PREMIJER HERCEG ZAHVALIO NA ČESTITKAMA

PREMIJER HERCEG ZAHVALIO NA ČESTITKAMA

Nakon što je dr. sc. Nevenku Hercegu, premijeru Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dodijeljena nagrada „Najpremijer Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Evrope 2017.“ u Kabinet premijera pristigle su brojne čestitke.

Tim povodom, iskreno zahvaljujući svima na upućenim čestitkama i dobrim željama, premijer Herceg istaknuo je kako dodijeljenu nagradu vidi kao poticaj za još predaniji rad na odgovornom zadatku koji mu je povjeren.

„Kako sam već ranije isticao, nagradu doživljavam kao javno priznanje ne samo meni lično, nego i cjelokupnom sazivu Vlade kojoj sam na čelu, te Skupštini HNK koja nas partnerski prati i podržava u radu“, rekao je premijer Herceg.