ODRŽANA 60. SJEDNICA VLADE

ODRŽANA 60. SJEDNICA VLADE

Na današnjoj, 60. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK o stanju u obrazovanju u školskoj 2017./2018. godini s aspekta pravnoga okvira, odgojno-obrazovnih procesa i ustanova, preko materijalnih i kadrovskih uslova. U Informaciji, koja će biti upućena u skupštinsku proceduru,  posebno je istaknuto kako je potrebno donošenje novih zakonskih propisa i podzakonskih akata, koji bi cjelovito i sistemski regulisali područje obrazovanja. Također, predložene su i mjere za poboljšanje stanja u obrazovanju usmjerene ka kvalitativnom poboljšanju i unaprjeđenju cjelovitog obrazovnog sistema.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju prava na naknadu plate i visine naknade ženi-majci u radnom odnosu kod korisnika Budžeta HNK za vrijeme porodiljinog odsustva. Odlukom je utvrđeno pravo na naknadu plate u ukupnom iznosu 80% plate koju je žena-majka ostvarila u mjesecu prije stupanja na porodiljino odsustvo.

Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Nacrt Sporazuma o sufinansiranju direktne tehničke podrške Projekta Integrisanog lokalnog razvoja (ILDP). Učestvovanjem u Projektu Vlada će dobiti podršku kako bi bio afirmisan funkcionalan sistem za planiranje i upravljanje razvojem.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška 210.000 KM za unapređenje rada medijskih kuća i redovno praćenje provođenja Programa rada Vlade i drugih institucija HNK.