Javni natječaji - Javni konkursi

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA USTANOVA, HUMANITARNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH ORGANIZACIJA NA PODRUČJU HNŽ U SKLOPU KOJIH DJELUJU JAVNE KUHINJE
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA USTANOVA, HUMANITARNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH ORGANIZACIJA NA PODRUČJU HNŽ U SLOPU KOJIH DJELUJU JAVNE KUHINJE
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBA ZA DODJELU NAGRADA ZA DJECU SUDIONIKE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA DJEČJEG TJEDNA ZA 2017. GODINU
VLADA HNŽ: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2017. GODINU
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA HNŽ ZA 2017 GODINU
NATJEČAJ ZA IZBOR JEDNOG NOTARSKOG POMOĆNIKA U NOTARSKOM UREDU NOTARA ANICE NAKIĆ
NATJEČAJ ZA IZBOR JEDNOG NOTARSKOG POMOĆNIKA U NOTARSKOM UREDU NOTARA NIKE MORO
JAVNI OGLAS za prodaju putničkih automobila u vlasništvu Ministarstva privrede/gospodarstva javnim nadmetanjem-licitacijom putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA ''IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ SA DOMENOM''
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU PUTNIČKIH AUTOMOBILA U VLASNISTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA/PRIVREDE HNŽ/K I OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
JAVNI POZIV RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU
ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ ZA 2017. GODINU
JAVNI POZIV I OBRASCI ZA ODABIR PROJEKATA/PROGRAMA PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE MALIGNIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI KOJI ĆE BITI FINANCIRANI/SUFINANCIRANI IZ PRORAČUNA HNŽ ZA 2017.GODINU
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME'' U OTVORENOM POSTUPKU
PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNŽ
ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA U OTVORENOM POSTUPKU - I KVARTAL
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROLJETNE FAZE OBVEZNE PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU HNŽ ZA 2017. GODINU''

Ostali dokumenti

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE
OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA ZA PRVU FAZU PRETKVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE PO OBAVIJESTI BROJ: 78-2-3-5-3-6/17
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE LJEKARNI ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNŽ
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠTAJ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE ŽUPANIJSKIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GOD.