NA RAČUNIMA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 1.360.000 KM ZA VANSUDSKE NAGODBE

Nastavljajući započete aktivnosti u vezano za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na nedavno održanoj  85. sjednici, donijela Odluku o isplati potraživanja iz Budžeta HNK čime su riješena potraživanja za sve predmete čija je pravomoćnost utvrđena zaključno s danom 31.12.2013. godine.

Na tom tragu, danas je pravnim i fizičkim licima započela uplata još ukupno 1.360.000 KM za vansudske nagodbe.

Vlada je, svjesna koliko je naslijeđeni problem ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti Kantona,  2016. godine započela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je, svima koji posjeduju ovršne sudske odluke na teret Budžeta, ponudila mogućnost vansudske nagodbe.

Do sada je za tu namjenu izdvojeno više od 10 miliona KM.

Inače, rješavanjem potraživanja do 2013. godine Vlada je ispunila dogovor postignut tokom pregovora sa sindikatima korisnika Budžeta, naročito sindikatima prosvjetnih radnika. 

26-09-2018, 15:03

TRI GODINE RADA VLADE HNK: VELIKI POMACI NA BOLJE

Svečanom sjednicom u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati, obilježene su tri godine rada Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u ovom mandatu.

O najbitnijim projektima Vlade govorio je premijer dr. sc. Nevenko Herceg. Podsjećajući  kako je u istoj sali prije tri godine izložio svoj ekspoze i u njemu viziju i planove Vlade u mandatnom razdoblju, koje su neki smatrali preambicioznim, neostvarivim i nerealnim, naglasio je da je rad Vlade sve takve demantovao.

„Stanje koje smo zatekli nije bilo nimalo ohrabrujuće. Obaveze su premašivale stotinu miliona maraka, a nezadovoljstvo u prosvjeti, zdravstvu, obrazovanju, ali i drugim područjima bilo je vrlo ozbiljno. Radi toga smo već na konstituirajućoj sjednici, održanoj 28. septembra 2015. godine, pred sebe kao prioritetne ciljeve postavili finansijsko stabilizovanje Budžet, definisanje aktivnosti i mjera na povećanju prihodovne strane Budžeta, te provođenje usvojenih programa mjera štednje. Na tom smo tragu, prvi put od utemeljenja HNK priredili smo Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta HNK za 2016. godinu koji su u Skupštini usvojeni u tekućoj za iduću godinu. Istovremeno usvojeni su i finansijski planovi izvanbudžetskih korisnika (Službe za zapošljavanje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Fonda za zaštitu okoliša HNK), čime je prvi put ministarstvima, upravama, kabinetima i izvanbudžetskim korisnicima omogućeno nesmetano poslovanje od 1. januara naredne godine. Uspostavljenu dobru praksu usvajanja budžeta i finansijskih planova u tekućoj za sljedeću, Vlada je nastavila i u narednim godinama.

Radeći dosljedno na jačanju fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, Vlada je u 2017. godini prvi put ostvarila značajan višak sredstava u Budžetu, koji je preusmjeren za različite razvojno-socijalne programe, jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu, visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima, kulturnim i sportskim institucijama, privredi, poljoprivredi i turizmu, te na izmirenje obaveza za izvršne sudske presude“, rekao je premijer Herceg.

Naglasio je, kako je razvoj Kantona, definisan brojnim usvojenim strateško-planskim dokumentima, od kojih je naročito istaknuo Integriranu Strategiju razvoja za razdoblje 2017.-2020. godina, koja je donesena prvi put, te definiše ključne sektore ekonomskog i privrednog razvoja.

„Ako je po nečemu Vlada prepoznatljiva onda je to naš pristup prema obrazovanju i mladima. Uz činjenicu da oko 82 miliona KM izdvajamo za obrazovanje, mi smo u ove tri godine samo u obnovu školskih objekata uložili dodatnih preko 10 miliona KM. Preuzeli smo u cjelini od naših općina finansiranje prevoza učenika u osnovnim školama za što dodatno izdvajamo oko 3 miliona KM. Također, više od 300 mladih dobilo je priliku da odradi pripravnički staž u kantonalnim tijelima uprave, čime im je omogućeno prvo radno iskustvo. Ovih dana okončavamo i konkursnu proceduru za izbor još 40 pripravnika, koji će uskoro početi raditi u tijelima Vlade.

