• Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je na video konferenciji koju je organizirala Radna skupina za odnose sa zapadnim Balkanom pri  Europskom odboru regija govorio o izazovima proširenja EU s kojim se suočavaju lokalne i regionalne vlasti u Bosni i Hercegovini. U obraćanju sudionicima, predsjednik Herceg je istaknuo zadovoljstvo što je Hercegovačko-neretvanska županija prepoznata kao županija koja može dati doprinos temi konferencije i ukupnom regionalnom dijalogu. Osobito se zahvalio predsjedniku Radne skupine za odnose sa Zapadnim Balkanom pri  Europskom odboru regija i predsjedniku Jadransko-jonske euroregije, županu Dubrovačko-neretvanske županije - Nikoli Dobroslaviću, ali i svima koji promiču uključivanje lokalne i regionalne vlasti u oblikovanje europske politike u kontekstu otklanjanja izazova koji pred BiH stoje u procesu prijema u članstvo EU. „U više sam navrata isticao, ali želim to iznova ponoviti - Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u cijelosti dijeli europske vrijednosti integriranja i čvrsto je opredijeljena da se, kroz partnerstvo i suradnju, još snažnije uključi u taj proces i tako doprinese što skorijem prijemu BiH u članstvo EU,“ kazao je predsjednik Herceg dodavši kako je svjestan da BiH, kao država u procesu pristupanja, mora ispuniti sve kriterije i da to ovisi isključivo o nama i našoj spremnosti da u cijelosti preuzmemo i implementiramo europske vrijednosti. „Pred nama su ključni prioriteti iz Mišljenja Europske komisije koje smo dobili prije više od dvije godine, a koji, zbog složene političke situacije, nisu realizirani u onoj mjeri u kojoj se to od nas očekuje. Bojim se kako, bez dogovora ključnih političkih čimbenika, kao što smo imali na primjeru izbora u Gradu Mostaru, neće biti moguće postići snažniji napredak. Kao jedan od ključnih izazova koji stoje pred BiH, uz ustavne reforme, je Izborni zakon i potreba njegove izmjene što je temeljni preduvjet da se konačno otkloni mogućnost da jedan narod drugome bira legitimne političke predstavnike. Bez izmjena Izbornoga zakona, BiH teško može računati na to da će u skoro vrijeme biti dio obitelji europskih zemalja. Odlaganje izmjena Izbornoga zakona i neimplementiranje odluka Ustavnog suda dodatno usložnjava političke prilike i usporava cjelokupni razvitak BiH,“ istaknuo je predsjednik Herceg dodavši da je u tom kontekstu bitno istaknuti i Sporazum o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH čija bi provedba zasigurno poboljšala ukupne političke odnose i doprinijela bržem ispunjavanju ključnih prioriteta. Također, kazao je da se mora imati u vidu složenost Bosne i Hercegovine i nužna potreba otvorenog dijaloga i kompromisa o brojnim pitanjima, te maksimalna uključenost svih razina vlasti. „Slobodan sam kao primjer uspješnog dijaloga istaknuti Vladu kojoj sam na čelu, gdje imamo zastupljene predstavnike tri konstitutivna naroda, te, uz puno rada i razumijevanja, uspijevamo odgovoriti na brojne izazove. Na tom tragu, držim kako je potrebno, kroz uspostavljeni sustav koordinacije u procesu europskih integracija, osnažiti horizontalnu i vertikalnu koordinaciju svih razina vlasti u BiH kako bismo zajednički dogovorili dosljedno stajalište o svim pitanjima koja se odnose na EU. Vlada HNŽ, kao i do sada, spremna je, u sklopu svojih nadležnosti, uključiti se u aktivnosti usmjerene na što skorije ispunjavanje zadanih prioriteta u sva četiri područja - Demokracija i funkcioniranje institucija, Vladavina prava, Osnovna prava i Reforma javne uprave – koje BiH treba ispuniti kako bi počela pregovore o punopravnom članstvu,“ zaključio je predsjednik Herceg koji je potom odgovarao na upite sudionika panela. Inače, Radna skupina za područje zapadnog Balkana zadužena je za odnose EU-a s područjem zapadnog Balkana (Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Kosovom), a bavi se općim političkim i gospodarskim razvojem i procesom stabilizacije i pridruživanja.
