Javni natječaji - Javni konkursi

PLAN JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ ZA 2016. GODINU
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU HNŽ
ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE NADZORA NAD RADOVIMA NA REGIONALNOM PUTU R-437 OSTROŽAC-FOJNICA, DIONICA KOŠPINA LUKA-ĐANIĆI
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA- ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
ODLUKA O RASPISIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREHRAMBENE I HIGIJENSKE ARTIKLE
JAVNI POZIV ZA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA INSTRUKTORE VOŽNJE I LICENCIRANE PREDAVAČE I ISPITIVAČE HNŽ
ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE PARKIRANJA U ULICI LUKA, KONJIC
ODLUKA O ODOBRAVANJU NABAVE PUTEM LEASING-A 41 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE NOVIH VOZILA PUTEM LEASING-A ZA MUP HNŽ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE- JAVNE NABAVE
PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI I PROJEKATA IZ PODRUČJA ŠPORTA ZA 2015. GODINU
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI I PROJEKATA IZ PODRUČJA ŠPORTA IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA HNŽ
PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA-PROGRAMA KULTURE ZA 2015. GODINU
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE RADI SUFINANCIRANJA IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA HNŽ
ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE U OTVORENOM POSTUPKU
PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE / SUBVENCIJE SMJEŠTAJA ZA AKADEMSKU 2015./2016. GODINU
NATJEČAJ za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentski dom redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2015./2016. godini
JAVNO NADMETANJE za prodaju mineralne sirovine vapnenca s primjesama zemlje crvenice i humusa, deponirane na parceli broj: 580/1 k.o. Zvirovići, općina Čapljina
NATJEČAJ ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARSKOG POMOĆNIKA U NOTARSKOM UREDU NOTARA DUBRAVKA OPIJAČA

Ostali dokumenti

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU- OBRASCI
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.
PRIRUČNIK ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČA
ZAHTJEV ZA IZMJENU VAŽEĆEG RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA REGISTRACIJU TAKSI VOZILA (U SLUČAJU ZAMJENE VOZILA)
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE TAKSI VOZILA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA DOBIJANJE TA REGISTARSKIH OZNAKA