OBILJEŽEN DAN ZAVODA ZA ŠKOLSTVO MOSTAR

OBILJEŽEN DAN ZAVODA ZA ŠKOLSTVO MOSTAR

U Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače danas je organizirana svečanost povodom Dana Zavoda za školstvo Mostar na kojoj su prisustvovali  dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Željko Ćorić, direktor Zavoda za školstvo Mostar pozdravljajući prisutne učenike, njihove roditelje, učitelje, nastavnike, profesore i direktore, posebno je zahvalio Vladi Hercegovačko – neretvanskog kantona i  premijeru Hercegu, zatim ministru Hadžoviću i gradonačelniku Bešliću, ističući odličnu saradnju Zavoda  s osnivačima škola, ali i drugim institucijama koje brinu o obrazovanju.

Dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, čestitajući Dan Zavoda za školstvo Mostar istaknuo je kako je Ministarstvo, uz podršku Vlade, i ove godine osiguralo dio sredstava za nagrade najboljim učenicima.
''Kroz nagrade na kantonalnim natjecanjima  želimo promovisati kvalitetne učenike, ali im i pokazati kako cijenimo njihovo učenje i rad'', rekao je ministar Hadžović.

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade, pozdravljajući prisutne, osobito djelatnike Zavoda za školstvo, istaknuo je značajnu ulogu Zavoda  u nastojanjima da  obrazovanje zauzme ono mjesto koje mu pripada, te da ono bude konkurentno s obrazovanjem u razvijenim zemljama Evrope i svijeta.

''U strateškom promišljanju naše budućnosti Vlada HNK, kojoj sam na čelu, ulaganje u obrazovanje građana, a posebice u obrazovanje mladih vidi kao najbolju i dugoročno najisplativiju investiciju. Na tom putu, Zavod za školstvo Mostar iznimno je bitan faktor.

Poslovi koje Vi radite na izradi nastavnih planova i programa za obrazovanje, od predškolskog uzrasta pa do okončanja srednjeg obrazovanja, kao i niz drugih zadataka koje obavljate u ukupnom ciklusu obrazovanja, Vaša su velika odgovornost i imaju ključnu ulogu u ukupnom obrazovnom procesu.

Zato je današnji dan prilika da Vam iskažemo zahvalnost za dosada učinjeno, ali i da Vas pozovemo na predan rad u svim izazovima koji u budućnosti stoje pred svima nama, koji na ovaj ili onaj način radimo u sektoru obrazovanja.  

Svjesni smo kako naš postojeći sistem naobrazbe treba reformirati i uskladiti ga - s jedne strane s višim evropskim standardima - a s druge strane s realnim potrebama današnjeg tržišta rada koje, unatoč ozbiljnoj privrednoj krizi, treba radnu snagu, istina specifičnu radnu snagu.

Podsjetiti ću na to kako kroz program promovisanja srednjeg stručnog obrazovanja Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK već čini određene korake na tom planu, te se iskreno nadam kako ćemo već naredne godine imati konkretne rezultate tih aktivnosti.

Reformski cilj jest osigurati fleksibilnost stručnih kurikuluma, uskladiti njihove ishode učenja s potrebama tržišta rada, te u konačnici povećati broj učenika u stručnom obrazovanju.

Na tom tragu, od Zavoda se očekuje da bude spreman odgovoriti  na ove zahtjeve, te da kroz primjerene nastavne planove i programe omogući  obrazovanje za ona zanimanja za kojima postoji realna potreba.

Na kraju, želim na poseban način čestitati učenicima, koji su kroz natjecanja u okviru Zavoda za školstvo Mostar učestvovali u natjecanjima i ostvarili najbolje rezultate. Čestitam, također, njihovim odgojiteljima učiteljima, nastavnicima i profesorima vjerujući u to kako će njihovi uspjesi motivirati i druge učenike da u svakom narednom natjecanju budu još bolji'', rekao je premijer Herceg završivši obraćanje riječima Jonathana Deweya ''društvo za svu djecu mora željeti ono što najbolji i najpametniji roditelji žele za svoju djecu''.

U okviru svečanosti obilježavanja Dana Zavoda za školstvo Mostar najboljim učenicima i  školama uručene su nagrade i diplome, te zahvalnice saradnicima Zavoda.