USKORO UTEMELJENJE ODGOJNOG CENTRA HNK

USKORO UTEMELJENJE ODGOJNOG CENTRA HNK

Dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK i Dalila Demirović, direktorica JU ''Dječji dom'' Mostar, danas su potpisali Ugovor o davanju na korištenje Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK jednog paviljona u sklopu JU ''Dječji dom'' Mostar.

Kako je nakon potpisivanja Ugovora istaknuto Ministarstvo s JU „Dječji dom“ Mostar, uz finansijsku podršku UNICEF-a BiH, provodi proces transformiranja Doma s ciljem primjene Zakona o udomiteljstvu F BiH čija primjena počinje 1. marta 2018. godine.

Cilj transformiranja je uspostavljanje novih preventivnih servisa čiji će fokus djelovanja biti djeca u sukobu sa zakonom, djeca iz porodica s rizikom razdvajanja, malodobne trudnice, trudnice iz socijalno ugroženih porodica,  trudnice bez podrške porodice, djeca sa invaliditetom i djeca zatečena u skitnji i prosjačenju na području HNK.

Ministar Opsenica je istaknuo kako će se, u sklopu započete transformacije, a na temelju iskazane dugogodišnje potrebe i zakonske obveze utemeljiti JU Odgojni centar HNK, koji će koristiti dobiveni paviljon.
''Ministarstvo će prijedlog Odluke o utemeljenju Odgojnog centra uputiti Vladi i Skupštini HNK, a sredstva za pripremu prostora i njegovo funkcioniranje osigurana su u Budžetu HNK'', zaključio je ministar Opsenica.

Inače, Ugovor je potpisan uz prethodnu saglasnost Upravnog vijeća JU ''Dječji dom'' Mostar i Grada Mostara kao osnivača.