VLADA HNK USKORO U NOVOJ ZGRADI – ZAVRŠENA KUPOVINA HOTELA „ERO“
03-10-2018, 10:08

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Adnan Faladžić, ministar finansija danas su s predstavnicima Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine potpisali Ugovor o kreditu kojim se reguliše korištenje kreditnih sredstava i otplate kredita odobrenog iz kreditne linije za finansiranje investicijskih projekata općina, gradova, kantona i F BiH.

Tom prilikom, premijer Herceg je istaknuo kako će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona kreditna sredstva, u iznosu od 11.000.000,00 KM,  koristiti isključivo za finansiranje kupovine Hotela ''Ero'' u Mostaru za smještaj kantonalnih organa vlasti. 

„Razvojna banka Federacije BiH odobrila je, po vrlo povoljnim uslovima, kredit za kupovinu Hotela „Ero“ u Mostaru za potrebe zajedničkog smještaja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija, stručnih službi i kabineta Vlade HNK.
Radovi na adaptaciji uskoro će započeti, te će se, njihovim završetkom, u potpunosti završiti projekat zajedničkog smještaja usmjeren na podizanje efikasnosti rada kantonalnih organa uprave, kvalitete pružanja usluga građanima, ali i smanjenja ukupnih troškova javne uprave“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.