JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HNK

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HNK

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, na osnovu Odluke Vlade HNK o pristupanju raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 01-1-02-257/17 od 2.2.2017. godine, objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK.

Tekst javnih oglasa možete preuzeti u priloženim dokumentima.