Javni natječaji - Javni konkursi

JAVNI OGLAS za prodaju putničkih automobila u vlasništvu Ministarstva privrede/gospodarstva javnim nadmetanjem-licitacijom putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA ''IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE HNK SA DOMENOM''
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU PUTNIČKIH AUTOMOBILA U VLASNISTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA/PRIVREDE HNŽ/K I OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
JAVNI POZIV RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU
ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE HNK ZA 2017. GODINU
JAVNI POZIV I OBRASCI ZA ODABIR PROJEKATA/PROGRAMA PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE MALIGNIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI KOJI ĆE BITI FINANCIRANI/SUFINANCIRANI IZ BUDŽETA HNK ZA 2017.GODINU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE ''ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME'' U OTVORENOM POSTUPKU
PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNK
ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA U OTVORENOM POSTUPKU - I KVARTAL
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROLJETNE FAZE OBVEZNE PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU HNK ZA 2017. GODINU''
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI-ZAŠTITE: PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO HNŽ/K
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI-ZAŠTITE: PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNŽ/K
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI-ZAŠTITE: PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOGA VIJEĆA USTANOVE ''DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA'' STOLAC
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI-ZAŠTITE: PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE HNŽ/K
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI-ZAŠTITE: JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH VIJEĆA ZDRASTVENIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ HNŽ/K
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA KASKO OSIGURANJA ZA SLUŽBENA VOZILA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE HNK ZA 2017.G.
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNJI S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA ''POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU'' UTVRĐENIH BUDŽETOM HNK ZA 2017. G.
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE HNK ZA 2017. GODINU
ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Ostali dokumenti

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA ZA PRVU FAZU PRETKVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE PO OBAVIJESTI BROJ: 78-2-3-5-3-6/17
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ŠUMAMA FBIH
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNK
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠĆE
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE KANTONALNIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNK ZA PERIOD 2017. - 2019. GOD.