NAJAVA: SEMINAR O ZEMLJIŠNOJ ADMINISTRACIJI

NAJAVA: SEMINAR O ZEMLJIŠNOJ ADMINISTRACIJI

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlade i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona, te CILAP projekta, 15. februara 2018. godine u Hotelu „Mostar“ u 10.00 sati bit će održan seminar o temi: „Projekti zemljišne administracije u HNK -  iskustva, koristi i naredne aktivnosti“.

Tokom seminara će, uz do sada postignute rezultate u sektoru zemljišne administracije u HNK, aktualne i planirane projekte, biti prezentovani projekti Adresnog registra i Registra cijena nekretnina.