Mlade potičemo i kroz podršku sportu, pa i kulturi. Mislim da smo tokom mandata izravno pomogli više od 500 sportskih i kulturnih institucija, te manifestacija“, rekao je premijer Herceg.

Osvrnuo se i na izuzetno visok nivo socijalnog dijaloga, što je rezultiralo potpisivanjem kolektivnih ugovora i povećanjem plata u obrazovanju i zdravstvu, a uskoro policiji, te državnim službenicima i namještenicima.

Takođe, govorio je o prvi put donesenom Zakonu o zaštiti porodice s djecom, za čiju se provedbu na godišnjoj razini obezbjeđuje oko 5.500.000 KM,  brizi za boračku populaciju, radu MUP-a na održavanju primjerenog stanja javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine, provođenju različitih infrastrukturnih projekata, te razvojnoj dimenziji Budžeta koja se ogleda u podsticanju poljoprivrede, turizma i privrede.

„Zaokružujući pregled našeg trogodišnjeg rada, mogu s ponosom reći kako je Vlada ostvarila ciljeve koje smo izložili pred skupštinskim delegatima prije tri godine.  Na poseban način mogu reći kako je Vlada - Vlada svih jedinica lokalne samouprave, te uz obnovu javnih objekata, finansiranje prevoza učenika i infrastrukturne radove, što nije njena zakonska obaveza, podržava brojne projekte od interesa za općine i Grad Mostar. Sinergijom djelovanja s vodstvom naših općina, te dionicima svih segemenata društva – obrazovanja, nauke, kulture, sporta i drugih iz svih područja djelovanja Vlade, ostvaren je evidentan napredak koji je Vlada do kraja mandata, već utvrđenim instrumentima, odlučna podići na još viši nivo.

Svijetla obraza i uzdignute glave možemo na svakom pedlju HNK stati pred svakog građanina, jer nam naši rezultati to daju za pravo“, zaključio je premijer Herceg.

O radu svakog pojedinačnoga resora govorili su ministri u Vladi: dr. sc. Goran Opsenica, dr.sc. Rašid Haždović, Suad Balić, Ajdin Teletović, Stjepan Krasić, Željko Laketić, Oliver Soldo, Adnan Faladžić,  Donko Jović, Suad Hasandedić i Slađan Bevanda.

Ministri su, kroz svoja izlaganja, predstavili najbitnije projekte i aktivnosti u trogodišnjem razdoblju, složivši se s ocjenom premijera Hercega kako je postignut veliki napredak na svim područjima  djelovanja Vlade.

Cjelovito izlaganje premijera Hercega možete vidjeti u priloženim dokumentima.

 

 

 

 

 

 

 

 

26-09-2018, 13:19

VLADA RADNOM I SVEČANOM SJEDNICOM OBILJEŽAVA TRI GODINE RADA

Radnom i svečanom sjednicom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona obilježava tri godine rada u ovom mandatu.

U sklopu radnog dijela razmotreno je i usvojeno niz odluka vezanih za redovito funkcioniranje kantonalnih ministarstava.

Članovi Vlade na naročit način su razmotrili Izvještaj o provođenju Strategije razvoja HNK u 2017. godini.  Istaknuto je da Strategija, koja je usvojena prvi put, definiše ključne sektore ekonomskog i privrednog razvoja: malo i srednje preduzetništvo, poljoprivreda, obnovljivi izvori energije i turizam zasnovanj na prirodnoj i multikulturalnoj raznolikosti Kantona.

U Izvještaju je konstatovano da  je, provođenje mjera usvojenih Akcijskim planom, doprinijela rastu na svim planiranim područjima.

Naročito je istaknuto da je, uz smanjenje nezaposlenosti u zadnje dvije godine, primjetan rast zaposlenosti od 8%. Takođe, uz povećanje broja noćenja, povećan je i broj turističkih dolazaka za 32%.

