ODRŽANA 42. SJEDNICA VLADE

ODRŽANA 42. SJEDNICA VLADE

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva unutarašnjih poslova, usvojila Prijedlog Zakona o oružju i streljivu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim se propisuju uslovi za nabavku, držanje, nošenje, sakupljanje, popravljanje i prepravljanje, oduzimanje oružja i streljiva, promet oružja i streljiva, način postupanja s oružjem i streljivom, osnivanje i vođenje civilne streljane i evidencije o oružju i streljivu na teritoriju Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova podnio je, također,  Informaciju o provedenoj akciji usmjerenoj protiv organizovanog kriminala, osobito u svezi s krađom automobila koju su, po naredbi Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, u saradnji s MUP-om Republike Hrvatske, zajednički proveli MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, MUP Zapadnohercegovačkog kantona, MUP Kantona Sarajevo, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i policijski službenici Granične policije BiH. Primajući Informaciju na znanje, Vlada je pozdravila pojačane aktivnosti MUP-a HNK na suzbijanju kriminaliteta svih oblika uputivši pohvale radu policije tokom  jučerašnje akcije te izrazila očekivanja kako će, s ciljem poboljšanja sigurnosti građana i njihove imovine, takve akcije biti nastavljene.

Vlada je usvojila Program rada Vlade HNK za 2017. godinu, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru, te  Plan javnih nabavki za 2017. godinu na temelju kojeg će se provoditi postupci javnih nabavki u skladu s dinamikom i rokovima utvrđenih planom i Odlukama Vlade o pokretanju postupka javne nabavke koje će se donositi za svaki kvartal posebno.         

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne podrške za opremu novorođenog djeteta. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu podršku za opremu novorođenog djeteta koja iznosi 400 KM podnosi se centru za socijalni rad ili nadležnoj službi jedinice lokalne samouprave kojoj su povjereni poslovi socijalne zaštite prema mjestu prebivališta roditelja novorođenog djeteta.

Vlada je donijela i Odluku o Metodologiji izrade godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Hercegovačko-neretvanski kanton, te Zaključak o preporuci osnivačima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite u HNK da ih obavežu na izradu godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju u skladu s usvojenom Metodologijom. Izvještaji zdravstvenih ustanova dostavljat će se Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK koji će podatke koristiti isključivo za izrade analiza iz oblasti zdravstva za vlastite potrebe i na traženje nadležnih institucija.

S ciljem sprečavanja i kvalitetnog procesuiranja kaznenih djela na području općine Čitluk i Međugorje, Vlada je donijela Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekta nabavke i ugradnje videonadzornog sistema snimanja javnih cesta i javnih površina na području naselja Međugorje-Bijakovići. Donošenjem ove Odluke olakšat će se i ubrzati otkrivanje kaznenih djela, te podignuti stanje sigurnosti na veći nivo.

Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o realiziranju ugovora o koncesijama koja sadrži podatke o koncesijskoj djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike, kao i podatke o mineralnoj sirovini koja nije nastala kao rezultat eksploatiranja već kao rezultat izvođenja građevinskih radova.

Tokom današnje sjednice testiran je sistem e-vlade koji će uskoro biti u punoj funkciji i zamijeniti dosadašnji način rada Vlade.