  • Na održanoj 159. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Nacrt Proračuna HNŽ za 2022. godinu u iznosu od 253.830.600 KM, te Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112,20 KM. Također, dana je suglasnost na Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2022. godinu. Istaknuto je kako je i kroz tzv. Rebalans ovogodišnjeg i kroz Nacrt Proračuna za sljedeću godinu zadržana razvojna dimenzija, odnosno uvećana su sredstva za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, osobito Zračnu luku Mostar. Također, podržani su strateški projekti jedinica lokalne samouprave. Vlada će, kao i do sada, poduprijeti brojne aktivnosti u obrazovanju, športu, kulturi, te drugim područjima bitnim za razvitak Županije. Predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Proračuna. Razmotren je i usvojen Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Naime, nakon donošenja Zakona 2017. godine, Skupština je zadužila Vladu i resorno Ministarstvo da prate primjenu Zakona i u proceduru, sukladno financijskim mogućnostima, upute izmjene s ciljem poboljšanja utvrđenih prava i dopune novim pravima. Na tom tragu već su ranije donošene nove odluke kojima su, uz ostalo, utvrđeni veći iznosi novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i visine jednokratne potpore za opremu novorođenoga djeteta. U tom kontekstu prihvaćen je Nacrt Zakona koji za cilj ima poboljšanje određenih zakonskih rješenja, osobito vezano za pravo na dodatak na djecu. Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Mostara, Stoca i Čitluka. Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o radu notara u HNŽ za 2020. godinu. Istaknuto je kako na području HNŽ djeluje 13 notara, a učinci notarske službe ocjenjeni su  pretežno zadovoljavajućim uz obvezu poduzimanja dodatnih napora i mjera kako bi građani i pravne osobe imali pristupačnu, brzu i kvalitetnu uslugu. 
  • Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije primio je danas Izaslanstvo Kraljevine Španjolske kojeg su činili: Juan González-Barba Pera, državni tajnik za Europsku uniju, Nj.E. María Teresa Lizaranzu Perinat, španjolska veleposlanica u BiH, José Miguel de Lara Toledo, zamjenik generalnoga direktora za zemlje kandidate za EU, i Cristina Borreguero Ballesteros, savjetnica državnoga tajnika za EU. Predsjednik Herceg upoznao je goste s aktualnim političkim zbivanjima u HNŽ-u, s posebnim naglaskom na aktivnosti Vlade, ali i na njezine planove za buduće razdoblje. Kao jedan od ključnih izazova koji stoje pred BiH, uz ustavne reforme, predsjednik Herceg istaknuo je Izborni zakon i potrebu njegove izmjene što je temeljni preduvjet da se konačno otkloni mogućnost da jedan narod drugome bira legitimne političke predstavnike. Kazao je kako bez izmjena Izbornoga zakona, BiH teško može računati na to da će u skoro vrijeme biti dio obitelji Europskih zemalja. ''Odlaganje izmjena Izbornoga zakona i neimplementiranje odluka Ustavnog suda dodatno usložnjava političke prilike i usporava cjelokupni razvitak BiH'', zaključio je Herceg. Na sastanku su, također, razgovarali i o potencijalima HNŽ-a koji su preduvjet za snažnije gospodarsko povezivanje. Osobito je istaknut izniman potencijal turizma, s naglaskom na vjerski turizam u Hercegovini gdje se ističe svjetski poznato marijansko svetište u Međugorju. U tom kontekstu, sugovornici su se složili s potrebom uspostave zračnih linija između dvije zemlje odnosno izravnog povezivanja Madrida i Barcelone s Mostarom, s čim će državni tajnik, kako je najavio, upoznati mjerodavne resore u španjolskoj vlasti. Cijeneći bogato španjolsko iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, istaknuto je kako i na tom polju ima prostora za uspješniju suradnju, jednako kao i na području obnovljivih izvora energije, u čemu se Španjolska osobito ističe na razini cijele EU. Gosti su zahvalili predsjedniku Hercegu na srdačnom prijamu i iscrpnim informacijama o političkim zbivanjima u HNŽ-u i u BIH, u cjelini, te iskazali spremnost za suradnju, poglavito vezano za teškoće koje stoje na putu Bosne i Hercegovine ka ulasku u EU.

EUROPSKI ODBOR REGIJA: VLADA HNŽ U CIJELOSTI DIJELI EUROPSKE VRIJEDNOSTI INTEGRIRANJA

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je na video konferenciji koju je organizirala Radna skupina za odnose sa zapadnim Balkanom pri  Europskom odboru regija govorio o izazovima proširenja EU s kojim se suočavaju lokalne i regionalne vlasti u Bosni i Hercegovini.

U obraćanju sudionicima, predsjednik Herceg je istaknuo zadovoljstvo što je Hercegovačko-neretvanska županija prepoznata kao županija koja može dati doprinos temi konferencije i ukupnom regionalnom dijalogu. Osobito se zahvalio predsjedniku Radne skupine za odnose sa Zapadnim Balkanom pri  Europskom odboru regija i predsjedniku Jadransko-jonske euroregije, županu Dubrovačko-neretvanske županije - Nikoli Dobroslaviću, ali i svima koji promiču uključivanje lokalne i regionalne vlasti u oblikovanje europske politike u kontekstu otklanjanja izazova koji pred BiH stoje u procesu prijema u članstvo EU.

„U više sam navrata isticao, ali želim to iznova ponoviti - Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u cijelosti dijeli europske vrijednosti integriranja i čvrsto je opredijeljena da se, kroz partnerstvo i suradnju, još snažnije uključi u taj proces i tako doprinese što skorijem prijemu BiH u članstvo EU,“ kazao je predsjednik Herceg dodavši kako je svjestan da BiH, kao država u procesu pristupanja, mora ispuniti sve kriterije i da to ovisi isključivo o nama i našoj spremnosti da u cijelosti preuzmemo i implementiramo europske vrijednosti.

„Pred nama su ključni prioriteti iz Mišljenja Europske komisije koje smo dobili prije više od dvije godine, a koji, zbog složene političke situacije, nisu realizirani u onoj mjeri u kojoj se to od nas očekuje. Bojim se kako, bez dogovora ključnih političkih čimbenika, kao što smo imali na primjeru izbora u Gradu Mostaru, neće biti moguće postići snažniji napredak.

Kao jedan od ključnih izazova koji stoje pred BiH, uz ustavne reforme, je Izborni zakon i potreba njegove izmjene što je temeljni preduvjet da se konačno otkloni mogućnost da jedan narod drugome bira legitimne političke predstavnike. Bez izmjena Izbornoga zakona, BiH teško može računati na to da će u skoro vrijeme biti dio obitelji europskih zemalja. Odlaganje izmjena Izbornoga zakona i neimplementiranje odluka Ustavnog suda dodatno usložnjava političke prilike i usporava cjelokupni razvitak BiH,“ istaknuo je predsjednik Herceg dodavši da je u tom kontekstu bitno istaknuti i Sporazum o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH čija bi provedba zasigurno poboljšala ukupne političke odnose i doprinijela bržem ispunjavanju ključnih prioriteta.

Također, kazao je da se mora imati u vidu složenost Bosne i Hercegovine i nužna potreba otvorenog dijaloga i kompromisa o brojnim pitanjima, te maksimalna uključenost svih razina vlasti.

„Slobodan sam kao primjer uspješnog dijaloga istaknuti Vladu kojoj sam na čelu, gdje imamo zastupljene predstavnike tri konstitutivna naroda, te, uz puno rada i razumijevanja, uspijevamo odgovoriti na brojne izazove. Na tom tragu, držim kako je potrebno, kroz uspostavljeni sustav koordinacije u procesu europskih integracija, osnažiti horizontalnu i vertikalnu koordinaciju svih razina vlasti u BiH kako bismo zajednički dogovorili dosljedno stajalište o svim pitanjima koja se odnose na EU. Vlada HNŽ, kao i do sada, spremna je, u sklopu svojih nadležnosti, uključiti se u aktivnosti usmjerene na što skorije ispunjavanje zadanih prioriteta u sva četiri područja - Demokracija i funkcioniranje institucija, Vladavina prava, Osnovna prava i Reforma javne uprave – koje BiH treba ispuniti kako bi počela pregovore o punopravnom članstvu,“ zaključio je predsjednik Herceg koji je potom odgovarao na upite sudionika panela.

