Javni natječaji - Javni konkursi

Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda
JAVNA NABAVA - LOŽ ULJE
JAVNA NABAVA - GORIVO ZA KONJIC
JAVNA NABAVA - GORIVO ZA MOSTAR
NATJEČAJ ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI
PLAN UPISA UČENIKA U I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. HNŽ
JAVNI POZIV ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTOR VOŽNJE MOTORNIH VOZILA
ODLUKA o deficitarnim zanimanjima u akademskoj 2014-15. godini
PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE / SUBVENCIJE SMJEŠTAJA ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU
NATJEČAJ za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentski dom redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2014./15.godini
JAVNI POZIV ZA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI I PROJEKTA IZ OBLASTI ŠPORTA
NATJEČAJ ZA IZBOR NOTARSKOG POMOĆNIKA
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U ORGANE/TIJELA ŽUPANIJSKE UPRAVE
OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ
NATJEČAJ ZA USTUPANJE DIJELA RIBOLOVNOG PODRUČJA-RIBOLOVNE ZONE PROZOR/RAMA NA KORIŠTELJE DAVANJEM RIBOLOVNOG PRAVA NA PODRUČJU HNŽ- DOPUNA NATJEČAJA BROJ: 11-03-26-1894-3/13
NATJEČAJ ZA USTUPANJE DIJELA RIBOLOVNOG PODRUČJA - RIBOLOVNE ZONE PROZOR/RAMA NA KORIŠTENJE DAVANJEM RIBOLOVNOG PRAVA NA PODRUČJU HNŽ
ODLUKU o deficitarnim zanimanjima u akademskoj 2013./14. godini
NATJEČAJ za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentski dom redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2013./14.godini
PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE / SUBVENCIJE SMJEŠTAJA ZA AKADEMSKU 2013/2014. GODINU

Ostali dokumenti

ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2015. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ ZA 2015. GODINU
STRATEŠKI PRAVCI RAZVITKA KARIJERNE ORIJENTACIJE U F BiH ZA RAZDOBLJE 2015.–2020. GODINA
PRIJEDLOG PRORAČUNA HNŽ ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PRORAČUNA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA KOJE VODI MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ODLUKA O POMJERANJU POČETKA ŠKOLSKE 2014/2015.GODINE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI