U SKLOPU SAJMA ODRŽANA KONFERENCIJA: REGIONALNI RAZVOJ-IZAZOVI BUDUĆNOSTI

U SKLOPU SAJMA ODRŽANA KONFERENCIJA: REGIONALNI RAZVOJ-IZAZOVI BUDUĆNOSTI

Danas je u okviru Međunarodnog sajma privrede Mostar 2018.,  u organizaciji Foruma privrednih komora  Jadransko – jonskog područja održana konferencija o temi: „Regionalni razvoj-Izazovi budućnosti“.

O saobraćajnoj povezanosti Jadransko-jonske regije, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, govorio je Stjepan Krasić, ministar saobraćaja i veza HNK, istaknuvši sljedeće:

„Kroz čitavu historiju, pa  i danas, mediteranske zemlje smještene uz istočnu obalu Jadranskog i Jonskog mora, posebno uključujući  područje srednjeg Jadrana, nisu dovoljno koristile prirodne saobraćajne i energetske koridore, kako uz svoju obalu tako i one koji bi povezali obalni pojas s unutrašnjosti. Uz političke razloge mogu se navesti i historijske okolnosti, nedostatak privredne saradnje i relativno slaba razvijenost tih područja.

Važni saobraćajni pravci kroz Bosnu i Hercegovinu koji povezuju njezin sjever i jug prolaze uzduž rijeka Bosne, Vrbasa i Neretve. U tom gravitacijskom području nalaze se ne samo veliki gradovi s razmjerno velikim brojem stanovnika, nego i najznačajniji privredni  kapaciteti u BiH. Potencijali ovih prostora, bez obzira na tu činjenicu, nisu ni približno iskorišteni.

Pored cestovnog raspleta na jugu BiH potrebno je studijskom i projektnom dokumentacijom definirati i položaj željezničke pruge u okviru Jadransko-jonskog koridora južno od Ploča. Ispravna strategija saobraćajnog razvoja temelji se na principu intermodalnosti-mogućnosti primjene svih oblika saobraćaja, a od raspleta ovih otvorenih saobraćajnih pitanja na dodirnim područjima triju država ovisit će i održivost  saobraćajnog povezivanja Jadransko-jonskog koridora.

Izgradnjom Jadransko-jonske autoceste (JJAC) države kroz koje bi ona prolazila mogle bi očekivati značajniji privredni rast, čime bi bila ostvarena njihova međusobna saradnja koja bi rezultovala dugoročnom političkom stabilnošću cijele  regije.
Iako je JJAC gotovo izgrađena do Ploča, o Jadransko-jonskom koridoru se raspravlja više decenija - ti su planovi na prostoru južnog dijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prostorno-planerski i projektno, na žalost,  još uvijek na samom početku.

Autoceste na Jadransko-jonskom koridoru i koridoru Vc , koji je još u izgradnji, kroz BiH su iznimno kompatibilne, a njihova međusobna interakcija daje logično rješenje trase JJAC kroz BiH: Granični prijelaz s Republikom Hrvatskom kod Ploča-Nova Sela-Bijača (BiH)-interregionalni čvor Počitelj -Stolac-Popovo polje-Trebinje-granica s Crnom Gorom (Nudo-Aranđelovo). Ovdje je važno istaknuti da dionica Ploče (RH)-Počitelj (BiH) čini zajedničku trasu JJAC i Autoceste Vc.“

U nastavku izlaganja, ministar Karasić govorio je o problematici izrade prostorno-planske dokumentacije, ulozi Aerodroma Mostar kada su u pitanju križanja dva saobraćajna koridora, te o prednostima koje bi njihovom izgradnjom imala pomorska luka Ploče.

„Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je 14. jula 2016. godine usvojila Okvirnu Strategiju razvoja saobraćaja za period od 2016. do 2030. godine. Sastavni dio Strategije je i usvojeni Akcioni plan za ceste, željeznice, unutrašnje plovne putove i zračni saobraćaj. Zbog složene administrativne unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine, Strategija je izrađena kao skup dostavljenih dokumenata iz F BiH, RS  i Brčko Distrikta. To se isto odnosi i na usvojeni Akcioni plan. Potrebno je dodatno proučiti kakav je međusobni odnos tih dokumenata u smislu jedne skladne i logične cjeline, odnosno kakva je njihova međusobna konekcija sa saobraćajnim okruženjem Bosne i Hercegovine.“, zaključio je ministar Krasić.