14-06-2019, 13:26

Pod sponzorstvom dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u organizaciji Regionalne agencije za razvoj HNK i udruženja Ex Ponto Mostar, danas je u Grand Hotelu Neum u okviru Evropske sedmice održivog razvoja u HNK, održana Međunarodna stručna turistička konferencija „Od lokacije do destinacije“.

Cilj Konferencije je brendiranje regije Hercegovine kao krajnje turističke destinacije predstavljanjem njezinih turističkih kapaciteta, prirodnih ljepota i historijskih znamenitosti.

U ime premijera Hercega i Vlade HNK, prisutnima se obratio Donko Jović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi HNK istaknuvši zadovoljstvo time što se naš kanton, kroz organizaciju više događaja, aktivno uključio u obilježavanje Evropske sedmice održivog razvoja.

„Hercegovačko-neretvanski kanton je ovom konferencijom ali i nizom drugih događaja organizovanih ovih dana, postao dio velike Evropske porodice koja ima za cilj poticati i učiniti vidljivim aktivnosti, projekte i događaje koji promiču održivi razvoj i njegove globalne ciljeve“, rekao je ministar Jović dodavši i to kako regija Hercegovina odavno ima svoje mjesto na turističkoj karti Evrope i svijeta.

„Imamo nekoliko znamenitosti koje su prepoznatljive i na koje možemo biti ponosni, a koje su nezaobilazna destinacija brojnih turista. Kada ovo govorim, prije svega mislim na Međugorje, Stari Most, parkove prirode i brojna druga turistima dobro poznata odredišta u Hercegovini. Držim kako razmjenom iskustava struke i savjetima ljudi koji u ovom području imaju što reći,  možemo učiniti dodatni iskorak i postići to da Hercegovina bude jedna od poželjnijih krajnjih turističkih destinacija, a ne samo jednodnevna turistička atrakcija“ zaključio je ministar Jović i službeno proglasio Konferenciju otvorenom.

Inače, Evropska sedmica održivog razvoja već se petu godinu za redom obilježava u više od 30 evropskih zemalja. Prema dostupnim informacijama, samo je prošle godine u okviru Evropske sedmice organizovano više od 6000 raznih događaja.

 

12-06-2019, 17:51

Na današnjem, prvom dijelu 104. sjednice Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  razmatrala je izvještaje o radu i poslovanju za 2018. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, odnosno suosnivač Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Predstavnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar, Opšte bolnice Konjic, Doma zdravlja Stari grad Mostar, te Zavoda za javno zdravstvo HNK članove Vlade detaljno su upoznali o stanju u navedenim ustanovama i njihovom poslovanju u 2018. godini.

Govoreći o finansijskim pokazateljima za 2018. godinu, ukazali su na podršku Vlade koja je konkretnim mjerama, budžetskim i vanbudžetskim sredstvima, značajno pomogla kako bi zdravstvene ustanove i njihovi djelatnici mogli odgovoriti sve većim i zahtjevnijim potrebama pacijenata.

Dr. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite ukazao je na nepobitne činjenice koje najbolje oslikavaju stanje u zdravstvenim ustanovama danas i nekoliko godina ranije. Naime, prije četiri godine samo je jedna od spomenutih zdravstvenih ustanova poslovnu godinu završila pozitivno, dok su preostale četiri tekuće poslovanje tada završile u ozbiljnom finansijskom minusu.

Naporima svih učesnika u zdravstvu i uz snažnu podršku Vlade, iz izvještaja koja su danas prezentovana, a odnose se na 2018. godinu, vidljivo je kako su četiri zdravstvene ustanove poslovanje završile pozitivno dok je samo jedna poslovala s gubitkom.

Nakon podnijetih izvještaja, Vlada je utvrdila Prijedlog Odluke o prihvaćanju Informacije o stanju u zdravstvenim ustanovama koja će biti upućena u skupštinsku proceduru ističući kako će i dalje kroz otvoreni dijalog sa osnivačima i menadžmentom zdravstvenih ustanova, a u skladu sa mogućnostima, podržavati zdravstveni sistem u našem kantonu.

U okviru rasprave o stanju u zdravstvu, ministar Opsenica ukazao je na potrebu bolje zdravstvene zaštite za bolesnike na dijalizi ističući i to kako je u ovom trenutku u našem kantonu na dijaliznom tretmanu ukupno 75 pacijenata. U cilju bolje zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnijih usluga pacijentima za dijalizu, Vlada se obavezala da će u izmjenama Budžeta za 2019. godinu osigurati sredstva za nabavku 10 dijaliznih aparata i to 8 za SKB Mostar i 2 za Opću bolnicu Konjic.