Inače, Radna skupina za područje zapadnog Balkana zadužena je za odnose EU-a s područjem zapadnog Balkana (Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Kosovom), a bavi se općim političkim i gospodarskim razvojem i procesom stabilizacije i pridruživanja.

07-12-2021, 12:04

VLADA USVOJILA NAJZNAČANIJE FINANCIJSKE DOKUMENTE

Na održanoj 159. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Nacrt Proračuna HNŽ za 2022. godinu u iznosu od 253.830.600 KM, te Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112,20 KM.

Također, dana je suglasnost na Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2022. godinu.

Istaknuto je kako je i kroz tzv. Rebalans ovogodišnjeg i kroz Nacrt Proračuna za sljedeću godinu zadržana razvojna dimenzija, odnosno uvećana su sredstva za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, osobito Zračnu luku Mostar. Također, podržani su strateški projekti jedinica lokalne samouprave. Vlada će, kao i do sada, poduprijeti brojne aktivnosti u obrazovanju, športu, kulturi, te drugim područjima bitnim za razvitak Županije. Predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Proračuna.

Razmotren je i usvojen Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Naime, nakon donošenja Zakona 2017. godine, Skupština je zadužila Vladu i resorno Ministarstvo da prate primjenu Zakona i u proceduru, sukladno financijskim mogućnostima, upute izmjene s ciljem poboljšanja utvrđenih prava i dopune novim pravima. Na tom tragu već su ranije donošene nove odluke kojima su, uz ostalo, utvrđeni veći iznosi novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i visine jednokratne potpore za opremu novorođenoga djeteta. U tom kontekstu prihvaćen je Nacrt Zakona koji za cilj ima poboljšanje određenih zakonskih rješenja, osobito vezano za pravo na dodatak na djecu.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Mostara, Stoca i Čitluka.

Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o radu notara u HNŽ za 2020. godinu. Istaknuto je kako na području HNŽ djeluje 13 notara, a učinci notarske službe ocjenjeni su  pretežno zadovoljavajućim uz obvezu poduzimanja dodatnih napora i mjera kako bi građani i pravne osobe imali pristupačnu, brzu i kvalitetnu uslugu. 

03-12-2021, 13:32

JAVNI POZIV: SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

Ministarstvo gospodarstva HNŽ objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva gospodarstva  s pozicije ''Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'' utvrđene Proračunom Hercegovačko – neretvanske županije za 2021. godinu s kriterijima raspodjele.

Tekst Javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti u priloženim dokumentima.

03-12-2021, 13:23

HERCEG: ODLAGANJE IZMJENA IZBORNOG ZAKONA DODATNO USLOŽNJAVA POLITIČKE PRILIKE U BIH

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije primio je danas Izaslanstvo Kraljevine Španjolske kojeg su činili: Juan González-Barba Pera, državni tajnik za Europsku uniju, Nj.E. María Teresa Lizaranzu Perinat, španjolska veleposlanica u BiH, José Miguel de Lara Toledo, zamjenik generalnoga direktora za zemlje kandidate za EU, i Cristina Borreguero Ballesteros, savjetnica državnoga tajnika za EU.

Predsjednik Herceg upoznao je goste s aktualnim političkim zbivanjima u HNŽ-u, s posebnim naglaskom na aktivnosti Vlade, ali i na njezine planove za buduće razdoblje.

Kao jedan od ključnih izazova koji stoje pred BiH, uz ustavne reforme, predsjednik Herceg istaknuo je Izborni zakon i potrebu njegove izmjene što je temeljni preduvjet da se konačno otkloni mogućnost da jedan narod drugome bira legitimne političke predstavnike. Kazao je kako bez izmjena Izbornoga zakona, BiH teško može računati na to da će u skoro vrijeme biti dio obitelji Europskih zemalja.

''Odlaganje izmjena Izbornoga zakona i neimplementiranje odluka Ustavnog suda dodatno usložnjava političke prilike i usporava cjelokupni razvitak BiH'', zaključio je Herceg.

Na sastanku su, također, razgovarali i o potencijalima HNŽ-a koji su preduvjet za snažnije gospodarsko povezivanje. Osobito je istaknut izniman potencijal turizma, s naglaskom na vjerski turizam u Hercegovini gdje se ističe svjetski poznato marijansko svetište u Međugorju. U tom kontekstu, sugovornici su se složili s potrebom uspostave zračnih linija između dvije zemlje odnosno izravnog povezivanja Madrida i Barcelone s Mostarom, s čim će državni tajnik, kako je najavio, upoznati mjerodavne resore u španjolskoj vlasti.

Cijeneći bogato španjolsko iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, istaknuto je kako i na tom polju ima prostora za uspješniju suradnju, jednako kao i na području obnovljivih izvora energije, u čemu se Španjolska osobito ističe na razini cijele EU.

Gosti su zahvalili predsjedniku Hercegu na srdačnom prijamu i iscrpnim informacijama o političkim zbivanjima u HNŽ-u i u BIH, u cjelini, te iskazali spremnost za suradnju, poglavito vezano za teškoće koje stoje na putu Bosne i Hercegovine ka ulasku u EU.

01-12-2021, 14:53

JAVNI POZIV ZA POMOĆ MLADIM ZNANSTVENICIMA-ISTRAŽIVAČIMA

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije raspisalo je Javni poziv za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima s područja HNŽ.

Javni poziv možete vidjeti u prilogu:

01-12-2021, 8:34

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanske županije za akademsku 2021./2022. godinu.

Kandidat je obvezan prijaviti se putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva (http://stipendije.monkshnk.gov.ba/) kojega, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati  i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

Natječaj za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2021./2022. godini i Odluku o deficitarnim zanimanjima u akademskoj 2021./2022. godini možete pogledati u priloženim dokumentima.

01-12-2021, 8:22

EUROPSKI ODBOR REGIJA: VLADA HNŽ U CIJELOSTI DIJELI EUROPSKE VRIJEDNOSTI INTEGRIRANJA

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je na video konferenciji koju je organizirala Radna skupina za odnose sa zapadnim Balkanom pri  Europskom odboru regija govorio o izazovima proširenja EU s kojim se suočavaju lokalne i regionalne vlasti u Bosni i Hercegovini.

U obraćanju sudionicima, predsjednik Herceg je istaknuo zadovoljstvo što je Hercegovačko-neretvanska županija prepoznata kao županija koja može dati doprinos temi konferencije i ukupnom regionalnom dijalogu. Osobito se zahvalio predsjedniku Radne skupine za odnose sa Zapadnim Balkanom pri  Europskom odboru regija i predsjedniku Jadransko-jonske euroregije, županu Dubrovačko-neretvanske županije - Nikoli Dobroslaviću, ali i svima koji promiču uključivanje lokalne i regionalne vlasti u oblikovanje europske politike u kontekstu otklanjanja izazova koji pred BiH stoje u procesu prijema u članstvo EU.

„U više sam navrata isticao, ali želim to iznova ponoviti - Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u cijelosti dijeli europske vrijednosti integriranja i čvrsto je opredijeljena da se, kroz partnerstvo i suradnju, još snažnije uključi u taj proces i tako doprinese što skorijem prijemu BiH u članstvo EU,“ kazao je predsjednik Herceg dodavši kako je svjestan da BiH, kao država u procesu pristupanja, mora ispuniti sve kriterije i da to ovisi isključivo o nama i našoj spremnosti da u cijelosti preuzmemo i implementiramo europske vrijednosti.

„Pred nama su ključni prioriteti iz Mišljenja Europske komisije koje smo dobili prije više od dvije godine, a koji, zbog složene političke situacije, nisu realizirani u onoj mjeri u kojoj se to od nas očekuje. Bojim se kako, bez dogovora ključnih političkih čimbenika, kao što smo imali na primjeru izbora u Gradu Mostaru, neće biti moguće postići snažniji napredak.

Kao jedan od ključnih izazova koji stoje pred BiH, uz ustavne reforme, je Izborni zakon i potreba njegove izmjene što je temeljni preduvjet da se konačno otkloni mogućnost da jedan narod drugome bira legitimne političke predstavnike. Bez izmjena Izbornoga zakona, BiH teško može računati na to da će u skoro vrijeme biti dio obitelji europskih zemalja. Odlaganje izmjena Izbornoga zakona i neimplementiranje odluka Ustavnog suda dodatno usložnjava političke prilike i usporava cjelokupni razvitak BiH,“ istaknuo je predsjednik Herceg dodavši da je u tom kontekstu bitno istaknuti i Sporazum o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH čija bi provedba zasigurno poboljšala ukupne političke odnose i doprinijela bržem ispunjavanju ključnih prioriteta.

Također, kazao je da se mora imati u vidu složenost Bosne i Hercegovine i nužna potreba otvorenog dijaloga i kompromisa o brojnim pitanjima, te maksimalna uključenost svih razina vlasti.

„Slobodan sam kao primjer uspješnog dijaloga istaknuti Vladu kojoj sam na čelu, gdje imamo zastupljene predstavnike tri konstitutivna naroda, te, uz puno rada i razumijevanja, uspijevamo odgovoriti na brojne izazove. Na tom tragu, držim kako je potrebno, kroz uspostavljeni sustav koordinacije u procesu europskih integracija, osnažiti horizontalnu i vertikalnu koordinaciju svih razina vlasti u BiH kako bismo zajednički dogovorili dosljedno stajalište o svim pitanjima koja se odnose na EU. Vlada HNŽ, kao i do sada, spremna je, u sklopu svojih nadležnosti, uključiti se u aktivnosti usmjerene na što skorije ispunjavanje zadanih prioriteta u sva četiri područja - Demokracija i funkcioniranje institucija, Vladavina prava, Osnovna prava i Reforma javne uprave – koje BiH treba ispuniti kako bi počela pregovore o punopravnom članstvu,“ zaključio je predsjednik Herceg koji je potom odgovarao na upite sudionika panela.

Inače, Radna skupina za područje zapadnog Balkana zadužena je za odnose EU-a s područjem zapadnog Balkana (Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Kosovom), a bavi se općim političkim i gospodarskim razvojem i procesom stabilizacije i pridruživanja.

07-12-2021 12:04

VLADA USVOJILA NAJZNAČANIJE FINANCIJSKE DOKUMENTE

Na održanoj 159. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Nacrt Proračuna HNŽ za 2022. godinu u iznosu od 253.830.600 KM, te Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112,20 KM.

Također, dana je suglasnost na Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2022. godinu.

Istaknuto je kako je i kroz tzv. Rebalans ovogodišnjeg i kroz Nacrt Proračuna za sljedeću godinu zadržana razvojna dimenzija, odnosno uvećana su sredstva za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, osobito Zračnu luku Mostar. Također, podržani su strateški projekti jedinica lokalne samouprave. Vlada će, kao i do sada, poduprijeti brojne aktivnosti u obrazovanju, športu, kulturi, te drugim područjima bitnim za razvitak Županije. Predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Proračuna.

Razmotren je i usvojen Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Naime, nakon donošenja Zakona 2017. godine, Skupština je zadužila Vladu i resorno Ministarstvo da prate primjenu Zakona i u proceduru, sukladno financijskim mogućnostima, upute izmjene s ciljem poboljšanja utvrđenih prava i dopune novim pravima. Na tom tragu već su ranije donošene nove odluke kojima su, uz ostalo, utvrđeni veći iznosi novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i visine jednokratne potpore za opremu novorođenoga djeteta. U tom kontekstu prihvaćen je Nacrt Zakona koji za cilj ima poboljšanje određenih zakonskih rješenja, osobito vezano za pravo na dodatak na djecu.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Mostara, Stoca i Čitluka.

Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o radu notara u HNŽ za 2020. godinu. Istaknuto je kako na području HNŽ djeluje 13 notara, a učinci notarske službe ocjenjeni su  pretežno zadovoljavajućim uz obvezu poduzimanja dodatnih napora i mjera kako bi građani i pravne osobe imali pristupačnu, brzu i kvalitetnu uslugu. 

03-12-2021 13:32

JAVNI POZIV: SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

Ministarstvo gospodarstva HNŽ objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva gospodarstva  s pozicije ''Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'' utvrđene Proračunom Hercegovačko – neretvanske županije za 2021. godinu s kriterijima raspodjele.

Tekst Javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti u priloženim dokumentima.

03-12-2021 13:23
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00