VLADA SUBVENCIONIRA NISKOTARIFNE LINIJE

VLADA SUBVENCIONIRA NISKOTARIFNE LINIJE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Sporazum o subvencioniranju troškova nastalih pružanjem usluga direktnih letova niskotarifnog avioprijevoznika Eurowings.

U Budžetu za 2018. godinu Vlada je osigurala 500.000 KM za tu namjenu, te se obavezala na to da će i u budžetima za period od 2019. do 2023. godine osigurati finansijska sredstva za subvencioniranje troškova.

„Uzimajući u obzir činjenicu da Međunarodni aerodrom Mostar obavlja usluge od općeg ekonomskog interesa, doprinosi mobilnosti građana i saobraćajnom povezivanju Grada Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona sa širim okruženjem, a želeći stvoriti što bolje preduslove za snažniji privredni razvoj, napose kroz bolju saobraćajnu povezanost, dostupnost i porast turističke tražnje u hercegovačko-neretvanskim destinacijama, Vlada je dala saglasnost na Sporazum", rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK.