Predsjednik Vlade

Predsjednik
-

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/449-020 036/449-030 N/A
Opis poslova predsjednika Vlade