SKUPŠTINA HNK: USVOJEN BUDŽET I FINANSIJSKI PLANOVI VANBUDŽETSKIH FONDOVA

SKUPŠTINA HNK: USVOJEN BUDŽET I FINANSIJSKI PLANOVI VANBUDŽETSKIH FONDOVA

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na današnjoj devetoj vanrednoj sjednici usvojila Budžet HNK za 2018. godinu u iznosu 210.964.632 KM, što predstavlja povećanje za više od 14 miliona KM u odnosu na 2017. godinu. Također, usvojen je i Zakon o izvršenju Budžeta HNK.

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade naglasio je kako je riječ o Budžetu i projekcijama koje dalje jačaju i povećavaju održivost kantonalnih javnih finansija uz istovremeno osiguravanje potrebnih i dostatnih sredstava za neometano funkcionisanje, ali i osiguravanje dodatnih sredstava za  programe i projekte, prije svega u području demografije kroz zaštitu porodice s djecom, socijale ali i realnog sektora kroz poticaje u privredi, poljoprivredi i turizmu.

„Vlada ne odustaje od realnog planiranja i primjene zlatnog pravila budžetske ravnoteže i bez zaduživanja. Od početka mandata ta se uslovno rečeno "taktika" pokazala uspješnom čime smo zaustavili raniju praksu budžetskog deficita, a ove smo godine svjedoci i značajnijeg suficita koji je iskazan kroz Rebalans Budžeta za 2017. koji smo usvojili.

Kako dobitnu kombinaciju ne treba mijenjati, tako smo i Prijedlog Budžeta za 2018. temeljili na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima“, rekao je premijer Herceg.

„Značajno su povećana sredstva za vansudske nagodbe čime želimo smanjiti, a u konačnici i riješiti pitanje pravomoćnih sudskih presuda iz radno-pravnih odnosa koje godinama opterećuju Budžet, ali i otežavaju dijalog sa socijalnim partnerima. Također, povećana su izdvajanja za različita područja, osobito boračku populaciju, stipendiranje studenata, prijem vježbenika, te obnovu školskih zgrada, zdravstvenih ustanova i drugih javnih objekata, a i naredne se godine nastavlja snažno podržavanje značajnih infrastrukturnih projekata u našim jedinicama lokalne samouprave. Ipak, najznačajnijim mi se čini spomenuti planirana sredstva za tekuće transfere koja su povećana više od 24% u odnosu na aktualni Budžet i  čine nešto manje od četvrtine  ukupno planiranih izdataka. Upravo na toj poziciji  planirana su sredstva za  programe i projekte, prije svega u području demografije kroz zaštitu porodice s djecom, socijale ali i realnog sektora kroz poticaje u privredi, poljoprivredi, turizmu i Aerodromu Mostar, te subvencije javnim poduzećima. Time se uz redovna ulaganja u obrazovanje, nauku, kulturu i sport otvara jedna nova - razvojna dimenzija Budžeta, koju ćemo iskreno vjerujem kroz godinu dodatno osnaživati ako nastavimo dosadašnju praksu odgovornog upravljanja javnim finansijama“, istaknuo je premijer Herceg.

Pored Budžeta o kojem je detaljnije govorio i Adnan Faladžić, ministar finansija u Vladi HNK, na današnjoj sjednici usvojen je Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2018. godinu u iznosu 14,134,794,00 KM, kao i Odluka o izvršenju Finansijskog plana Službe.

Skupštinski delegati usvojili su Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2018. godinu u iznosu 4,150,000 KM koji je, u odnosu na ovu godinu, uvećan za 1,5 milion KM, te Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda.

Skupština je usvojila i rebalans Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2017. godinu u iznosu 131.573.000 KM što je povećanje od 7,91% odnosno za skoro 10 miliona KM. Također, usvojen je Finansijski plan Zavoda, koji za narednu godinu iznosi 130.903.000 KM što predstavlja povećanje za 7,36% u odnosu na prošlu godinu.