OPREMANJE SLUŽBE ZA RADIOLOŠKO-HEMIJSKO-BIOLOŠKU ZAŠTITU

OPREMANJE SLUŽBE ZA RADIOLOŠKO-HEMIJSKO-BIOLOŠKU ZAŠTITU

Eugen Ćubela v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo i Ajdin Teletović, zapovjednik Kantonalnog štaba civilne zaštite danas su Enizu Čolakoviću, direktoru Zavoda za javno zdravstvo HNK, uručili  laboratorijsku opremu za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu (RHB zaštitu).

Ustupljenu laboratorijsku opremu „Zavod za javno zdravstvo HNK“ Mostar, u kojem je osnovana Služba za  radiološko-hemijsko-biološku zaštitu, koristiti će u skladu s Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama, koji je potpisao s Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK.

Služba za RHB zaštitu, osnovana je na nivou Hercegovačko – neretvanskog kantona, za potrebe zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća i vršiti će sljedeće poslove:  kontrolu higijensko-epidemiološke situacije, laboratorijsku analizu uzoraka u slučaju masovnih epidemija i trovanja, organizovati i provoditi protuepidemijske mjere, obavljati javno-zdravstvene mikrobiološke djelatnosti, pratiti, proučavati i ocjenjivati higijensku ispravnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda i stanje vodoopskrbe na terenu, kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica u općoj upotrebi i pratiti, analizirati i ocjenjivati utjecaj okoliša (zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje ljudi na području Kantona,  kao i poslove koji se odnose na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, izviđanje (detekcija, identifikacija i obilježavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijsku kontrolu i laboratorijsku obradu i utvrđivanje nalaza prikupljenih uzoraka i druge poslove koji se odnose na radiološku zaštitu na području Kantona.