U SKLOPU SAJMA ODRŽANA KONFERENCIJA: REGIONALNI RAZVITAK-IZAZOVI BUDUĆNOSTI

U SKLOPU SAJMA ODRŽANA KONFERENCIJA: REGIONALNI RAZVITAK-IZAZOVI BUDUĆNOSTI

Danas je u sklopu Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2018.,  u organizaciji Foruma gospodarskih komora  Jadransko – jonskog područja održana konferencija o temi: „Regionalni razvitak-Izazovi budućnosti“.

O prometnoj povezanosti Jadransko-jonske regije, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, govorio je Stjepan Krasić, ministar prometa i veza HNŽ, istaknuvši sljedeće:

„Kroz čitavu povijest, pa  i danas, mediteranske zemlje smještene uz istočnu obalu Jadranskog i Jonskog mora, posebno uključujući  područje srednjeg Jadrana, nisu dovoljno koristile prirodne prometne i energetske koridore, kako uz svoju obalu tako i one koji bi povezali obalni pojas s unutrašnjosti. Uz političke razloge mogu se navesti i povijesne okolnosti, nedostatak gospodarske suradnje i relativno slaba razvijenost tih područja.

Važni prometni pravci kroz Bosnu i Hercegovinu koji povezuju njezin sjever i jug prolaze uzduž rijeka Bosne, Vrbasa i Neretve. U tom gravitacijskom području nalaze se ne samo veliki gradovi s razmjerno velikim brojem stanovnika, nego i najznačajniji gospodarski kapaciteti u BiH. Potencijali ovih prostora, bez obzira na tu činjenicu, nisu ni približno iskorišteni.
Pored cestovnog raspleta na jugu BiH potrebno je studijskom i projektnom dokumentacijom definirati i položaj željezničke pruge u sklopu Jadransko-jonskog koridora južno od Ploča. Ispravna strategija prometnog razvitka temelji se na principu intermodalnosti-mogućnosti primjene svih oblika prometa, a od raspleta ovih otvorenih prometnih pitanja na dodirnim područjima triju država ovisit će i održivost  prometnog povezivanja Jadransko-jonskog koridora.

Izgradnjom Jadransko-jonske autoceste (JJAC) države kroz koje bi ona prolazila mogle bi očekivati značajniji gospodarski rast, čime bi bila ostvarena njihova međusobna suradnja koja bi rezultirala dugoročnom političkom stabilnošću cijele  regije.
Iako je JJAC gotovo izgrađena do Ploča, o Jadransko-jonskom koridoru se raspravlja više desetljeća - ti su planovi na prostoru južnog dijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prostorno-planerski i projektno, na žalost,  još uvijek na samom početku.

Autoceste na Jadransko-jonskom koridoru i koridoru Vc , koji je još u izgradnji, kroz BiH su iznimno kompatibilne, a njihova međusobna interakcija daje logično rješenje trase JJAC kroz BiH: Granični prijelaz s Republikom Hrvatskom kod Ploča-Nova Sela-Bijača (BiH)-interregionalni čvor Počitelj -Stolac-Popovo polje-Trebinje-granica s Crnom Gorom (Nudo-Aranđelovo). Ovdje je važno istaknuti da dionica Ploče (RH)-Počitelj (BiH) čini zajedničku trasu JJAC i Autoceste Vc.“

U nastavku izlaganja, ministar Karasić govorio je o problematici izrade prostorno-planske dokumentacije, ulozi Zračne luke Mostar kada su u pitanju križanja dva prometna koridora, te o prednostima koje bi njihovom izgradnjom imala pomorska luka Ploče.

„Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je 14. srpnja 2016. godine usvojila Okvirnu Strategiju razvitka prometa za razdoblje od 2016. do 2030. godine. Sastavni dio Strategije je i usvojeni Akcijski plan za ceste, željeznice, unutarnje plovne putove i zračni promet. Zbog složene administrativne unutarnje strukture Bosne i Hercegovine, Strategija je izrađena kao skup dostavljenih dokumenata iz F BiH, RS  i Brčko Distrikta. To se isto odnosi i na usvojeni Akcijski plan. Potrebno je dodatno proučiti kakav je međusobni odnos tih dokumenata u smislu jedne skladne i logične cjeline, odnosno kakva je njihova međusobna konekcija s prometnim okruženjem Bosne i Hercegovine.“, zaključio je ministar Krasić.