Javni natječaji - Javni konkursi

MINISTRASTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: OKLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU CJEPIVA PROTIV GRIPE ZA SEZONU 2016.-2017.
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE: ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI REGIONALNE CESTE R-437 OSTROŽAC - FOJNICA, LOKALITET BILIŠINE
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE: ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE USLUGE REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UREĐENJE PET BUJIČNIH TOKOVA NA REGIONALNOJ CESTI R-436 BORCI- GLAVATIČEVO
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE: ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE USLUGE NADZORA NAD RADOVIMA NA REGIONALNOJ CESTI R-437 OSTROŽAC- FOJNICA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE: ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTPORNOG ZIDA NA REGIONALNOJ CESTI R-437, LOKALITET PARSOVIĆI
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU NABAVE USLUGE NADZORA NAD SANACIJA KLIZIŠTA NA REGIONALNOJ CESTI R-436
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA- UPRAVA ZA CESTE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA SANACIJA TRUPA I POTPORNOG ZIDA NA REGIONALNOJ CESTI R-437
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE: IZMJENE I DOPUNE JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU
ODLUKA O USVAJANJU DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU- I DIO
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''GORIVO ZA MOSTAR'' U OTVORENOM POSTUPKU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''LOŽ ULJE'' U OTVORENOM POSTUPKU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE'' U OTVORENOM POSTUPKU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''TISKARSKE USLUGE'' U OTVORENOM POSTUPKU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBA ZA DODJELU NAGRADA ZA DJECU SUDIONIKE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA DJEČJEG TJEDNA ZA 2016. GODINU
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA REGIONALNOJ CESTI R-436, BORCI - ARGUD, DIONICA GLAVATIČEVO - ODŽACI LOKALITET SLATINICA, LOT 2
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SANACIJU DIJELA REGIONALNE CESTE R-435a POTOCI - RUJIŠTE, LOKALITET LJESKOVAC
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA REGIONALNOJ CESTI R-436, bORCI- ARGUD, GLAVATIČEVO - ODŽACI, LOKALITET SLATINICA
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE USLUGA NADZORA NAD RADOVIMA NA SANACIJI KLIZIŠTA GLODNICA NA REGIONALNOJ CESTI R-437 OSTROŽACC - FOJNICA, LOKALITET GLODNICA
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE USLUGA NADZORA NAD RADOVIMA NA SANACIJI REGIONALNE CESTE R-435A POTOCI - RUJIŠTE ĆESIM, LOKALITET LJESKOVAC
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: JAVNI POZIV ZA ODABIR PROJEKATA IZ OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE

Ostali dokumenti

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GOD.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: OBAVIJEST DJEČJI TJEDAN
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: JAVNO PRIOPĆENJE I PRELIMINARNI POPIS UDRUGA
OBAVIJEST O TERMINU OTVARANJA KOVERATA S PRISPJELOM DOKUMENTACIJOM ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE AUTOBUSNIH LINIJA NA PODRUČJU HNŽ
UGOVOR O KUPOPRODAJI OSOBNOG MOTORNOG VOZILA
REGISTAR REDOVA VOŽNJE USKLAĐEN S DALJINAROM
Daljinar i minimalna vremena vožnje za autobusne linije na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona