ODRŽANA 46. SJEDNICA

ODRŽANA 46. SJEDNICA

Na današnjoj, 46. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona očitovala se na amandmane na Prijedlog Zakona o oružju i streljivu u HNK, čime su stečeni uslovi za skupštinsko izjašnjavanje o Zakonu.

S ciljem osiguranja uslova za održivu upotrebu voda u oblastima čiji razvoj ovisi od interesa tržišta, Vlada je usvojila Nacrt Plana navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Istaknuto je da je Plan napravljen imajući u vidu kako je jedan od uslova za efikasniji i brži ukupni razvoj poljoprivrede izgradnja sistema za navodnjavanje. 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o zapošljavanju članova porodice diplomatskih i konzularnih predstavnika. Također, usvojene su odluke o načinu utroška 200.000,00 KM utvrđenih Budžetom za javno-zdravstvenu djelatnost, odnosno preventivne, protuepidemijske i DDD mjere i o davanju saglasnosti Ministarstvu za pokretanje postupka javne nabavke i plaćanja roba za proljetnu fazu obaveznog preventivne sistemske deratizacije na području HNK.

Iz resora Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline, Vlada je usvojila Nacrt Plana upravljanja za J.P. Park prirode „Hutovo blato“.

Usvojen je, također, i redovni mjesečni Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za april 2017. godine.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, usvojen je Izvještaj o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, te Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2016. godinu.