Arhiv HNŽ

Ravnatelj mr.sc. Edin Čelebić
Rođen je 1947. godine u Mostaru. Studirao i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radio kao profesor povijesti u Centru za srednje usmjereno obrazovanje u Mostaru od 1972. do 1983. godine. Zaposlen u Arhivu Hercegovine odnosno Arhivu HNŽ od 1983. godine do danas. Radio kao viši predavač na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Trg 1. maja 17
88 000 Mostar
036/551-047 arhivhnkz@bih.net.ba 036/551-047
Opis poslova:

Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije je ustanova u kojoj se evidentira, preuzima, sređuje, obrađuje i daje na korištenje arhivska građa.
Arhivskom građom se smatra sav izvorni i reproducirani (pisan, crtan, tiskan, snimljen ili na bilo koji drugi način zabilježen) dokumentacijski materijal koji je od značaja za povijest i druge znanstvene oblasti, a nastao je kao rezultat rada državnih organa, ustanova, društava, obitelji i pojedinaca, bez obzira kad i gdje.