26-09-2018, 11:25

HERCEG, KRASIĆ I SOLDO U RADNOJ POSJETI OPĆINI PROZOR-RAMA

Delegacija Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona predvođena dr. sc. Nevenkom Hercegom, premijerom Vlade boravila je jučer u radnoj posjeti Općini Prozor-Rama.

Posjeta je započela obilaskom gradilišta na putu R-418 Prozor-Varvara- Mokronoge dionica Podbor – Aćimići, iznad mjesta Sopot, za što je Vlada izdvojila oko 500.000,00 KM.

Budući da se radi o vrlo zahtjevnom i teškom terenu, u razgovoru s izvođačima radova istaknuto je zadovoljstvo dinamikom i do sada urađenim poslom.

Delegacija je, također, posjetila  Osnovnu školu „Marka Marulića“  u Prozoru čija obnova je u toku, a za što je Vlada izdvojila 150.000,00 KM.

''Jučer u Čapljini, danas u Prozor-Rami, što potvrđuje da u svim dijelovima našeg Kantona potičemo infrastrukturne i druge projekte.

Danas smo obišli radove na saobraćajnici Prozor-Varvara-Mokronoge i O.Š. „Marka Marulića“ čija je obnova u toku. Vrlo sam zadovoljan onim što je do sada urađeno. Na ovome nećemo stati i nastaviti ćemo i dalje pomagati projekte kojima želimo svim građanima Općine Prozor-Rama osigurati bolje uslove života,'' rekao je premijer Herceg.

''Trenutno se izvode radovi na fasadi škole koja postepeno dobiva jedan potpuno novi izgled. Zahvaljujem premijeru Vlade na podršci, uvjeren u to kako ćemo, kroz našu buduću saradnju, ovu školu urediti da u funkcionalnom i estetskom smislu bude jedna od najljepših u Kantonu“, rekao je Slavko Bilić, direktor OŠ „Marko Marulić“ u Prozoru.

Inače, u sastavu Delegacije su, uz premijera Hercega, bili i Stjepan Krasić, ministar saobraćaja i veza i Oliver Soldo, ministar za pitanja boraca. 

26-09-2018, 9:38

OTVORENA OBNOVLJENA ZGRADA OŠ GNOJNICE

Dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK jučer je prisustvovao svečanosti otvaranja nove zgrade Osnovne škole Gnojnice.

U projektu izgradnje OŠ Gnojnice, u vrijednosti 5 miliona KM, učestvovala je i Vlada Hercegovačko-neretvanskoga kantona s 1.926.000 KM.

U obraćanju prisutnima, ministar Hadžović istaknuo je zadovoljstvo povodom otvaranja Osnovne škole Gnojnice, te zahvalio svim roditeljima koji su vjerovali u O.Š. Gnojnice i koji su je godinama podržavali u teškim uslovima rada.

„Ipak smo na kraju dočekali da uđemo u jedan ovakav objekt 21. vijeka. Svi smo ponosni na ovu školu. Zahvaljujem i čestitam svima koji su učestvovali i doprinijeli izgradnji, jer ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, a naša djeca zaslužuju da imaju kvalitetne uslove rada i da ni za kim ne zaostajemo. Našoj djeci želim da uspješno grade budućnost u ovoj školi i ulažu u svoje obrazovanje jer znanje je moć koju vam niko ne može oduzeti“, rekao je ministar Hadžović.

Enes Džiho, direktor OŠ Gnojnice, u pozdravnom govoru, zahvalio je svima koji su doprinijeli izgradnji škole, te naglasio kako je lokalitet na kojemu se nalazi škola od izuzetna značenja za lokalno stanovništvo i grad Mostar, budući da je ovim projektom omogućeno da djeca s ovih prostora odrastaju i stječu nova znanja u najsavremenijim uslovima.

