ODRŽANA 54. SJEDNICA VLADE

ODRŽANA 54. SJEDNICA VLADE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na 54. sjednici usvojila Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Istaknuto je kako je obrazovanje odraslih jedno od oblasti čijim se sistemskim uređenjem može dati značajan doprinos da se radno sposobno stanovništvo, kroz koncept cjeloživotnog učenja, učini konkurentnim na tržištu rada koje se ubrzano mijenja pod utjecajem tehnoloških dostignuća i modernizacije proizvodnih procesa. Zakonom su uređena načela, ciljevi i oblici obrazovanja odraslih, te je ta oblast regulisana na sistemski i jedinstven način, u skladu sa principima i ciljevima uspostavljenima na nivou EU.

Vlada je, također, usvojila Zakon o ugostiteljstvu kojim se uređuju način i uslovi pod kojima fizička i pravna lica mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, osnivanje i prestanak rada ugostiteljskog objekta, razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskog objekta, ugostiteljske usluge u kućanstvu, porodičnom  poljoprivrednom gospodarstvu, te na plovnom objektu i plutajućem objektu.

Vlada je prihvatila Izvještaj o požarima u HNK u kojem je konstatovano kako je od početka godine zabilježeno više od 1800 požara. U posljednjih dvadesetak dana zabilježeno je više od 500 vezanih požara s ukupnom vatrenom linijom preko 50 kilometara. Još jedanput je, s obzirom na učestalost ljetnih požara i nenadoknadive gubitke u agrarnom i šumskom sektoru, istaknuta potreba nabavke letjelice koja bi učestvovala u gašenju požara. Vlada je pohvalila rad Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, te zahvalila članovima profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih brigada, te svima koji su na bilo koji način dali doprinos u gašenju požara u HNK.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju 20.000 KM Sportskom savezu Grada Mostara za liječničke preglede sportaša kako bi nesmetano mogli učestvovati na takmičenjima.

Iz resora Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju sankcija u HNK, te Izvještaj o radu notara za 2016. godinu.