Vlada je usvojila i Uredbu o proceduri prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK koja propisuje proceduru prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji HNK, grada ili općine, u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Kanton, grad, općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad i općina učestvuje s više od 50% ukupnog kapitala. Primjenom ove Uredbe bit će osnažena transparentnost prijema u radni odnos, a izvrsnost će biti jedan od ključnih elemenata.

 

12-06-2019, 13:24

„Lično sam se uvjerio, u više navrata, kako osobe s invaliditetom mogu i žele raditi, kako su lojalni radnici, te kako svojom prisutnošću  često podižu radni moral, motivirajući ostale zaposlenike na snažnije zalaganje i pokretanje mnogih inicijativa. Stoga, izražavam spremnost za tim da, u skladu sa nadležnostima Vlade i u saradnji sa privrednim sektorom odnosno poslodavcima učinimo više kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK u pozdravnom govoru prisutnima na otvaranju Prvog Sajma zapošljavanja osoba s invaliditetom održanom u Mostaru.

Istaknuo je i to kako se Sajam organizuje u okviru IPA-projekta prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te uputio zahvale Evropskoj uniji koja finansira ovaj projekat, ali i provodi niz drugih aktivnosti kojima podržava evropski put Bosne i Hercegovine.

 „Vlada HNK nema nikakvih dvojbi i uložit ćemo sve snage da, kroz prekograničnu i međuregionalnu saradnju, te zajedničkim radom na projektima, usvojimo evropske vrijednosti. 

Uz projekte koje provode kantonalni organi, zadovoljstvo je svjedočiti i tome da postoje i projekti koji su plod konkretne saradnje vladina i nevladina sektora, kao i privrede. Zadovoljstvo je tim veće jer projekat u okviru kojega je organizovan današnji Sajam promoviše ideje zapošljavanja jedne od najranjivijih populacija u našem društvu – osoba s invaliditetom“, rekao je predmijer Herceg, dodavši kako se osobe s invaliditetom u svakodnevnu životu susreću s zaprekama od onih arhitektonskih, pa informacijsko-komunikacijskih, obrazovnih, socijalno-ekonomskih i poteškoća u zapošljavanju, te kako su brojni primjeri koji pokazuju kako se upornošću i zalaganjem mogu prevladati sve barijere.

„U nadi kako će ovaj Sajam postati tradicionalan, organizatorima i učesnicima želim svaki uspjeh i pozdravljam vas s porukom i motom: „ZAPOSLI OSOBE S INVALIDITETOM“, zaključio je premijer Herceg.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef delegacije EU, u pozdravnom govoru prisutnima istaknuo je kako projekat POWER ima za cilj stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, kao i jačanje prekogranične saradnje.

Riječi dobrodošlice izlagačima, ali i posjetiteljima uputili su i Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara, gosp. Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, te mons. Tomo Knežević, direktor Caritasa BiH.

Inače, Sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini organizuje Caritas BiH, zajedno s drugim partnerima u okviru projekta POWER kojega finansira Evropska unija kroz IPA II program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora.

 

11-06-2019, 12:44

U okviru posjete Bosni i Hercegovini, Misija Svjetske banke boravila je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje su, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima iz Hercegovačko- neretvanskog, Hercegbosanskog i Zapadnohercegovačkog kantona predstavili projekat:  „Agriculture Competitiveness and Institutional Strengthening Project“ koji za cilj ima pomoći jačanju konkurentnosti poljoprivrede i institucionalnom jačanju ključnih učesnika unutar BiH.

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK zahvalio  je predstavnicima Svjetske banke na posjeti, kao i poljoprivrednim proizvođačima i predstavnicima institucija koje se bave pitanjima poljoprivredne proizvodnje na iskazanom interesu za razgovor.

„Resursi koje imaju ova tri kantona, poljoprivredni potencijal ali iznad svega vrijedni ljudi i poljoprivredni proizvođači, jamstvo su kako ovaj prostor ima sve preduslove za snažniji razvoj svih segmenata poljoprivrede i stočarstva. Stoga je susret s predstavnicima Svjetske banke bio odlična prilika da se poljoprivredni proizvođači upoznaju s mogućnostima i modalitetima finansiranja njihovih aktivnosti od strane Svjetske banke. Brojne su poteškoće s kojima se, osobito kada je u pitanju plasman proizvoda, suočavaju poljoprivredni proizvođači, ali to su pitanja koja moramo riješiti unutar naših institucija. U  razgovoru smo željeli predstavnike Svjetske banke upoznati s aktivnostima i projektima koje bi Banka mogla finansirati ili sufinansirati, a što bi značajno pomoglo našim poljoprivrednim proizvođačima.“, istaknuo je ministar Jović.