 „Ovaj objekt je moderno opremljen s 18 učionica s kabinetima, velikom salom sa svlačionicama, tuš kabinama, tribinama, bibliotekom sa čitaonicom, zubnom ordinacijom i mnogim prostorijama za boravak učenika i nastavnika, te video nadzorom što školu čini jednom od najopremljenijih škola s ovih prostora,“ rekao je direktor Džiho.

 

26-09-2018, 9:29

DRONOVI U SLUŽBI PREVENCIJE POŽARA I SIGURNOSTI VATROGASACA

Eugen Ćubela, direktor  Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK danas je u prostorijama PVP Mostar uručio Petru Jurčiću, komandantu PVP Mostar bespilotnu letjelicu – dron.

Donacijom prijeko potrebne bespilotne letjelice - dron, cilj  je povećati sigurnost vatrogasaca i doprinijeti prevenciji požara. Svim društvima koja su dobila ovu  vrijednu donaciju  osigurana je  i stručna edukacija o upravljanju uređajima. Osnovna funkcija ovih letjelica jeste snimanje i prijenos slike. Praktična iskustva su uslovila njihovu upotrebu kako u operacijama zaštite i otkrivanja požara, tako i nadzoru terena i operativnom izviđanju. Pri tome se dronovi koriste kao alat, odnosno sredstvo koje značajno ubrzava i olakšava razne operacije.

Dronovi su izuzetno korisni za rano otkrivanje mjesta požara, praćenje napretka s udaljene lokacije, te koriste Wi-Fi komunikaciju za prijenos slike. Na neka mjesta na kojima bi vatrogascima trebalo i više od 30 minuta, dron stiže za svega 5 minuta!

„Vjerujemo u to kako će ova tehnologija pomoći vatrogascima u borbi s ponekad nemilosrdnom prirodom, olakšati posao i svima nama pružiti sigurnost. Lično i u ime svojih saradnika još jednom Vam zahvaljujem na saradnji i odličnoj komunikaciji , uz što manje incidenata. Vatrogastvo je sektor kojim se doista ponosimo i osnova je sistema civilne zaštite, a uz zavidan nivo organiziranosti i odgovornosti koju pokazujete, vjerujem kako vas nijedna krizna situacija ne može iznenaditi.“ rekao je direktor Ćubela.

Komandant Jurić  zahvalio je direktoru Ćubeli, posebno na finansijskoj podršci za nabavku opreme, koja im je presudna u poslu koji obavljaju, rekavši kako su uspješno izvršili sve planirane zadatke, uz akcenat na požare u ljetnim mjesecima.

25-09-2018, 13:49

31. GODIŠNJICA TEOLOŠKO-KATEHETSKOG INSTITUTA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko –neretvanskog kantona danas je prisustvovao proslavi Dana Teološko- katehetskog instituta u okviru koje su promovisani prvostupnici i magistri religijske pedagogije i katehetike.

U obraćanju prisutnima, premijer Herceg je, čestitajući godišnjicu Teološko- katehetskog instituta, na poseban način uputio čestitku  diplomantima na uspješno završenom studiju, kao i njihovim profesorima istaknuvši kako su diplome o završetku studija potvrda predanoga rada i njihova zajedničkog napora.

''Današnja svečana Akademija prilika je ponovno se podsjetiti na ulogu i značenje koje Teološko-katehetski institut ima u obrazovanju religijskih pedagoga i kateheta, odnosno vjeroučitelja koji katoličku djecu odgajaju i poučavaju u duhu vjere.

Kao i druge visokoškolske ustanove u HNK i Teološko-katehetski institut u svom se radu suočava s poteškoćama, osobito kada je u pitanju finansiranje njegova djelovanja. Prepoznajući značaj i potrebe Instituta, Vlada HNK već niz godina podržava njegov rad, a ohrabruje činjenica što se ta podrška iz godine u godinu povećava.  Ovih dana radimo na izradi Budžeta našega Kantona za 2019. godinu te sam lično kolegama u Vladi predložio da pokušamo iznaći prostor da se podrška visokoobrazovnim institucijama poveća za 10%. Vjerujem u to kako ćemo ovu namjeru provesti u djelo, čime ćemo još jednom potvrditi našu opredijeljenost da visokom obrazovanju damo onaj značaj koji mu uistinu pripada.  Svjestan sam da će i taj iznos biti samo mali dio vaših stvarnih potreba, te je stoga naš zadatak pronaći način i u materijalnom smislu još značajnije podržati vaš i rad drugih visokoškolskih ustanova.

