UNAPRJEĐENJE ELEKTRONSKIH SERVISA UNUTAR KANTONALNIH INSTITUCIJA

UNAPRJEĐENJE ELEKTRONSKIH SERVISA UNUTAR KANTONALNIH INSTITUCIJA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak s Omarom Krivošijom, direktorom kompanije Microsoft BiH, o temi digitalne transformacije servisa institucija Hercegovačko – neretvanskog kantona.

Direktor kompanije Microsoft BiH govorio je o misiji Microsofta, koja se zalaže za kreiranje mogućnosti da svaki pojedinac i organizacija ostvare više, a gradovi i lokalne samouprave značajan su segment gdje Microsoft želi dati doprinos. Tehnologija omogućava gradovima i njihovim građanima ostvarenje punog potencijala kroz inovativne digitalne servise s ciljem osiguranja sigurnijeg i zdravijeg života u lokalnim sredinama.

Posebna tema razgovora bile su mogućnosti digitalne transformacije, zatim unaprjeđenje digitalnih servisa unutar kantonalnih institucija, kao i uvođenje novih servisa za građane.

Premijer Herceg istaknuo je zadovoljstvo današnjim razgovorom, te iskazao spremnost Vlade da čini značajne pomake s ciljem digitalne transformacije čemu svjedoče i već preduzete aktivnosti na uvođenju sistema e- Vlada i e- uprava.

''Naš cilj je da u što skorije vrijeme građanima, koji raspolažu modernim sredstvima komunikacije, omogućimo korištenje elektronskih usluga nevezano za radno vrijeme i mjesto.
Naime, svjedoci smo kako naša javna uprava  nije trenutačno na tom nivou i ne može ponuditi takve elektronske usluge, putem kojih bi građani mogli rješavati značajan broj potreba i problema. Stoga je naša namjera da uvođenjem novih elektronskih servisa, usluge koje javna uprava pruža građanima (on-line registracija vozila, izdavanje određenih dokumenata i sl.), učinimo dostupnim, efikasnim i jeftinim, a izravan pristup ovim uslugama elektronskim putem ne samo da bi ubrzao proces izdavanja, nego bi i smanjio mogućnost korupcije'', rekao je premijer Herceg.

Direktor Krivošija je, također, kratko upoznao premijera Hercega o Poslovno-tehnološkoj konferenciji Microsoft NetWork 7, koja će pod sloganom "Na sedmom nebu" biti održana od 19. do 21. aprila u Neumu.
Istaknuvši kako se radi se o najvećoj Poslovno-tehnološkoj konferenciji u Bosni i Hercegovini, direktor Krivošija pozvao je predstavnike Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona da posjete Konferenciju NetWork 7 i poslušaju prezentacije koja će im dati uvid u različita rješenja koja mogu unaprijediti njihovo poslovanje, optimizacijom poslovnih procesa.