USKORO AKCIJE NA SUZBIJANJU NELEGALNE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA U HNK

USKORO AKCIJE NA SUZBIJANJU NELEGALNE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA U HNK

Na današnjoj, 75. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Programa rada Vlade HNK za 2018. godinu u kojem je težište programskih aktivnosti usmjereno na realizaciju strateških i prioritetnih ciljeva definisanih Strategijom razvoja HNK i Akcionim planom za njezinu implementaciju, te usvojenim sektorskim strateškim dokumentima i godišnjim planovima rada kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija. Naglašeno je kako je Vlada ostala čvrsto opredijeljena za realizaciju preostalih obaveza iz Akcionog plana za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015.-2018. Kao prioritetni ciljevi Vlade istaknuti su: podizanje nivoa sigurnosti građana - preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova, održiva fiskalna politika i unaprjeđenje upravljanja Budžetom, poboljšanje kvalitete života građana - djelotvoran sistem zdravstva, efikasna socijalna zaštita i boračko-invalidska zaštita, podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima i posvećenost procesu evropskih integracija i regionalne saradnje uz bolje korištenje predpristupnih fondova EU.

Također, Vlada je usvojila izvještaje o radu kantonalnih ministarstava u kojima su istaknute najvažnije mjere provedene tokom 2017. godine.

Vlada je raspravljala o nastavku aktivnosti za zaključenjem ugovora o vansudskim nagodbama kojima se rješavaju potraživanja fizičkih i pravnih lica na osnovu izvršnih sudskih rješenja. Odlučna u kontinuisanom provođenju započetih aktivnosti, Vlada je zadužila Kantonalno javno pravobranilaštvo da za narednu sjednicu pripremi odluke koje će omogućiti nastavak započetog procesa koji je do sada polučio izvrsne rezultate.
 
Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Informaciju o izvršavanju Programa Vlade HNK o dodjeli novčane pomoći za otvaranje radnih mjesta na području HNK za period od 2014. do 2017. godine. U Informaciji je istaknuto kako je u Programu sudjelovala 21 zadruga s 214 zadrugara koji imaju borački status. Također, naglašeno je i to kako je Vlada za realizaciju Programa u protekloj godini izdvojila 200.000 KM, dok je ove godine planirano 250.000 KM. Provođenje Programa, uz ostale, obuhvaća mjere poticanja samozapošljavanja boraca i članova njihovih porodica kroz podršku obavljanja obrtničke djelatnosti i podršku razvoja i održivosti porodičnih poljoprivrednih gospodarstva.

Članovi Vlade raspravljali su o stanju eksploatacije mineralnih sirovina na području HNK, te je zajednička ocjena kako je potrebno preduzeti još snažnije iskorake kako bi se zaustavila nelegalna eksploatacija. Stoga je usvojen Zaključak kako će tokom mjeseca marta, u saradnji s MUP-om i Kantonalnim tužilaštvom, biti provedene kontinuisane akcije svih nadležnih kantonalnih institucija, na zaustavljanju nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina na području HNK.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2017. godinu u kojem je istaknuto kako je  Ministarstvo odobrilo 1689 zahtjeva klijenata koji su ispunili uslove i izvršilo isplatu novčanih podrški u iznosu od  900.000 KM.

Vlada je, razmatrajući Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, posebnu pozornost posvetila stanju u oblasti visokoga obrazovanja zaduživši Ministarstvo da, za jednu od narednih sjednica, pripremi Informaciju o stanju u visokom obrazovanju HNK. Također, Inspektorat je zadužen da tokom ove godine pozornost usmjeri i na provođenje inspekcijskih nadzora u visokoškolskim ustanovama u HNK.