Javni natječaji - Javni konkursi

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREHRAMBENE I HIGIJENSKE ARTIKLE ZA NAJUGROŽENIJE PROGNANIKE-RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE SA PODRUČJA HNŽ
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE HNŽ
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA UREDA PREDSJEDNIKA VLADE HNŽ ZA 2017 GODINU
ODLUKA I PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2017. GODINU - VLADE HNŽ
PLAN JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ ZA 2017. GODINU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''NABAVA PUTEM LEASING -A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ LOT-5 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO, KATEGORIJE M1, TERENSKO SA STALNIM POGONOM NA SVE TOČKOVE, BROJ VOZILA 1''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''NABAVA PUTEM LEASING-A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ LOT -4 SPECIJALIZIRANO KOMBI MOTORNO VOZILO, BROJ VOZILA 1''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''NABAVA PUTEM LEASING -A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ LOT - 3 SPECIJALIZIRANO KOMBI MOTORNO VOZILO, BROJ VOZILA 3''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''NABAVA PUTEM LEASING-A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ LOT-2 PUTNIČKO VOZILO, BROJ VOZILA 16''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''NABAVA PUTEM LEASING- A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ LOT-1 PUTNIČKO VOZILO, BROJ VOZILA 10''
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE - NABAVA PUTEM LEASING -A 31 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ ''FINANCIJSKI LEASING''
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE HNŽ: ODLUKA - GRAĐEVINSKI MATERIJAL (MALE DONACIJE) ZA PROGNANIKE, RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE S PODRUČJA HNŽ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVU VOZILA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA "IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE ARHIVA HNŽ S DOMENOM"
ODLUKA: PELET ZA SREDNJU ŠKOLU KONJIC
ODLUKA: E-VLADA
MINISTRASTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRUŽANJA USLUGA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE MOSTA BORCI NA REGIONALNOJ CESTI R-435 /KONJIC - BORCI/
MINISTRARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI REGIONALNE CESTE R-437 /OSTROŽAC - FOJNICA/ LOKALITET BILIŠINE - II FAZA
ARHIV HNŽ: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MULTIFUNKCIONALNOG APARATA

Ostali dokumenti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE LJEKARNI ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNŽ
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠTAJ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE ŽUPANIJSKIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GOD.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: OBAVIJEST DJEČJI TJEDAN
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: JAVNO PRIOPĆENJE I PRELIMINARNI POPIS UDRUGA