ODRŽANA 29. SJEDNICA SKUPŠTINE HNK

ODRŽANA 29. SJEDNICA SKUPŠTINE HNK

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je na današnjoj 29. sjednici Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se utvrđuje način i uslovi pod kojima pravna i fizička lica mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, osnivanje i  prestanak rada ugostiteljskih objekata, njihovo razvrstavanje i kategorizacija, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na porodičnom poljoprivrednom domaćinstvu i na porodičnom poljoprivrednom gospodarstvu, te na plovnom i plutajućem objektu.

Usvojen je i Zakon o zaštiti prirode koji ima za cilj očuvati, obnoviti i povećati postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem. Zakon osigurava sistem zaštite prirodnih vrijednosti kao i održivost korištenja prirodnih dobara bez bitnog oštećenja dijelova prirode.

Delegati su na današnjoj sjednici jednoglasno usvojili Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama s tarifom kojim je utvrđen način plaćanja sudskih taksi u postupku pred sudovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te postupci u kojima se plaća sudska taksa i visina sudske takse za pojedine radnje.

Usvojeno je i Mišljenje na Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom koji uređuje uslove i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupština je usvojila i Mišljenje na Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva.

Razmotreno je i usvojeno Mišljenje na Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova koji utvrđuje postupak mirnog rješavanja radnih sporova, način određivanja miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine.