PUŠTEN U RAD INTEGRISANI SISTEM ZA KRIZNE SITUACIJE 121

PUŠTEN U RAD INTEGRISANI SISTEM ZA KRIZNE SITUACIJE 121

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona svečano je, u okviru Mostarskog  sajma  privrede, pustio u rad integrisani sistem za krizne situacije  121,  koji bi u budućnosti trebao predstavljati osnovu uskoro jedinstvenog  Evropskog sistema  112 za hitne slučajeve, preko kojeg bi bio proveden projekt zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Kako je tom prilikom istaknuto, jedinstveni evropski 112 broj za hitne slučajeve uveden je  kako bi bilo omogućeno građanima u nevolji pozvati hitne službe: policiju, hitnu pomoć i vatrogasce, koristeći isti broj bilo gdje na području Evropske unije.

Uz premijera Hercega, svečanosti puštanja u rad sistema prisustvovali su: Eugen Ćubela, v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK, Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova HNK, Ljubo Bešlić,  gradonačelnik Grada Mostara sa saradnicima, te Dalfina Bošnjak, direktorica Sajma.   

Inače, sistem za upravljanja u kriznim situacijama proizvela je i provela poznata mostarska informatička firma Katarina d.o.o.