26-07-2019, 11:55

Na današnjem nastavku 106. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila je Odluku kojom je osigurala 500.000,00 KM za domove zdravlja u HNK. Tokom rasprave istaknuto je kako će do kraja godine biti osigurano dodatnih 500.000,00 KM kako bi domovi zdravlja mogli ispuniti obaveze nastale potpisivanjem kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva.

Takođe, Vlada je usvojila Odluku kojom je prihvatila prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da se dosadašnji Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja ponovno potpiše na period od dvije godine.

Nastavljajući aktivnosti oko rješavanja naslijeđenih problema sudskih presuda Vlada je, nakon ranije donesenih odluka vezanih za isplate po vansudskim nagodbama, na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je odobrila 300.000,00 KM za redovne isplate.

Svjesna značaja Aerodroma u Mostaru za razvoj privrede, osobito turizma, Vlada je usvojila odluku kojom je omogućena isplata 150.000,00 KM što je samo dio ukupnih sredstava kojima Vlada podržava rad Aerodroma Mostar.

26-07-2019, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se s Vinkom Sabljom, predsjednikom Hrvatskog svjetskog kongresa.

Na sastanku je, na poseban način, razgovarano o Godišnjoj skupštini Centralnog odbora Hrvatskog svjetskog kongresa koja danas počinje u Mostaru.  Predsjednik Kongresa Sabljo rekao je kako Skupština traje do nedjelje, a programom su predviđene brojne aktivnosti, uz ostalo, donošenje izmjena Statuta te usvajanje Izvještaja o pripremama za pete po redu Hrvatske svjetske igre koje će biti održane u Zagrebu od 21. do 25. jula naredne godine.

Premijer Herceg istaknuo je zadovoljstvo što se ovogodišnja Skupština održava u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Izrazio je nadu u to kako će ovogodišnji susret predstavnika nacionalnih kongresa, udruženja i delegata iz trideset zemalja doprinijeti donošenju rješenja koja će u punu funkciju staviti kapital koji iseljeništvo posjeduje u privrednom, ljudskom i duhovnom smislu.

Inače, Hrvatski svjetski kongres je nevladina, međunarodna, neprofitna i nestranačka organizacija koja u svojoj razgranatoj mreži po cijelom svijetu ima arhiv, izdavačku djelatnost, humanitarni, privredni, kulturno-sportski i društveno-politički odbor. Glavni zadatak Kongresa je stvaranje jedinstvene mreže svih Hrvata i Hrvatica, hrvatskih udruženja i ustanova van Republike Hrvatske u cilju osiguranja kontinuiteta i razvoja vjerskoga, duhovnog, kulturnog, društvenog i sportskog naslijeđa Hrvata širom svijeta.

25-07-2019, 12:59

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ajdin Teletović, ministar  trgovine, turizma i zaštite okoliša, Adnan Faladžić, ministar finansija i Stjepan Krasić, ministar saobraćaja i veza održali su radni sastanak s Marinom Raspudićem, direktorom Aerodroma Mostar i njegovim saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnom stanju i poteškoćama u radu Aerodroma. 

Učesnici sastanka složili su se kako snažnijeg razvoja privrede, osobito turizma, nema bez jačanja i razvoja Aerodroma.

Na tom tragu, predstavnici Vlade zatražili su od menadžmenta da sačini i Vladi dostavi cjelokupnu informaciju o aktuelnom stanju kako bi mogla odlučiti o budućim modalitetima podrške Aerodromu.

Tokom sastanka istaknuto je kako je Vlada, na osnovu Sporazuma o subvencioniranju troškova nastalih pružanjem usluga direktnih letova niskotarifnog avioprijevoznika Eurowings, u zadnje dvije godine izdvojila više od milion maraka za subvencije Aerodromu.

Takođe, predstavnici Vlade snažno su podržali planirane aktivnosti oko potpisivanja ugovora o saradnji s jednom od najvećih niskotarifnih aviokompanija Ryanair.

 

23-07-2019, 14:10

Nakon što je na prošloj sjednici, a nastavljajući aktivnosti na rješavanju problema tužbi i presuda na teret kantonalnog Budžeta, usvojila Odluku o pokretanju procedure za zaključenje Ugovora o vansudskim nagodbama za sve tražitelje koji su se prijavili po drugom javnom pozivu, a čija su potraživanja postala pravomoćna zaključno sa 31.12.2014. godine, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila više odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nematerijalne štete.

Još jednom je istaknuto kako je ovo prva Vlada koja je krenula rješavati naslijeđene probleme  presuda na teret Budžeta HNK, te je za tu namjeru do sada izdvojila više od 15 miliona KM.

Naglašeno je kako će ova Vlada i dalje kontinuisano nastaviti sa započetom praksom isplate, u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima, a sve u cilju rješavanja ovog vrlo složenog finansijskog pitanja.

Vlada je, takođe, donijela Odluku o odobravanju utroška dijela novčanih sredstava u Budžetu HNK za 2019. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na poziciji "Namjenska sredstva od naknada za lovstvo" i to:  za podršku i unaprjeđenje lovstva, za sufinansiranje naknade štete koju pričini divljač i transfer neprofitnim organizacijama u iznosu od 19.000,00 KM, te Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije "Namjenska sredstva od naknada za lovstvo"  za 2019. godinu. Svrha programa je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, zajedno sa lovačkim savezima i korisnicima lovišta, sufinansira aktivnosti koje će doprinijeti  unapređenju lovstva u HNK.

Usvojena je i Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2018./2019. lovnu godinu za područje Hercegovačka-neretvanskog kantona. S obzirom na velike potencijale ovoga kantona u oblasti lovstva, osobito u razvoju lovnog turizma, a koji nisu dovoljno iskorišteni u dosadašnjem periodu, neophodno je preduzeti naredne aktivnosti: dodijeliti u zakup lovišta koja do sada nisu dana u zakup, a zaštitu divljači podići na znatno veći nivo.        
Prihode koji budu ostvareni od djelatnosti lovstva usmjeriti na uzgoj divljači i poboljšanje uslova za razmnožavanje, rast i razvoj divljači, te izgradnju infrastrukture neophodne za uzgoj, zaštitu divljači i lovni turizam.

Razmotrene su i usvojene:  Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz područja vodoprivrede zaključno sa 31.12.2018. i Informacija o koncesijama i zakupima na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području HNK u periodu 2015.-2018. godina.

 

22-07-2019, 12:54

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u nastupnu posjetu primio Stelianu Nedera, novoimenovanu rezidentnu predstavnicu UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Uz čestitke i želje za uspješnim obavljanjem odgovorne zadaće, premijer Herceg izrazio je nadu u to kako će dosadašnja uspješna saradnja između UNDP-a i Vlade HNK i u budućnosti biti nastavljena.

Razgovarano je o aktuelnim događanjima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Bosni i Hercegovini, kao i o aktivnostima i planovima rada Vlade HNK.

Govoreći o projektima koji su u saradnji UNDP-a i Vlade HNK realizovani na području HNK, premijer Herceg je istaknuo:

''Projekat energetske efikasnosti je najvažniji projekat na kojem Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uspješno radi od početka mandata.  Do sada smo obnovili više od 20 objekata osobito školskih zgrada i školskih sportskih sala. U saradnji s UNDP-om na području HNK do sada je obnovljeno pet škola i Dom zdravlja u Mostaru,'' rekao je premijer Herceg zamolivši rezidentnu predstavnicu Nedera da, nakon provođenja pripremnih aktivnosti u svezi s obnovom Kantonalnog suda u Mostaru, razmotre mogućnosti sufinansiranja toga projekta.

Takođe, premijer Herceg je upoznao gđu Nedera o tomu kako je Vlada HNK na zadnjoj sjednici usvojila Odluku o izradi Strategije ruralnog razvoja HNK.

''Cilj izrade Strategije je privlačenje investicija, tehnička podrška razvoju ruralnih područja i povezivanje poljoprivrednog sektora sa sektorom turizma i ostalim privrednim sektorima, kako bi se u konačnici postiglo poboljšanje opštih uslova života, efikasno korištenje resursa i kreiranje održivog sistema upravljanja u poljoprivredi“, rekao je premijer Herceg, istaknuvši kako se izradom Strategije žele potaknuti i aktivnosti vezane za smanjenje trenda odlaska mladih ljudi.

Istaknuta je i saradnja na projektu: ''Održivi odgovor s ciljem  smanjenja ovisnosti u Bosni i Hercegovini“ za čije je provođenje Vlada osigurala sredstva, a UNDP omogućio  nabavku potrebne terapije za oko 150 pacijenata u HNK.

Rezidentna predstavnica Nedera zahvalila je premijeru Hercegu na prijemu i informacijama o Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te ukupnim aktivnostima Vlade iskazujući spremnost za nastavkom i poboljšanjem saradnje UNDP-a i Vlade HNK.

''Uz ostalo, UNDP-u su osobito važne ideje koje ste predstavili vezano za energetsku efikasnost u HNK. Nakon procjene stanja, održat ćemo sastanak i dogovoriti naredne korake“, rekla je gđa Nedera.

Sastanku su, takođe, prisustvovali i: Božena Kaltak, voditeljica Regionalnog ureda UNDP-a za Hercegovinu, Mirela Suton Williams, terenski službenik Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) UNDP-a u BiH, te Martina Milićević, savjetnica premijera Vlade HNK.