Ministarstva

Ministarstva

Ministar
Oliver Soldo
Ministar
Amer Zagorčić
Ministar
Zlatko Hadžiomerović
Ministar
Stjepan Krasić
Ministar
Slađan Bevanda
Ministar
Samir Hadžihusejnović

Zakoni

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU
ZAKON O IZVRŠENJU PRORAČUNA HNŽ ZA 2014. GODINU
NACRT ZAKONA O UPORABI ZNAKOVNOG JEZIKA U HNK
NACRT ZAKONA O UPORABI ZNAKOVNOG JEZIKA U HNŽ
ZAKON O GRAĐENJU
ZAKON O GRADNJI
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU