UPUTSTVO ZA PRIMJENU ZAKONA O ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
ZAKON O ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA LJEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
UPUTSTVO O VOĐENJU EVIDENCIJE O KORISNICIMA I PRUŽANJU USLUGA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA HNK
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SPOSOBNOSTI I RAZVRSTAVANJE DJECE OMETANE U FIZIČKOM ILI PSIHIČKOM RAZVOJU HNK
UPUSTVO ZA PRIMJENU ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI HNK
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI HNK
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU
NACRT ZAKONA O UPORABI ZNAKOVNOG JEZIKA U HNK
ZAKON O GRAĐENJU
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
PREDNACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U HNK
PREDNACRT ZAKONA O RADU
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KANTONALNOJ AGENCIJ ZA PRIVATIZACIJU
ZAKON O PRIJENOSU POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ OBLASTI VETERINARSTVA HNK

Ostali dokumenti

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-ANIMALNA PROIZVODNJA OPRAŠIVAČI POLJOPRIVREDNIH KULTURA-PČELARSTVO
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINE
OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA ZA PRVU FAZU PRETKVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE PO OBAVIJESTI BROJ: 78-2-3-5-3-6/17
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ŠUMAMA FBIH
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNK
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠĆE
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE KANTONALNIH AUTOBUSNIH LINIJA