ODRŽANA XV. SKUPŠTINA JADRANSKO-JONSKE EUROREGIJE

ODRŽANA XV. SKUPŠTINA JADRANSKO-JONSKE EUROREGIJE

XV. Skupština Jadransko-jonske euroregije održana je danas u Termoliju, Italija na kojoj su učestvovali i predstavnici Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je njezina članica od utemeljenja 1996. godine.

Skupština je održana pod predsjedanjem Nikole Dobroslavića, župana Dubrovačko-neretvanske županije koji je od članova dobio jednoglasnu podršku za novi mandat na čelu Jadransko-jonske euroregije.

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona također je ponovno izabran u Izvršni odbor Jadransko-jonske euroregije.

Pored brojnih redovnih aktivnosti poput usvajanja Izvještaja o programu rada i Budžeta za 2017, te Programa rada i Plana događanja za 2018, Skupština je usvojila i Odluku kojom se prihvaća molba za članstvo Hercegbosanskom i Unsko-sanskom kantonu iz BiH, Općini Budva iz Crne Gore i Regiji Calabria iz Italije.

Na poseban način, razgovarano je o AI-NURECC inicijativi ključnih dionika Jadransko-jonske euroregije, koji su odlučili udružiti snage usmjerene na implementaciju Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), osiguravajući duboku i široku teritorijalnu pokrivenost na regionalnom i lokalnom nivou. Inicijativa okuplja regije, gradove, privredne komore i sveučilišta, a nastojat će uključiti i druge ključne mreže koje djeluju na područjima koja su u potpunosti u skladu s EUSAIR-om kao što su plavi rast, održivo iskorištavanje prirodnih resursa, saobraćaj i turizam.

U okviru Skupštine, održana je i konferencija o temi: „Europska teritorijalna saradnja: Mogućnosti i teritorijalni razvoj - sinergija između programa“, te više Okruglih stolova o temama važnim za budućnost Jadransko-jonske euroregije.