08/04/2016 - 13:33

Vlada HNK  jedan je od partnera u IPA Projektu Jadranske prekogranične saradnje – Kapitalizacija i eksploatacija radarske infrastrukture i potpore sistemu odlučivanja u mreži...

09/29/2014 - 12:58

U sklopu IPA projekta Adriatic Governance Operational Plan (AdriGov), u organizaciji partnera projekta iz talijanske regije Veneto, danas je, u dvorani hotela „Mepas“ u Mostaru...

07/07/2014 - 16:06

U sklopu IPA projekta AdriGov, u kojem je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK jedan od partnera, a na osnovu Zajedničkog evropskog referentnog okvira za...

06/25/2014 - 13:27


Zlatko Hadžiomerović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ivica Petrović, direktor Agencije Lingua Plus iz Mostara,...

05/15/2013 - 13:30

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona u hotelu „Bevanda“ u Mostaru organizuje 16. i 17. maja 2013. godine seminar na temu „Održivi model...

05/10/2013 - 10:16

Predstavnice Vlade i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Kristina Crnjac i Dinka Lasić sudjelovale su u četvrtak, 9. maja 2013. godine,  u istarskoj općini...

05/03/2013 - 09:31

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU SREDNJIH ŠKOLA U HNK KROZ PROGRAM ZA RAZMJENU ZNANJA MEĐU SREDNJIM ŠKOLAMA U JADRANSKOJ REGIJI (KEPASS)

Stranice

Ostali dokumenti

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINE
OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA ZA PRVU FAZU PRETKVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE PO OBAVIJESTI BROJ: 78-2-3-5-3-6/17
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ŠUMAMA FBIH
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNK
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠĆE
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE KANTONALNIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE