PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI NEUM

PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI NEUM

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona boravi danas u radnoj posjeti općini Neum.

Radna posjeta započela je susretom s dr. Živkom Matuškom, načelnikom Općine i njegovim saradnicima. Teme sastanka bile su provođenje strateških općinskih projekata koji se realizuju u saradnji s Vladom, priprema za početak ljetne sezone i saradnja na apliciranju projekta za fondove EU.

Na poseban način, razgovarano je o obnovi Osnovne škole kardinala Stepinca u Neumu u okviru Projekta energetske efikasnosti. Vlada će za „utopljavanje“ Škole, čime će biti ostvarene značajne uštede troškova grijanja i hlađenja, ali i osigurani bolji uslovi za boravak i rad učenika i djelatnika škole, izdvojiti oko 150.000 KM.

„Škola u Neumu je još jedna škola koju želimo urediti i obnoviti s ciljem poboljšanja uslova u obrazovanju. Korak po korak, sve smo bliže ostvarenju zadanog cilja – obnovi svih javnih objekata u Kantonu“, rekao je premijer Herceg.

Nakon obilaska Škole, premijer Herceg, zajedno s Donkom Jovićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i načelnikom Matuškom,  obišao je gradilište nove šetnice, čiju izgradnju sufinansira Vlada.

„Današnja posjeta potvrda je kako smo Vlada cijelog Kantona i kako u svakoj našoj općini podržavamo značajne općinske infrastrukturne i druge projekte. Pored drugih značajnih projekata, među kojima mogu izdvojiti sufinansiranje regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal i regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum, prepoznali smo vrijednost izgradnje nove šetnice koja upotpunjuje turističku ponudu jedinog našega morskog bisera. Na današnjem susretu s općinskim vodstvom usaglasili smo i buduće korake kada je u pitanju saradnja sa susjednim općinama, pripremanje projekta i zajednički nastup prema fondovima EU“, rekao je premijer Herceg.

Govoreći o Neumu kao najznačajnijoj turističkoj destinaciji, premijer Herceg je rekao kako je s načelnikom Matuškom razgovarao i o ponovnom pokretanju manifestacije kojom bi se obilježio početak ljetne turističke sezone i još više afirmisali neumski turistički potencijali.

Premijer Herceg je, također, učestvovao i na radnom sastanku provođenja Projekta integralnog upravljanja obalnim područjem.