Dilshod Khidirov, predstavnik Svjetske banke istaknuo je kako je ovaj susret prvi korak u pripremi projekta „Agriculture Competitiveness and Institutional Strengthening Project“, dodavši i to kako će sugestije i prijedlozi poljoprivrednih proizvođača biti odlična osnova pri izradi konačnog prijedloga projekta kojega će finansirati Svjetska banka.

Inače, sastanku su, uz veliki broj poljoprivrednih proizvođača iz HNK, HBK i ZHK-a prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH, Federalnog agromediteranskog zavoda, Ministarstva poljoprivrede HBK, Ministarstva privrede ZHK i Veterinarskog zavoda HNK.

10-06-2019, 15:25

U okviru Evropske sedmice održivog razvoja u HNK, danas je u Etno selu „Herceg“ u Međugorju održana Međunarodna stručna konferencija o temi: „Održivi razvoj ruralnih područja“.

Konferenciju koju su organizovali Općina Čitluk, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za prirodne nauke i Udruženje Prsten uvodnim je obraćanjem otvorio dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, pod čijim je sponzorstvom Konferencija i održana.

Premijer Herceg je u obraćanju rekao kako je održivi razvoj pretpostavka svih prioritetnih mjera multisektorske integrisane Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona, te dodao:

„U okviru strateškog cilja usmjerenog na podizanje konkurentnosti poljoprivrede, preduzetništva i turizma jedna od prioritetnih mjera, uz razvoj malog i srednjeg preduzetništva i obrtništva, podizanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje ravnomjernog, održivog i planskog razvoja turizma, je i osiguranje održivog ruralnog razvoja. Cilj nam je osobito poboljšanje ukupnih uslova življenja u ruralnim područjima, povećanje produktivnosti u poljoprivredi, uvođenje novih tehničkih i tehnoloških dostignuća, poticanje prerade poljoprivrednih proizvoda na OPG‐ovima, te diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama. Naravno, za ostvarenje zacrtanih ciljeva potrebna su i značajna sredstva. Stoga smo, nakon stabilizacije i konsolidacije finansijskog stanja Kantona, krenuli s novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji, za što smo samo ove godine izdvojili 1.200.000 KM. Takođe, s radošću smo prihvatili poziv biti sponzori ove, ali i brojnih drugih konferencija i okruglih stolova, čiji je cilj naučna analiza i donošenje preporuka za brži i efikasniji ruralni, ali i razvoj uopće.

Aktivnosti koje preduzimamo na poseban su način usmjerene na zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima jer smo, vjerujem, itekako svjesni činjenice da su naša seoska područja sve pustija i praznija.

Kako zadržati mlade i sposobne da ostanu na selu i nastave stogodišnju tradiciju naših predaka u proizvodnji zdrave hrane, ali i razviju nove preduzetničke ideje poput seoskih domaćinstava koja nude jedinstvene turističke usluge? Kako očuvati stara znanja i prakse koji sve više odlaze u nepovrat? Kako osigurati održivi razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih naraštaja u zadovoljavanju njihovih potreba?

Držim kako je to moguće ako naše potencijale usmjerimo ka stvaranju preduslova za ravnomjerni razvoj svih krajeva našega kantona. Nisu samo Mostar i naša općinska središta - Kanton. To su i mala, često udaljena sela i zaseoci, koji u nekim slučajevima još uvijek nemaju riješenu niti osnovnu komunalnu i društvenu infrastrukturu primjereno vremenu u kojemu živimo. Ti se prostori razlikuju po krajoliku, biljnom i životinjskom svijetu, tradiciji, navikama i privrednoj razvijenosti i zato njihov razvoj trebamo temeljiti na vlastitim resursima i sposobnostima.

Ruralni prostori, kako to svjedoče brojni primjeri u zemljama Evropske unije, kojoj i mi težimo, imaju budućnost. Uz intenzivna ulaganja u održiv privredni razvoj, povećanje životnog standarda i očuvanje prirodne i kulturne baštine, oni prerastaju u područja ugodnog života uz laku i dostupnu povezanost s drugim područjima.

 Na tom tragu, pozivam sve nas koji obnašamo dužnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima, naučnu i sveučilišnu zajednicu, nevladine organizacije i građane da udružimo snage i provedemo aktivnosti kako bismo očuvali i unaprijedili naše selo, a time i budućnost našega naroda i kraja.

Siguran kako ćemo danas dobiti odgovore na brojna pitanja održivog razvoja ruralnih područja, svim učesnicima, panelistima i gostima želim uspješan rad i svako dobro, te Konferenciju proglašavam otvorenom.“

Inače, konferenciji je prisustvovao i Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK.