PREMIJER HERCEG PRIMIO GRADONAČELNICU GRADA PLETERNICE

PREMIJER HERCEG PRIMIO GRADONAČELNICU GRADA PLETERNICE

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je primio Antoniju Jozić, gradonačelnicu Grada Pleternice sa saradnicima.

Premijer Herceg upoznao je gradonačelnicu Jozić o aktuelnom stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te aktivnostima i planovima Vlade. Na poseban način, govorio je o donošenju strateško-planskih dokumenata Razvojne strategije HNK i Prostornog plana, koji su preduslov za snažnije privlačenje investicija i učestvovanje na konkursima za sredstva iz EU fondova.

Kao najznačajniji projekat Vlade istaknuo je projekat energetske efikasnosti kroz koji je obnovljeno 6 škola i jedan dom zdravlja, u toku je obnova 4 školske zgrade, a za njih 7 priprema se dokumentacija potrebna za obnovu.

„Vlada je, uz objekte koje sam spomenuo, sufinansirala izgradnju ili obnovu još dvanaest javnih objekata u HNK. Konačan cilj je energetski utopliti i obnoviti sve javne školske i zdravstvene objekte u Kantonu“, rekao je premijer Herceg.

Gradonačelnica Jozić zahvala je premijeru Hercegu na srdačnom prijemu i izraženoj spremnosti za saradnjom osobito na području energetske efikasnosti i učestvovanju u javim pozivima fondova EU.

Takođe, upoznala je premijera Hercega sa sistemom, aktivnostima i planovima istaknuvši kako je Grad Pleternica jedan od pet hrvatskih gradova koji su dobili nagradu u Projektu „Pametni gradovi-gradovi budućnosti“, te jedini u kategoriji „Proizvodnja i inovativni pristup obnovljivim izvorima energije“.

„Grad Pleternica već niz godina radi na projektima energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Projektom izgradnje hidroelektrane i nekoliko solarnih elektrana dobili smo priznanje i titulu Pametnog grada-grada budućnosti.“, rekla je gradonačelnica Jozić istaknuvši kako hidroelektrana koju je Grad izgradio donosi prihode od prodaje električne energije.

„U strategiji razvoja Grada Pleternice cilj nam je da do 2020. budemo energetski nezavisan grad“, rekla je gradonačelnica Jozić dodavši i to kako će druga elektrana koju planiraju izgraditi pokriti sve gradske troškove električne energije.

Premijer Herceg i gradonačelnica Jozić zaključili su kako postoje brojna područja na kojima je moguće ostvariti saradnju, koju je u što skorije vrijeme potrebno konkretizirati kroz projekte od međusobnog interesa.