastavljajući aktivnosti vezane za zapošljavanje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju, odnosno asistenata u nastavi, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je odobrila novčana sredstva za tu namjenu. Istaknuto je kako je u cilju stvaranja uslova za kvalitetno obrazovanje za svu djecu, angažovano 58 asistenata u osnovnim i srednjim školama.

 

 

15-01-2020 14:58

VLADA I SINDIKATI OSNOVNOG OBRAZOVANJA: ZAJEDNIČKI TRAŽITI RJEŠENJA

„U duhu međusobnog uvažavanja i kontinuisanog dijaloga danas je održan sastanak dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade HNK i ministara dr. sc. Rašida Hadžovića i Adnana Faladžića sa Slavkom Laušem i Omerom Tipurom,  predsjednicima sindikata uposlenih u osnovnom obrazovanju u HNK“, rekao je  Pero Ćiro Pavlović, glasnogovornik Vlade u izjavi za medije.

Dodao je, takođe, kako je vezano za zahtjev sindikata oko koeficijenata za obračun plata, istaknuto kako se radi o složenoj i finansijski vrlo zahtjevnoj problematici.

„Stoga je dogovoreno hitno formiranje zajedničke komisije koju će činiti predstavnici Vlade, resornog Ministarstva i sindikata. Zadaća komisije bit će izrada kompletne analize stanja u oblasti osnovnoga obrazovanja i predlaganje konkretnih, realno mogućih i održivih rješenja. Ujedno, iskazano je razumijevanje za napore koje Vlada HNK čini kako bi se, kroz brojne projekte poput obnove školskih zgrada i sportskih sala, angažiranja asistenata u nastavi za djecu s posebnim potrebama i preuzimanje finansiranja prijevoza učenika za što se godišnje izdvaja oko 3 miliona KM,  poboljšala kvaliteta uslova obrazovanja. Takođe, pozdravljene su aktivnosti vezane za poboljšanje materijalnog položaja prosvjetnih djelatnika dosljednim poštivanjem odredbi kolektivnog ugovora i izdvajanjem više od 18 miliona KM za vansudske nagodbe“, rekao je glasnogovornik Pavlović.

 

 

14-01-2020 14:20
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00