ODRŽANA 99. SJEDNICA VLADE
12-03-2019, 16:08

Na današnjoj, 99. sjednici, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila odluke kojima se odobrava utrošak 50.000,00 KM za podmirenje troškova za prevenciju, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, te za dijagnostička ispitivanja bolesti pčelinjih zajednica.

Razmotrene su, takođe, i Informacija o utrošku namjenskih sredstva vodnih naknada te Izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški za 2018. godinu. Istaknuto je kako su novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji isplaćene u iznosu 1.200.000,00 KM. Ukupno su zaprimljena 1792, a odobreno 1713 zahtjeva za novčane podrške.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je donijela više odluka o dodjeli koncesija u različitim područjima, osobito za korištenje morskih voda za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, te mineralnih sirovina.

Usvojena je i Informacija Ministarstva privrede o stanju eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru HNK. Posebno je istaknuto kako su nadležne kantonalne inspekcije, u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova,  provele akciju u cilju zaustavljanja nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina. U akciji je izvršen nadzor 19 subjekata na 29 lokaliteta, pri čemu je izdano 9 upravnih mjera i 9 prekršajnih naloga.  

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Pravilnik o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na pomoć u projektima samoupošljavanja, otvaranja radnih mjesta i drugih oblika radnog angažmana.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je današnjoj sjednici razmotrila Izvještaj o radu kantonalnih komisija za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2018. godinu. Takođe, usvojeni su izvještaji o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2018. godini.

Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila izdvajanje 297.000 KM za sport i podršku uspješnim sportašima. Takođe, izdvojeno je 275.000 KM za podršku kulturi i kulturnim institucijama.

Nastavljajući uspješan „Projekat energetske efikasnosti u BiH“ koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, Vlada je donijela Odluku o izboru novih javnih objekata u HNK koji će biti obnovljeni tokom ove godine.