Javni natječaji - Javni konkursi

UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE HNŽ: ODLUKA - GRAĐEVINSKI MATERIJAL (MALE DONACIJE) ZA PROGNANIKE, RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE S PODRUČJA HNŽ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVU VOZILA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA "IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE ARHIVA HNŽ S DOMENOM"
ODLUKA: PELET ZA SREDNJU ŠKOLU KONJIC
ODLUKA: E-VLADA
MINISTRASTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRUŽANJA USLUGA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE MOSTA BORCI NA REGIONALNOJ CESTI R-435 /KONJIC - BORCI/
MINISTRARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI REGIONALNE CESTE R-437 /OSTROŽAC - FOJNICA/ LOKALITET BILIŠINE - II FAZA
ARHIV HNŽ: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MULTIFUNKCIONALNOG APARATA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE MOSTA BORCI NA CESTI R-435 KONJIC- BORCI
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU INFORMATIČKO, AUDIO/VIDEO OPREME I SOFTVERSKIH LICENCI
ODLUKA O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE USLUGA NABAVE KOPIR APARATA
ODLUKA O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE USLUGA NABAVE KLIMA UREĐAJA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET JAVNE NABAVE ''OSIGURANJE SLUŽBENIH VOZILA'' U OTVORENOM POSTUPKU
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU ROBA UREDSKIH STOLICA, UREDSKIH STOLOVA I UREDSKIH ORMARA ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U ČITLUKU
MINISTRSTVO PROMETA I VEZA: OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJEUGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI REGIONALNE CESTE R-437 OSTROŽAC - FOJNICA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ: USLUGE REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UREĐENJA NA REGIONALNOJ CESTI R-436 BORCI - GLAVATIČEVO
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE KLIMA UREĐAJA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE KOPIR APARATA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Ostali dokumenti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠTAJ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE ŽUPANIJSKIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GOD.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: OBAVIJEST DJEČJI TJEDAN
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: JAVNO PRIOPĆENJE I PRELIMINARNI POPIS UDRUGA
OBAVIJEST O TERMINU OTVARANJA KOVERATA S PRISPJELOM DOKUMENTACIJOM ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE AUTOBUSNIH LINIJA NA PODRUČJU HNŽ