S obzirom na to kako i sam dolazim iz sveučilišnog miljea, svjestan sam kako je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija u budućnost. Stoga ću lično i s kolegama ministrima u Vladi HNK nastaviti ulagati dodatne napore na podršci i osavremenjivanju obrazovnog procesa,  svjestan kako su mladi obrazovani ljudi nositelji razvoja našega društva i jedini jamac bolje budućnosti ovih prostora'', rekao je premijer Herceg.

Don Marko Šutalo, predstojnik Teološko-katehetskog instituta zahvalio je premijeru Hercegu i Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona na materijalnoj podršci kojom snažno podržavaju rad Instituta.

15-11-2018 12:56

JAVNI POZIV I OBRASCI ZA VANSUDSKE NAGODBE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nastavljajući započete aktivnosti u cilju rješavanja problema izvršnih sudskih rješenja koja značajno opterećuju Budžet HNK,  usvojila je Zaključak na prijedlog Kantonalnog javnog pravobranilaštva u svezi sa vansudskim nagodbama.

Utvrdila je, takođe, i tekst Javnog poziva pravnim i fizičkim licima koje imaju novčana potraživanja iz Budžeta HNK, kao i potrebne obrasce koji prethode zaključenju ugovora o vansudskoj nagodbi.

Tekst Javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti u priloženim dokumentima.

14-11-2018 11:59

ODRŽANA 89. SJEDNICA VLADE HNK

Na današnjoj, 89. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona započela je raspravu o Nacrtu Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu o kojem je uvodno govorio Adnan Faladžić, ministar finansija. Tokom rasprave osobito je istaknuto kako će u Budžetu biti planirana sredstva za onaj dio obaveza koje je Vlada preuzela potpisivanjem kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva i obrazovanja kao i onih čije se potpisivanje uskoro očekuje, odnosno kolektivnih ugovora sa sindikatima policijskih i državnih službenika i namještenika. Takođe, resorno Ministarstvo zaduženo je da razmotri mogućnosti za povećanja budžetskih izdvajanja za visokoškolske  ustanove, te područje kulture i sporta. Ministri su ukazali na zakonske obaveze koje ih očekuju u 2019. godini, nakon čega je zaključeno kako će svi prijedlozi biti dostavljeni resornom Ministarstvu koje će za narednu sjednicu pripremiti Nacrt Budžeta.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je i to kako su razlozi donošenja isključivo usaglašavanje sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca doneseno je niz odluka koje se odnose na  odobravanje jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovih porodica, izgradnju spomen-obilježja i obilježavanje značajnih datuma.

Vlada je, kontinuisano radeći na rješavanju problema tužbi i presuda na teret kantonalnog budžeta, usvojila Zaključak u vezi sa nastavkom aktivnosti na provođenju javnih poziva o podnošenju prijava potraživanja odnosno zaključenja vansudskih nagodbi. 

Vlada HNK dala je saglasnost na sporazume o prijenosu vlasništva nad opremom za edukaciju i stjecanje potrebnih praktičnih znanja, nabavljenoj u okviru projekta BACAR, u kojem je partner Ministarstvo privrede, Srednjoj poljoprivredno-tekstilnoj i Turističko- ugostiteljskoj školi u Mostaru.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju  Ministarstva privrede o provođenju javnog poziva i Odluku o dodjeli 1.000.000 KM za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima.

Vlada je na današnjoj sjednici raspravila i Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova koja se odnosi na problematiku vezanu uz migrantsku krizu, te je usvojila zaključak kojim zadužuje MUP da nastavi kontinuirano pratiti stanje na terenu, preduzimati sve potrebne mjere  i o tomu redovito izvještavati Vladu.

13-11-2018 15:29