JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O BORAČKIM UDRUŽENJIMA OD POSEBNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O BORAČKIM UDRUŽENJIMA OD POSEBNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA

Pozivamo Vas na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida Domovinskog rata.

Javna rasprava bit će održana u četvrtak, 18. maja 2017. godine u sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, ulica Jakova Baruha Španca br. 2. Mostar  u 11 sati.