Javni natječaji - Javni konkursi

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREHRAMBENE I HIGIJENSKE ARTIKLE ZA NAJUGROŽENIJE PROGNANIKE-RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE SA PODRUČJA HNK
ODLUKA O POKRETANJU PROCEDURE NABAVKE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE UREDA PREMIJERA VLADE HNK
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI UREDA PREMIJERA VLADE HNK ZA 2017 GODINU
ODLUKA I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU - VLADE HNK
PLAN JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE HNK ZA 2017. GODINU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE ''NABAVKA PUTEM LEASING -A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNK LOT-5 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO, KATEGORIJE M1, TERENSKO SA STALNIM POGONOM NA SVE TOČKOVE, BROJ VOZILA 1''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE ''NABAVKA PUTEM LEASING-A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNK LOT -4 SPECIJALIZIRANO KOMBI MOTORNO VOZILO, BROJ VOZILA 1''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE ''NABAVKA PUTEM LEASING -A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNK LOT - 3 SPECIJALIZIRANO KOMBI MOTORNO VOZILO, BROJ VOZILA 3''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE ''NABAVKA PUTEM LEASING-A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNK LOT-2 PUTNIČKO VOZILO, BROJ VOZILA 16''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE ''NABAVKA PUTEM LEASING-A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNK LOT-1PUTNIČKO VOZILO, BROJ VOZILA 10''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE - NABAVKA PUTEM LEASING -A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNK ''FINANSIJSKI LEASING''
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE HNK: ODLUKA - GRAĐEVINSKI MATERIJAL (MALE DONACIJE) ZA PROGNANIKE, RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE S PODRUČJA HNK
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVU VOZILA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA "IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE ARHIVA HNK SA DOMENOM"
ODLUKA: PELET ZA SREDNJU ŠKOLU KONJIC
ODLUKA: E-VLADA
MINISTRASTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRUŽANJA USLUGA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE MOSTA BORCI NA REGIONALNOJ CESTI R-435 /KONJIC - BORCI/
MINISTRARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI REGIONALNE CESTE R-437 /OSTROŽAC - FOJNICA/ LOKALITET BILIŠINE - II FAZA
ARHIV HNK: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MULTIFUNKCIONALNOG APARATA

Ostali dokumenti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ŠUMAMA FBIH
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNK
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠĆE
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE KANTONALNIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNK ZA PERIOD 2017. - 2019. GOD.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE: OBAVIJEST DJEČJA SEDMICA