26-03-2019, 15:10

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se s Nj.E. Ji Pingom, novoimenovanim ambasadorom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini.

Čestitajući ambasadoru Ji Pingu na imenovanju, premijer Herceg mu je, lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, zaželio puno uspjeha u obavljanju ambasadorske dužnosti.

Na sastanku su razgovarali o mogućnostima saradnje u oblasti gprivrede, energije, osobito obnovljivih izvora, turizma, ali i kulture.

Na poseban način, premijer Herceg istaknuo je kako prostor Hercegovačko-neretvanskog kantona, radi svojih prirodnih resursa, nudi jako puno mogućnosti stranim ulagačima.

Ambasador Ji Ping zahvalio je premijeru Hercegu na srdačnom prijemu istaknuvši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom. Takođe, izrazio je spremnost da predano radi na daljem unapređenju dobrih odnosa za što će značajna prilika biti i skori Međunarodni sajam privrede u Mostaru, kojem je Kina ove godine zemlja partner.

26-03-2019, 15:07

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, a u saradnji s Turskom razvojnom agencijom i Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru danas je predstavljen projekat: ''Proizvodnja povrća na balkonima'' za područje Grada Mostara.

„Oko 400 domaćinstava u BiH dobit će potrebni vertikalni, intenzivni sistem za proizvodnju hrane, supstrat i sjeme. Pored toga, korisnicima će biti omogućena edukacija iz tog područja, a dobit će i priručnike za proizvodnju“, rekla je Gordana Bošnjak, pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvavši građane Mostara da se prijave za učestvovanje u navedenom projektu.

Ivan Ostojić, dekan Agronomskog i  prehrambeno-tehnološkog fakulteta istaknuo je kako proizvodnja povrća na balkonima ima socio-ekonomski karakter jer potiče ljude da sami proizvode hranu.

Petar Glamočlija, profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objasnio je kako projekat traje već dvije godine i širi se u sve gradove BiH.

„U Mostaru, koji ima puno balkona i terasa, ovakva proizvodnja bila bi odlična ljudima koji žele svježu hranu“ rekao je profesor Glamočlija dodavši i to kako će prednost za dobivanje vertikalnog sistema imati nezaposleni, penzioneri, invalidi i osobe s posebnim potrebama.

 

26-03-2019, 14:41

Dr. sc. Nevenko Herceg, predmijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta održali su sastanak s prof. dr. sc. Zoranom Tomićem i prof. dr. sc. Elvirom Zlomušicom, rektorima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta “Džemal Bijedić“.

Rektori Tomić i Zlomušica zahvalili su premijeru Hercegu i ministru Hadžoviću na redovnom i stalnom sufinansiranju rada dvije javne visokoškolske ustanove i podršci različitim naučnim, ali i infrastrukturnim projektima u visokom obrazovanju.

Govoreći o poteškoćama u radu, rektori su istaknuli potrebnu izmjenu Zakona o visokom obrazovanju koji mora ići u korak sa zakonima koji regulišu visoko obrazovanje u razvijenim zemljama Evrope i svijeta. Istaknuta je i potreba donošenja drugih podzakonskih akta, osobito vezano za priznavanje diploma.

Rektori su ukazali i na potrebu da se kod izdavanja odobrenja za rad novim visokoškolskim ustanovama vodi računa o standardima, kriterijima i normama koji podrazumijevaju kvalitetno visoko obrazovanje.

Takođe, istaknuli su kako su oba sveučilišta podnijela zahtjev za reakreditaciju i očekuju skori završetak toga procesa. 

„U više sam navrata isticao kako je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija za ukupni razvoj društva. Stoga smo budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje kontinuisano povećavali i ona su značajno veća nego ranijih godina. Takođe, podržali smo brojne projekte Sveučilišta i Univerziteta, kroz koje, uz stvaranje boljih uslova obrazovanja, studentima osiguravamo i stjecanje znanja u moderno opremljenim učionicama i laboratorijima. Sveučilište i Univerzitet i dalje mogu računati na našu punu podršku“, rekao je premijer Herceg podsjetivši na to kako je Vlada za više od 2000 studenata osigurala stipendije i subvencije smještaja u studentske domove.

Ministar Hadžović je detaljnije govorio o odnosu Ministarstva i dvije javne visokoškolske ustanove ističući kako postoji dobra saradnja koja će biti nastavljena zajedničkim naporima na unapređenju kvalitete visokoga obrazovanja u HNK.

26-03-2019, 13:53

Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je u Sarajevu učestvovao na petoj Konferenciji ministara pravde sa svih nivoa vlasti u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Organizacijom Konferencije  predstavljeno je jasno opredjeljenje za nastavak reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, osobito na provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcionog plana za njezino provođenje.

U obraćanju prisutnima, ministar Balić je, između ostalog, ukazao na problem dugih konkursnih procedura za imenovanje sudija i tužilaca u pravosudnim organima, od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

''Obično se događa da za upražnjenu poziciju sudije ili tužioca, npr. zbog penzionisanja, konkurs bude raspisan tek nakon penzionisanja, tako da ta pozicija ostane upražnjena na neopravdano dug period. Zbog navedenog problema, dolazi do otežanog funkcionisanja pravosuđa, nagomilavanjem neriješenih predmeta, što direktno dovodi do apelacija građana zbog prekoračenja razumna roka suđenja i presuda Ustavnog suda što, na kraju, rezultuje novim budžetskim opterećenjima'', rekao je ministar Balić istaknuvši kako je navedeni problem moguće riješiti aktivnim i koordinisanim radom institucija s misijom za uspostavljanje efikasnog pravosuđa.

Učesnici ministarske konferencije dali su punu podršku godišnjem Izvještaju o provođenju Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za 2018. godinu, Izvještaju o statusu aktivnosti iz Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH Organizacija civilnog društva, Izvještaju o praćenju i ocjeni efikasnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH, prioritetima donatorske pomoći i nastavku reformi na osnovu revidiranog Akcionog plana za period 2019. i 2020. godina.

S Konferencije je upućen zahtjev za što bržim usvajanjem revidirane Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina i donošenje zakonskih rješenja na svim nivoima vlasti koji će doprinijeti jačanju vladavine prava.

22-03-2019, 12:43

Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK jučer je bio u radnoj posjeti Općinskom sudu u Čitluku.

Tokom posjete, ministar Balić je s Jadrankom Prskalo, predsjednicom suda, sudijama i ostalim zaposlenicima Suda  razgovarao  o svim aspektima poslovanja suda kao i načinu otklanjanja problema s kojima se susreću sve institucije na početku svoga rada, osobito one složene kao što je sud.

Inače, projekat vraćanja Suda u Čitluk jedan je od projekata koje je Vlada snažno poduprla u interesu građana koji trebaju bržu dostupnost pravosudnima institucijama, veću kvalitetu rada ali i manje troškove.