Kontakt

Adresa:
Kneza Domagoja bb. 88000 Mostar Identifikacijski broj: 4227307110007
Telefonski brojevi:
036/356-100
Fax:
036/356-170
E-mail:
mf.ras07@tel.net.ba mf.personal07@tel.net.ba
Adresa:
Brune Bušića bb, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
Ured ministra: 036/383-100 Ured komesara: 036/383-102 Operativni centar u sjedištu: 036/383-232
Fax:
036/327-147
E-mail:
kabinet@muphnk.ba
Adresa:
Ulica Maršala Tita 91, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/555-740
Fax:
036/555-760
E-mail:
m.pravde@bih.net.ba
Adresa:
Maršala Tita 91, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/514-811
Fax:
036/514-810
E-mail:
ministarstvo.prometa@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/334-400
Fax:
036/316-792
E-mail:
monkshnk@tel.net.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/324-324 036/312-189 036/312-190
Fax:
NA
E-mail:
mgpuhnk@tel.net.ba
Adresa:
Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR)
Telefonski brojevi:
036/552-495
Fax:
036/550-680
E-mail:
minprivrede@gmail.com
Adresa:
88000 Mostar Ul. S. Radića 3
Telefonski brojevi:
Ured ministra: 036/326-354 Sektor zdravstva: 036/326-353 Sektor rada: 036/312-179 Sektor socijalne zaštite/skrbi: 036/321-206
Fax:
036/326-355
E-mail:
ministarstvo.zrss.hnz@mocable.ba
Adresa:
Ulica Hrvatske mladeži bb
Telefonski brojevi:
036/445-900, 036/445-904
Fax:
036/445-901
E-mail:
ministarstvopoljhn@gmail.com
Adresa:
Krpića 3 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/580-750
Fax:
036/580-724
E-mail:
min.branitelja.boraca.hnz@gmail.com
Adresa:
Braće Fejića b.b. 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/552-311 036/551-823
Fax:
036/552-806 036/552-922
E-mail:
info@mtto-hnz-k.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/326-794
Fax:
036/326-795
E-mail:
geo_uprava_mo@mocable.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/319-869
Fax:
036/319-869
E-mail:
cz.vatrogastvo.hnz@tel.net.ba
Adresa:
Ul. S. Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/312-183 036/321-438
Fax:
036/321-438
E-mail:
upravaprognanikahnk@hotmail.com
Adresa:
Stjepana Radica 3. 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/312-184
Fax:
036/312-184
E-mail:
uredzz.vladahnzk@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/449-020
Fax:
036/449-030
E-mail:
vladahnz@tel.net.ba
Adresa:
S.Radića 3a. 88000, Mostar
Telefonski brojevi:
036/324-036
Fax:
036/324-037
E-mail:
strucna.sluzba.vlade@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/449-020
Fax:
036/449-030
E-mail:
N/A
Adresa:
Kralja Zvonimira 14. Mostar
Telefonski brojevi:
036/ 312-188 ravnatelj 036/ 334-255 tajništvo
Fax:
036/316-655
E-mail:
zavod.zaskolstvo@gmail.com
Adresa:
Sjeverni logor 116, Mostar
Telefonski brojevi:
036/570-045; 036/571- 648
Fax:
036/570-045; 036/571- 648
E-mail:
pedzavod@bih.net.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3., Mostar
Telefonski brojevi:
036/325-262
Fax:
036/325-262
E-mail:
zavod.bastina.hnz@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036 449-020, 036 449-029
Fax:
036 449-030
E-mail:
vladahnz@tel.net.ba
Adresa:
S.Radića 3a. 88000, Mostar
Telefonski brojevi:
036 324-036
Fax:
036 324-037
E-mail:
strucna.sluzba.vlade@gmail.com
Adresa:
Trg 1. maja 17 88 000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/551-047
Fax:
036/551-047
E-mail:
arhivhnkz@bih.net.ba
Adresa:
Telčeva 9. 88 000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/552-239
Fax:
036/552-239
E-mail:
pravobraniteljstvohnk@gmail.com

Ostali dokumenti

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU- OBRASCI
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.
PRIRUČNIK ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČA
ZAHTJEV ZA IZMJENU VAŽEĆEG RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA REGISTRACIJU TAKSI VOZILA (U SLUČAJU ZAMJENE VOZILA)
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE TAKSI VOZILA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA DOBIJANJE TA REGISTARSKIH OZNAKA