Javni natječaji - Javni konkursi

J A V N I N A T J E Č A J za prijam vježbenika u organe / tijela županijske uprave
OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA
ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE U OTVORENOM POSTUPKU
PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE / SUBVENCIJE SMJEŠTAJA ZA AKADEMSKU 2015./2016. GODINU
NATJEČAJ za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentski dom redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2015./2016. godini
JAVNO NADMETANJE za prodaju mineralne sirovine vapnenca s primjesama zemlje crvenice i humusa, deponirane na parceli broj: 580/1 k.o. Zvirovići, općina Čapljina
NATJEČAJ ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARSKOG POMOĆNIKA U NOTARSKOM UREDU NOTARA DUBRAVKA OPIJAČA
JAVNA NABAVA-TISKARSKE USLUGE
JAVNA NABAVA - OSIGURANJE SLUŽBENIH VOZILA
JAVNA NABAVA- REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MUP-a
JAVNA NABAVA- ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
JAVNA NABAVA - ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
JAVNA NABAVA - PIĆA I NAPITCI
JAVNA NABAVA - RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA
Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda
JAVNA NABAVA - LOŽ ULJE
JAVNA NABAVA - GORIVO ZA KONJIC
JAVNA NABAVA - GORIVO ZA MOSTAR
NATJEČAJ ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI
PLAN UPISA UČENIKA U I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. HNŽ

Ostali dokumenti

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.
PRIRUČNIK ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČA
ZAHTJEV ZA IZMJENU VAŽEĆEG RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA REGISTRACIJU TAKSI VOZILA (U SLUČAJU ZAMJENE VOZILA)
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE TAKSI VOZILA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA DOBIJANJE TA REGISTARSKIH OZNAKA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSEBNOG OBRTA IZ OBLASTI CESTOVNOG PRIJEVOZA