Predsjednik Vlade

Denis Lasić
Rođen je 1974. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Pologu, a Srednju elektrotehničku u Mostaru. Diplomirao je matematiku na Pedagoškom fakultetu u Mostaru, gdje je jedno vrijeme radio i kao asistent. Radio je, također, i kao profesor matematike u Srednjoj ekonomskoj školi „Joze Martinovića“, a od 2004. godine bio je ravnatelj te škole. U međuvremenu je upisao poslijediplomski studij matematike u Sarajevu. Oženjen je i otac troje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/449-020 036/449-030 N/A
Opis poslova predsjednika Vlade