VLADA HNK: PRIJEM 100 PRIPRAVNIKA

VLADA HNK: PRIJEM 100 PRIPRAVNIKA

Na današnjoj, 52. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Odluku kojom se stvaraju pretpostavke za prijem 100 pripravnika u kantonalne organe uprave. Na taj način nastavljena je višegodišnja praksa koja mladim obrazovanim ljudima omogućava stjecanje prvog radnog iskustva i polaganje stručnog ispita za rad u organima uprave.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usaglašavanju cijena lijekova na Pozitivnoj listi lijekova HNK s cijenama lijekova na Federalnoj listi lijekova, te donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo da, u roku od dva mjeseca, utvrdi novu proširenu Pozitivnu listu. Naglašeno je kako će ostvarenim uštedama nakon usaglašavanja Liste biti omogućena izrada nove koja će biti proširena s dodatnim lijekovima. Istaknuto je i to kako će na taj način zdravstvenim osiguranicima biti omogućen veći broj lijekova koji se mogu propisivati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Razmotrena je, također, i Informacija o funkcionisanju sistema zdravstvene zaštite u HNK, te usvojeni zaključci koji, uz ostalo, menadžmente zdravstvenih ustanova obavezuju na predlaganje modela kojima će zaustaviti daljnje gomilanje dugova, te mogućnost njihove obročne otplate.

Vlada je usvojila Godišnji plan za provođenje Programa razvoja male privrede HNK 2016.-2020. i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNK za period 2012.-2020. Također, na prijedlog Ministarstva privrede, razmotrena je i Informacija o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2016. u kojoj je istaknuto kako su stari i tradicionalni obrti nedovoljno zastupljeni na području Kantona. Ujedno je kao jedna od mjera poticanja starih zanata predložena dodjela sredstava u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih vrijednosti HNK.

Vlada je danas donijela i odluke koje će omogućiti početak provođenja dva IPA projekta: BACAR i PESCAR u kojima su partneri Ministarstvo privrede i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i  vodoprivrede. Istaknuto je kako je za realizaciju ta dva projekta, koji su usmjereni na jačanje klastera, te nadzor i smanjenje upotrebe pesticida u HNK, iz EU fondova odobreno oko milion KM.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Vlada je donijela Plan upravljanja za Park prirode ''Hutovo blato'' za period od deset godina. Plan se zasniva na postojećem stanju zaštićenog područja, te se njime, uz ostalo, opisuje zaštićeno područje i njegove prirodne posebnosti i postojeće kulturno-historijsko naslijeđe, određuju jasne smjernice za upravljanje parkom i način izvođenja zaštite provođenjem aktivnosti na konzerviranju.

Vlada je, također, dala saglasnost na Program rada Fonda za zaštitu okoliša HNK za period 2017.-2020, te usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana i Izvještaj o ostvarenju Programa rada Fonda za 2016.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je Izvještaj o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2017. u kojem je konstatirano kako je ukupna sjetvena površina na nivou prethodnih godina.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Protokol o saradnji između Vlade i Projekta integrisanog lokalnog razvoja, što predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti na kreiranju održivog sistema upravljanja razvojem.

Vlada je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila više redovnih odluka, uz koje i Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za mjesec juli.