Javni natječaji - Javni konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: JAVNI POZIV ZA ODABIR PROJEKATA IZ OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA IZ PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: OBRAZAC KONAČNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
JAVNI POZIV ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU I UGRADNJU DIJELOVA ZA REDOVITI SERVIS NA VOZILU VW PASSAT
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE USLUGA OPRAVKE SLUŽBENOG VOZILA
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''NABAVA PUTNIČKOG AUTOMOBILA''
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE USLUGA NADZORA NAD RADOVIMA NA REGIONALNOM PUTU R-437 OSTOŽAC - FOJNICA, DIONICA KOŠPINA LUKA- ĐANIĆI
MINISTRSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA PRUŽANJE USLUGA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UREĐENJE PET BUJIČNIH TOKOVA NA REGIONALNOM PUTU R-436 BORCI- GLAVATIČEVO, LOKALITET GLAVATIČEVO
MINISTRSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTPORNOG ZIDA NA REGIONALNOM PUTU R-437, LOKALITET PARSOVIĆI
MINISTRSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI REGIONALNE CESTE R-437 OSTROŽAC- FOJNICA, LOKALITET BILIŠTE
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE - ZA IZVOĐENJE USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE OŠTEĆENJA TRUPA REGIONALNE CESTE R-418b PROZOR- KONJIC, DIONICA DOBROŠA - GLIBE
JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MINERALNE SIROVINE VAPNENCA SA PRIMJESAMA ZEMLJE CRVENICE I HUMUSA, DEPONIRANE NA PARCELI BROJ 580/1 K.O. ZVIROVIĆI, OPĆINA ČAPLJINA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA- UPRAVA ZA CESTE: IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA
Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini
Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za 2016./2017. godinu
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA- UPRAVA ZA CESTE: IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ostali dokumenti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: JAVNO PRIOPĆENJE I PRELIMINARNI POPIS UDRUGA
OBAVIJEST O TERMINU OTVARANJA KOVERATA S PRISPJELOM DOKUMENTACIJOM ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE AUTOBUSNIH LINIJA NA PODRUČJU HNŽ
UGOVOR O KUPOPRODAJI OSOBNOG MOTORNOG VOZILA
REGISTAR REDOVA VOŽNJE USKLAĐEN S DALJINAROM
Daljinar i minimalna vremena vožnje za autobusne linije na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU- OBRASCI
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.