Ministarstva

Ministarstva

Ministar
Oliver Soldo
Ministar
Amer Zagorčić
Ministar
Zlatko Hadžiomerović
Ministar
Stjepan Krasić
Ministar
Slađan Bevanda
Ministar
Samir Hadžihusejnović

Zakoni

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU