PROGRAM PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BUBREŽNE BOLESTI U HNK
03-10-2019, 12:58

Dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK održao je danas s acc. prof. dr. Halimom Resić, predsjednicom Udruženja doktora za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini i prof. dr. sc. Monikom Tomić, predstojnicom Klinike za unutrašnje bolesti s centrom za dijalizu radni sastanak u svezi s uspostavljanjem programa prevencije i ranog otkrivanja bubrežne bolesti.

Istaknuto je kako je osnovni cilj programa unaprjeđenje sistema zdravstvene zaštite s akcentom na primarni nivo zdravstvene zaštite, radi prevencije nastanka bolesti, ranog otkrivanja i liječenja bubrežnih bolesnika prema preporučenim standardima Evropske unije, čime će se značajno utjecati na smanjenje smrtnosti i invalidnosti oboljelih.

Acc. prof. dr. Resić izrazila je zadovoljstvo što se u HNK želi pokrenuti inicijativa za prevenciju kronične bubrežne bolesti koja predstavlja i svjetski zdravstveni problem. Ukratko, predstavila je program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u F BiH  te istaknula kako je, u uslovima kada još nije zaživio Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, potreba za ovakvim programima od posebna značaja.

Prof. dr. sc. Tomić istaknula je zadovoljstvo činjenicom da je inicijativa koju su uputili prema Ministarstvu prepoznata kao značajan projekat za koji se nada da će zaživjeti u Kantonu.

„Rano otkrivena bubrežna bolest uputit će na potrebu energične eliminacije svih rizičnih faktora, čime se sprječavaju smrt, invaliditet, oštećenja  i smanjivanje kvalitete života, a posebice smanjenje  potreba pacijenata za dijalizom“, rekla je dr. Tomić zahvalivši Vladi HNK koja je već iskazala spremnost za  nabavku deset aparata kantonalnim centrima za dijalizu.

Ministar Opsenica je rekao kako je već pri implementaciji Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, čije se pilotiranje trenutno provodi u SKB Mostar i Domu zdravlja Konjic, uspostavljena centralna platforma za podršku mammo skriningu koja u proširenju podržava i ostale preventivne medicinske programe. Trenutno je u HNK, u okviru Integriranog zdravstvenog informacijskog sistema (IZIS), uspostavljen centralni laboratorijski informacijski sistem što je preduslov za podršku i uspostavljanje automatiziranog kantonalnog registra bolesnika s različitim stadijima kronične bubrežne bolesti - eGFR. Time će biti omogućena automatizacija i distribucija podataka iz centralnog registra prema porodičnoj medicini i tercijarnom nivou nefrološke djelatnosti gdje će biti obavljena analiza i strukturirano upravljanje evaluacije funkcije bubrega. Hercegovačko-neretvanski kanton bio bi prvi u Federaciji koji bi provodio ovaj program, te se očekuje od Vlade da ga podrži i prihvati.

Acc. prof. dr. Resić je rekla kako se nada da će i ostali kantoni prepoznati značaj preventivnih programa te da će ovaj program biti proširen i na cijelu Federaciju BiH.