Javni natječaji - Javni konkursi

Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini
Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za 2016./2017. godinu
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA- UPRAVA ZA CESTE: IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE USLUGA ''OBVEZNA PROLJETNA SISTEMATSKA DERATIZACIJA U HNŽ'' ZA 2016. GODINU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''NABAVA PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH ARTIKALA ZA NAJUGROŽENIJE PROGNANIKE I POVRATNIKE S PODRUČJA HNŽ''
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Županijsko javno pravobraniteljstvo HNŽ: Ugovor o kupoprodaji osobnog motornog vozila
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNIH VOZILA
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREHRAMBENE I HIGIJENSKE ARTIKLE ZA NAJUGROŽENIJE PROGNANIKE-RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE S PODRUČJA HNŽ
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE- PLAN NABAVKI ZA 2016.
STRUČNA SLUŽBA VLADE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U KONKURENTSKOM POSTUPKU ''NABAVA KOPIR APARATA''
ARHIV HNŽ: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U KONKURENTSKOM POSTUPKU ''NABAVA PUTNIČKOG AUTOMOBILA''
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ- UPRAVA ZA CESTE- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA PROVOĐENJA PROLJETNE FAZE OBVEZNE PREVENTIVNE SISTEMSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU HNŽ ZA 2016. GODINU
ODLUKA O ODOBRAVANJU NABAVKE SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA ARHIVU HNŽ
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU UREDSKOG NAMJEŠTAJA
JAVNI POZIV RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU

Ostali dokumenti

REGISTAR REDOVA VOŽNJE USKLAĐEN S DALJINAROM
Daljinar i minimalna vremena vožnje za autobusne linije na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU- OBRASCI
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.
PRIRUČNIK ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČA
ZAHTJEV ZA IZMJENU VAŽEĆEG RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA REGISTRACIJU TAKSI VOZILA (U SLUČAJU ZAMJENE VOZILA)