OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA: NOVČANA PODRŠKA ZA NABAVKU NOVIH MOTOKULTIVATORA I PRIKLJUČAKA DO 1.9.2017. GODINE

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA: NOVČANA PODRŠKA ZA NABAVKU NOVIH MOTOKULTIVATORA I PRIKLJUČAKA DO 1.9.2017. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donijelo je Naputak o načinu i uslovima za ostvarenje podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2017. godinu („Službene novine HNK“, broj: 4/17), koji se nalazi na web stranici: www.mpsv-hnz-k.ba

U Naputku je, pored propisane podrške za podizanje novih nasada – vinograda, masline i šljive, propisana i podrška za subvencioniranje nabavke novih motokultivatora i priključaka.

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je krajnji rok dostave dokumentacije kantonalnom Ministarstvu za ostvarenje prava na novčanu podršku za nabavku novih motokultivatora i priključaka  do 1.9.2017. godine.

Propisano je, između ostaloga,  da dokaz o nabavci (poreska faktura i fiskalni račun) mora biti izdan u periodu od 1.1.2017. godine  do 31. 8. 2017. godine.

Napominjemo kako proizvođač, pored općih uslova propisanih članom 3. Naputka, treba ispuniti i uslov da se bavi  poljoprivrednom proizvodnjom i upisan je u Registar poljoprivrednih gospodarstva (RPG) i  Registar klijenata (RK).

Udio podrške za nabavku novih motokultivatora i priključaka iznosi do 25 % ukupne vrijednosti nabavke, a najviše do 1.000,00 KM podrške.

Naputkom su utvrđeni opći i posebni uslovi za ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, postupak i rokovi za ostvarenje novčane podrške, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Zainteresirani proizvođači detaljne uslove mogu vidjeti u Naputku  koji se nalazi na web stranici: www.mpsv-hnz-k.ba