Javni natječaji - Javni konkursi

ŽUPANIJSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U KONKURENTSKOM POSTUPKU ''NABAVKA OSOBNOG AUTOMOBILA''
ARHIV HNŽ: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U KONKURENTSKOM POSTUPKU ''NABAVA PUTNIČKOG AUTOMOBILA''
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ- UPRAVA ZA CESTE- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA PROVOĐENJA PROLJETNE FAZE OBVEZNE PREVENTIVNE SISTEMSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU HNŽ ZA 2016. GODINU
ODLUKA O ODOBRAVANJU NABAVKE SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA ARHIVU HNŽ
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU UREDSKOG NAMJEŠTAJA
JAVNI POZIV RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU
ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA TISKARSKE USLUGE, LOŽ ULJE, LOT-2 OPEL,OSIGURANJE SLUŽBENIH VOZILA, GORIVO ZA MOSTAR I GORIVO-NEUM
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU HNŽ
NABAVA PUTEM LEASING-A 41 NOVOG VOZILA ZA MUP HNŽ- ODLUKE
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU (I DIO)
JAVNI POZIV ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTOR VOŽNJE MOTORNIH VOZILA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U KONKURENTSKOM POSTUPKU GORIVO-JABLANICA
PLAN JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ ZA 2016. GODINU
ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE NADZORA NAD RADOVIMA NA REGIONALNOM PUTU R-437 OSTROŽAC-FOJNICA, DIONICA KOŠPINA LUKA-ĐANIĆI
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA- ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
ODLUKA O RASPISIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREHRAMBENE I HIGIJENSKE ARTIKLE
JAVNI POZIV ZA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA INSTRUKTORE VOŽNJE I LICENCIRANE PREDAVAČE I ISPITIVAČE HNŽ
ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE PARKIRANJA U ULICI LUKA, KONJIC

Ostali dokumenti

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU- OBRASCI
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.
PRIRUČNIK ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČA
ZAHTJEV ZA IZMJENU VAŽEĆEG RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH UVJETA ZA VOZILO
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA REGISTRACIJU TAKSI VOZILA (U SLUČAJU ZAMJENE VOZILA)
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE TAKSI VOZILA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA DOBIJANJE TA REGISTARSKIH OZNAKA