OBILJEŽEN ZAVRŠETAK RADOVA NA ŠKOLSKOJ ZGRADI O.Š. ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA U MOSTARU
11-04-2019, 12:07

U Osnovnoj školi Antuna Branka Šimića u Mostaru danas je, u okviru proslave Dana škole, održan program povodom završetka radova na obnovi školske zgrade.

Dr. Dragan Čović, dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u obraćanju se prisjetio svoga školovanja koje je započelo upravo u ovoj školi. Čestitajući učenicima i radnicima Dan škole poželio im je da, kao i u mnogočemu do sada, i u uvođenju novih tehnologija budu prvi, odnosno da O.Š. Antuna Branka Šimića bude prva e-škola u BiH. U realizaciji toga projekta imat ćete podršku kako Vlade HNK, tako i drugih institucija i pojedinaca koji mogu pridonijeti ostvarenju toga cilja. Pozdravio je napore Vlade HNK koja uspješno realizuje obnovu javnih objekata kroz Projekt energetske efikasnosti. 

Pozdravljajući prisutne, dr. sc. Nevenko Herceg, premjer Vlade HNK rekao je kako susreti poput današnjega ohrabruju i iznova potvrđuju ispravnost puta koji je Vlada sebi zacrtala u želji da učenicima i radnicima škola u našem Kkntonu osigura uslove primjerene današnjem vremenu.

“Vjerujem kako vam je poznata namjera Vlade da na način kako je obnovljena vaša škola obnovi sve javne objekte u Kantonu. Na tom putu, učinili smo značajne korake obnovivši više od 20 objekata, osobito školskih zgrada i školskih sportskih sala. No, svjesni smo da nas očekuje još puno posla, ali na tom putu nećemo posustati i vjerujem, u skoro vrijeme, s ponosom ćemo reći – ostvarili smo zacrtani cilj“, rekao je premijer Herceg podsjetivši na to kako je energetska obnova školskih objekata samo jedan vid podrške obrazovanju.

„Uz redovno finansiranje rada škola, Vlada je u cijelosti preuzela finansiranje prijevoza učenika. U saradnji sa sindikatima prosvjetnih djelatnika, potpisali smo kolektivne ugovore koji su, uz ostale pogodnosti, omogućili i povećanje plata zaposlenih. Takođe, riješili smo pitanje tehnološkog viška, organizacijskih shema i radno-pravnog statusa prosvjetnih radnika. Provodimo i brojne projekte usmjerene na poboljšanje kvaliteta obrazovanja i modernizacije nastavnoga rada – izdvojit ću angažiranje asistenata koji pomažu djeci s posebnim potrebama i e-učionice od kojih je jedna i u ovoj školi. Naravno, tu je i niz drugih aktivnosti kroz koje pokazujemo našu odlučnost da obrazovanje uistinu bude ključni prioritet našeg rada“, rekao je premijer Herceg osvrnuvši se i na aktivnosti Vlade na  poticanju demografske obnove i zadržavanja ljudi na ovim prostorima.

„Danas je veliki dan za našu školu, svu djecu i grad. Rado ću reći novi početak naše škole nakon 68 godina postojanja. Škola je napokon zasjala u punom sjaju, estetskom, ali i funkcionalnom kroz projekat poboljšanja njezinih energetskih svojstava. Vlada HNK finansirala je obnovu naše Škole na čemu osobito zahvaljujem dr. sc. Nevenku Hercegu, premijeru  Vlade. S obnovom smo krenuli u oktobru 2018. godine. Problemi loše termičke izolacije su nestali zamjenom stare, drvene stolarije novom, aluminijskom. Troškovi grijanja vidno su manji. Obnova krova i fasade takođe bi trebala ostvariti dodatne uštede upravo u sezoni grijanja, ali i hlađenja. Nakon svih ovih radova ova škola bit će primjer ostalim školama na području HNK, ali i šire u korištenju sredstava koje škole mogu dobiti na lokalnom i državnom nivou kako bi se povećala energetska efikasnost javnih ustanova“, rekla je direktorica Brkić.

Nakon presijecanja trake, čime je i simbolično označen završetak radova, na prigodnoj školskoj priredbi dopredsjedajućem Čoviću, premijeru Hercegu i gradonačelniku Ljubi Bešliću uručene su zahvalnice za pomoć kojom su pridonijeli poboljšanju uslova rada učenika i radnika Škole.  

Učesnici događaja obišli su i školsku sportsku salu čiju obnovu, koja će uskoro biti započeta, takođe, finansira Vlada HNK.