OTVOREN PRVI SAJAM ZAPOŠLJAVANJA OSI U BIH
12-06-2019, 13:24

„Lično sam se uvjerio, u više navrata, kako osobe s invaliditetom mogu i žele raditi, kako su lojalni radnici, te kako svojom prisutnošću  često podižu radni moral, motivirajući ostale zaposlenike na snažnije zalaganje i pokretanje mnogih inicijativa. Stoga, izražavam spremnost za tim da, u skladu sa nadležnostima Vlade i u saradnji sa privrednim sektorom odnosno poslodavcima učinimo više kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK u pozdravnom govoru prisutnima na otvaranju Prvog Sajma zapošljavanja osoba s invaliditetom održanom u Mostaru.

Istaknuo je i to kako se Sajam organizuje u okviru IPA-projekta prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te uputio zahvale Evropskoj uniji koja finansira ovaj projekat, ali i provodi niz drugih aktivnosti kojima podržava evropski put Bosne i Hercegovine.

 „Vlada HNK nema nikakvih dvojbi i uložit ćemo sve snage da, kroz prekograničnu i međuregionalnu saradnju, te zajedničkim radom na projektima, usvojimo evropske vrijednosti. 

Uz projekte koje provode kantonalni organi, zadovoljstvo je svjedočiti i tome da postoje i projekti koji su plod konkretne saradnje vladina i nevladina sektora, kao i privrede. Zadovoljstvo je tim veće jer projekat u okviru kojega je organizovan današnji Sajam promoviše ideje zapošljavanja jedne od najranjivijih populacija u našem društvu – osoba s invaliditetom“, rekao je predmijer Herceg, dodavši kako se osobe s invaliditetom u svakodnevnu životu susreću s zaprekama od onih arhitektonskih, pa informacijsko-komunikacijskih, obrazovnih, socijalno-ekonomskih i poteškoća u zapošljavanju, te kako su brojni primjeri koji pokazuju kako se upornošću i zalaganjem mogu prevladati sve barijere.

„U nadi kako će ovaj Sajam postati tradicionalan, organizatorima i učesnicima želim svaki uspjeh i pozdravljam vas s porukom i motom: „ZAPOSLI OSOBE S INVALIDITETOM“, zaključio je premijer Herceg.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef delegacije EU, u pozdravnom govoru prisutnima istaknuo je kako projekat POWER ima za cilj stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, kao i jačanje prekogranične saradnje.

Riječi dobrodošlice izlagačima, ali i posjetiteljima uputili su i Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara, gosp. Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, te mons. Tomo Knežević, direktor Caritasa BiH.

Inače, Sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini organizuje Caritas BiH, zajedno s drugim partnerima u okviru projekta POWER kojega finansira Evropska unija kroz IPA II program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora.