Vijesti
18-12-2019, 09:42

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanske županije i Stjepan Bošković, načelnik Općine Stolac potpisali su Sporazum kojim se osigurava 480.000 KM za obnovu Srednje škole u Stocu.

„Današnje potpisivanje Sporazuma nastavak je aktivnosti Vlade usmjerenih na podršku obrazovanju osobito obnovi školskih zgrada i sportskih sala. Ove godine donijeli smo odluke o obnovi još pet novih objekata: Dom zdravlja u Čitluku, Srednja mašinsko-saobraćajna škola u Mostaru, Dom zdravlja u Čapljini, Srednja škola u Prozor-Rami  i Narodni univerzitet u Konjicu za što će biti izdvojeno oko 2 miliona KM“, rekao je predsjednik Herceg.

„Da ima razumijevanja za svaku jedinicu lokalne samouprave i da je istinski Vlada cijeloga Kantona, ova je Vlada pokazala nizom konkretnih poteza. Na području Općine Stolac već smo zajedničkim naporima završili nekoliko značajnih projekata. Ovaj Sporazum još je jedan dokaz razumijevanja naših potreba na čemu sam premijeru Hercegu i svim članovima Vlade iskreno zahvalan“, rekao je načelnik Bošković.

Inače, uz učestvovanje u Projektu energetske efikasnosti u koji je uloženo više od 15 miliona KM, Vlada kreditnim, donatorskim i budžetskim sredstvima finansira i sufinansira energetsku obnovu značajnog broja objekata s konačnim ciljem - obnova svih javnih zgrada u HNK kako u obrazovanju i zdravstvu, tako i u pravosuđu i unutrašnjim poslovima.

17-12-2019, 16:53

Na današnjoj, 5. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2019. godinu u iznosu 242.494.657,00 KM.

Obrazlažući Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona rekao je kako, nakon stabilizacije javnih finansija, već treću godinu zaredom postoji višak prihoda u odnosu na planirane rashode.

„Podsjetit ću na to kako smo ranijih godina ostvareni višak uglavnom usmjerili za različite razvojno-socijalne i infrastrukturne projekte u jedinicama lokalne samouprave, te za snažniju podršku obrazovanju, nauci, privredi, kulturi i sportu. Ostvarena saradnja i uspješno provedeni projekti ohrabruju nas da ustrajemo i na tom tragu i ove godine ostvareni suficit ponovno usmjerimo našim gradovima i općinama za nastavak započetih projekata. Takođe, kroz dijalog sa socijalnim partnerima, potpisivanjem kolektivnih ugovora preuzeli smo dio finansijskih obaveza vezanih za finansiranje zdravstvenog sistema u HNK.

Stoga smo značajan dio sredstava, uz preuzete kredite za zdravstvene ustanove, usmjerili i ka našim domovima zdravlja i bolnicama", rekao je premijer Herceg podsjetivši na to kako je, nakon potpisivanja kolektivnih ugovora sa sindikatima uposlenih u prosvjeti, policiji i državnoj službi potrebno osigurati značajna sredstva za dogovoreno povećanje plata.

„Ostvareni suficit usmjerili smo i visokoškolskim i naučnim ustanovama, staračkim domovima, kulturnim i sportskim institucijama, privredi, poljoprivredi i turizmu, a dio sredstava na izmirenje obaveza za izvršne sudske presude. Svjesni značaja aktivnosti na jačanju socijalne uključenosti i solidarnosti u cilju demografske obnove, zaštite djece, majčinstva i porodice, nakon usvajanja Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti porodice s djecom izdvojit ćemo i dodatna sredstva za njegovu realizaciju odnosno financiranje prava koja iz njega proizlaze. Takođe, kontinuisano povećavamo izdvajanja za stipendiranje i subvencioniranje smještaja u studentske domove, te prijem pripravnika kojima omogućavamo jednogodišnje osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvoga radnog iskustva", naglasio je premijer Herceg.

Više detalja o Prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta iznio je i Adnan Faladžić, ministar finansija HNK.

Skupštinski delegati usvojili su i Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama HNK, kojega je Vlada predložila zbog poteškoća koje su se pojavile u njegovoj primjeni i tumačenju, odnosno kako bi se bliže definisale određene odredbe i članci Zakona i olakšala procedura dobivanja koncesija.

Prihvaćeno je i Izvješće o izvršenju Budžeta HNK za 2018. godinu, te Izvješće o izvršenju Tekuće pričuve Budžeta HNK za 2018. godinu.

17-12-2019, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona  primio je danas u nastupnu posjetu NJ.E. Margret Uebber, novoimenovanu ambasadoricu Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

Čestitajući ambasadorici Uebber preuzimanje odgovorne dužnosti, premijer Herceg istaknuo  je dosadašnju dobru saradnju s predstavnicima Ambasade SR Njemačke u BiH i izrazio spremnost za njezinim nastavkom. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj i privrednoj situaciji, kao i o aktivnostima i planovima Vlade HNK. Ambasadorica Uebber osobito se zanimala za situaciju u obrazovanju, sa akcentom na nedavno objavljene ishode velikog međunarodnog PISA istraživanja za BiH. Pored obrazovanja, razgovarano je i o pitanjima dugogodišnjeg neodržavanja izbora u Mostaru, kao glavnom administrativnom središtu HNK-a.

Ambasadorica Uebber zahvalila je premijeru Hercegu na prijemu istaknuvši kako je cilj njezine posjete, prije svega, upoznati se s aktuelnim prilikama u Kantonu - razgovarajući s prvim čovjekom Vlade. Takođe, naglasila je  kako je Ambasada SR Njemačke u svakom trenutku spremna i otvorena za nastavak saradnje.

17-12-2019, 08:18

Darko Juka, savjetnik premijera Hercegovačko-neretvanskog kantona preuzeo je, u ime Vlade HNK-a, a prilikom obilježavanja desete godišnjice postojanja Hrvatskoga studentskog politološkog foruma, Zahvalnicu za ukupnu podršku Vlade radu tog studentskog udruženja. Zahvalnicu mu je uručio Martin Mikulić, predsjednik HSPF-a.

U obraćanju prisutnima, s posebnim akcentom na studente/aktiviste, Juka je rekao da deset godina rada znači zaokruživanje procesa zrenja, prevladavanje ''dječjih bolesti'' i još ozbiljniji iskorak u novu deceniju.

- Uspješnim projektima i inicijativama, preciznim dijagnozama niza društvenih stanja i valjanim reagovanjima na političke devijacije, izrasli ste u respektabilno udruženje na koje se računa i čije se mišljenje cijeni. Upravo to i jest smisao studentske potentnosti, jer svakom društvu i svakom narodu treba zasvijetliti crvena lampica u onom trenutku kada mu studenti zašute! Studenti ne smiju biti amorfnom masom, neosjetljivom na društvenu realnost, ali kao kolega s dvadeset godina iskustva, osim želje da ostanete aktivni i hrabri, slobodan sam ponuditi vam i iskustveni savjet: Naučite kanalizirati tu snažnu energiju, ''stati na loptu'' i uvijek odmjeriti okolnosti i način na koji ćete i kada postupiti, odnosno ostanite preduzetni, hrabri i iskustveno mudri  – poručio je Juka.

Svečanost proslave održana je u amfiteatru Sokrat Sveučilišta u Mostaru, pod sloganom ''Odlučno prema cilju'', a osim aktualnih i prošlih članova HSPF-a, okupila je i brojne uglednike iz društvenog, naučnog i političkog života.

16-12-2019, 12:29

U namjeri da sve ključne finansijske dokumente ponovno usvoji u tekućoj za narednu godinu, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je danas, na nastavku 112. redovne sjednice, usvojila Nacrt Budžeta HNK u iznosu 239.993.240,00 KM i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2020. godinu.

Takođe, na ranije održanom prvom dijelu sjednice, usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2019. godinu u iznosu 242.494.657,00 KM.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog Finansijskog plana u iznosu 17.002.500,00 KM i Prijedlog Odluke o izvršenju finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2020. godinu.

Data je, takođe, saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK u iznosu 4.480.000,00 KM i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za 2020. godinu.

Usvojeni finansijski dokumenti bit će upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Svjesni kako snažnijeg razvoja privrede, osobito turizma, nema bez jačanja i razvoja Aerodroma Mostar, Vlada je usvojila Odluku kojom je podržala njezin rad u iznosu  300.000 KM.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je donijela više odluka o dodjeli koncesija u različitim područjima, osobito vezano za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, te eksploatacije mineralnih sirovina.

Vlada je usvojila Rješenje o konačnom imenovanju direktora Službe za zapošljavanje HNK  kojim je Vlado Čuljak imenovan direktorom na period od 4 godine.