Ministarstva

Ministarstva

Ministar
Oliver Soldo
Ministar
dr.sc. Goran Opsenica
Ministar
Željko Laketić
Ministar
dr.sc. Rašid Hadžović
Ministar
Stjepan Krasić
Ministar
Slađan Bevanda
Ministar
Adnan Faladžić

Zakoni

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU