• Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač susrela se sa Ivanom Dodigom, članom hrvatske teniserske reprezentacije i višestrukim pobjednikom Grand Slam turnira. Dodig je, zajedno sa bratom Mladenom, upoznao premijerku Buhač sa nizom aktivnosti koje provode, kao i planovima za nove projekte na prostoru Čitluka, naravno s akcentom na njihovo matično Međugorje. Naglasili su da im je prioritet da omoguće djeci i mladima kvalitetno sportsko obrazovanje i prepoznavanje nadarenih kojima treba osigurati pretpostavke za lični i profesionalni razvoj. - Ivan je nesumnjivo naše svjetski prepoznatljivo ime i raduje me kada čujem šta sve ostvaruje i planira realizovati. Zahvaljujem mu ovom prilikom na odluci da se vrati rodnom kraju i ulaže svoja sredstva u projekte koji će donijeti opće dobro kako Međugorju i Čitluku, tako i Hercegovini i našem kantonu u cjelini. Uvjerena sam da će aktivnosti kojima su se braća Dodig posvetila imati osjetan efekt na broćansku privredu, osobito njezinu turističku granu – komentirala je premijerka, čestitavši hrvatskoj teniserskoj zvijezdi na priznanju za najboljeg čitlučkog sportaša u protekloj godini koje mu je dodijeljeno u okviru proslave Dana Općine Čitluk.  
  • Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je 18. redovnoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za 2024. godinu s pozicije Ureda predsjednice Vlade HNK-a ''Subvencije mladima za porez na promet nekretnina i renta'' u iznosu od 12.500,00 KM za prva dva podnositelja zahtjeva. Ured predsjednice Vlade objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na refundiranje plaćenog poreza na promet nekretnina ili naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) i naknade troškova uređenja građevinskog zemljišta kod kupovine / građenja prve stambene nekretnine za mlade porodice na prostoru HNK-a iz sredstava Budžeta HNK-a za 2024. godinu. Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava odobrenih za tu namjenu u Budžetu HNK-a za tekuću godinu, a najkasnije do 31. decembra. Novčana sredstva za refundaciju plaćenog poreza ili rente odobravat će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva, a do utroška sredstava planiranih Budžetom. Podsjećamo da su Javni poziv, Odluka i prijavni obrazac dostupni na službenoj web stranici Vlade, te na Protokolu Ureda predsjednice (Stjepana Radića 3 u Mostaru). Vlada je danas usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK-a za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine. Iz Izvještaja je vidljivo da je ostvarenje budžetskih prihoda za prva tri mjeseca 90 odsto u odnosu na planirani iznos. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o kriterijima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, odnosno suosnivač HNK za 2024. godinu. Tom odlukom utvrđeni su kriteriji, način finansiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 8 miliona KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. sa pozicije ''Grant općinama (domovi zdravlja)'' u iznosu od 4 miliona KM kojim će Vlada izvršiti obaveze iz potpisanih kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstvene djelatnosti. Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za utrošak novčanih sredstava za provođenje aktivnosti u okviru Dječije nedelje u HNK-u za 2024. u iznosu od 70.000,00 KM za nabavku školskih torba i pribora za učenike iz socijalno ugroženih porodica sa prostora Kantona. Iz istog resora usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa za lica koja su korisnici stalne novčane pomoći Kantona i lica smještena u ustanove socijalne zaštite ili udomiteljske porodice kojima troškove smještaja plaća Kanton u iznosu od 1.261,00 KM. Za tu su namjenu osigurana budžetska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM. Danas je usvojeno i više odluka o finansijskim podrškama organizovanju tečaja, kongresa, simpozija, manifestacija i godišnjica. Vlada je danas usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava i utvrđivanju kriterija, uslova i načina raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Upravu za prognanike i izbjeglice sa pozicije ''Pomoć raseljenim licima i povratnicima – Anex 7'' za 2024. godinu u HNK-u u iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti putem Javnog poziva za pružanje pomoći povratnicima u građevinskom materijalu za obnovu i adaptaciju stambenih jedinica. Usvojen je i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo građenja i prostornog uređenja sa pozicije ''Nabavka stalnih sredstava u obliku prava'' u iznosu od 100.000,00 KM koja će se utrošiti za izradu Studije energetske efikasnosti javnih objekata u HNK-u sa Operativnim planom. Vlada i resorno ministarstvo građenja nadležne su institucije koje su obavezne da pokrenu aktivnosti na provođenju investicija utvrđenih Strategijom obnove zgrada u FBiH do 2050. godine. Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je prihvatila uredbe o članarinama u Turističkoj zajednici HNK-a i boravišnoj taksi u HNK-u.            Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na prostoru Mostara i Čitluka.
  • Premijerka HNŽ-a Marija Buhač učestvovala je na 9. godišnjem EUSAIR forumu pod nazivom „Oblikovanje budućnosti EUSAIR-a“, koji se danas i sutra održava u Šibeniku. Naime, radi se o posljednjem i najvažnijem događaju predsjedanja Republike Hrvatske EUSAIR-om, na kojem je tema  EU strategija za jadransku i jonsku regiju. EU fondovi te njihovo efektivno korištenje ključan su dio EU makroregionalnih Strategija, te se upravo šibenskim primjerom želi pokazati gostima Foruma rezultate koji su mogući uz njihovo racionalno korištenje. Skupu se kao domaćin obratio ministar vanjskih i evropskih poslova RH Goran Grlić Radman, kao i ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Šime Erlić i šibensko-kninski župan Marko Jelić. Šibenski gradonačelnik Željko Burić prisustvovao je otvorenju foruma te je u svom uvodnom govoru gostima poželio dobrodošlicu u grad Šibenik, najstariji izvorni hrvatski grad na istočnoj obali Jadrana. Forum je prilika za istraživanje konačnih rezultata revizije EUSAIR-a, njegovog akcijskog plana i strukture upravljanja. Istaknuto je kako dijalog između više država i više sudionika prema jednoj zajedničkoj viziji znači ustrajniji, učinkovitiji i spremniji EUSAIR. Premijerka Buhač je u sklopu Foruma učestvovala u radu nekoliko konferencija, a svoj boravak na ovom Forumu iskoristila je za brojne susrete i razgovore sa visokim dužnosnicima o temama o kojima se razgovaralo tokom Foruma, ali i o međuregionalnoj saradnji, zajedničkim projektima i  drugim temama vezanim za Evropske integracije. Inače, Forum su zajednički organizirali Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije RH, te Ministarstvo turizma i sporta RH u bliskoj saradnji s Evropskom komisijom, te podrškom EUSAIR-a.  

PREMIJERKA SA HRVATSKOM TENISERSKOM ZVIJEZDOM

Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač susrela se sa Ivanom Dodigom, članom hrvatske teniserske reprezentacije i višestrukim pobjednikom Grand Slam turnira. Dodig je, zajedno sa bratom Mladenom, upoznao premijerku Buhač sa nizom aktivnosti koje provode, kao i planovima za nove projekte na prostoru Čitluka, naravno s akcentom na njihovo matično Međugorje. Naglasili su da im je prioritet da omoguće djeci i mladima kvalitetno sportsko obrazovanje i prepoznavanje nadarenih kojima treba osigurati pretpostavke za lični i profesionalni razvoj.

- Ivan je nesumnjivo naše svjetski prepoznatljivo ime i raduje me kada čujem šta sve ostvaruje i planira realizovati. Zahvaljujem mu ovom prilikom na odluci da se vrati rodnom kraju i ulaže svoja sredstva u projekte koji će donijeti opće dobro kako Međugorju i Čitluku, tako i Hercegovini i našem kantonu u cjelini. Uvjerena sam da će aktivnosti kojima su se braća Dodig posvetila imati osjetan efekt na broćansku privredu, osobito njezinu turističku granu – komentirala je premijerka, čestitavši hrvatskoj teniserskoj zvijezdi na priznanju za najboljeg čitlučkog sportaša u protekloj godini koje mu je dodijeljeno u okviru proslave Dana Općine Čitluk.

 

23-05-2024, 8:22

SKLOPLJENI SPORAZUMI O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETIMA JAVNIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U MOSTARU

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK dr.sc. Goran Karanović potpisao je sporazume o saradnji sa Sveučilištem u Mostaru – Pravnim fakultetom i Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru – organizacionom jedinicom Pravni fakultet.

Potpisani sporazumi predviđaju izvođenje i realizaciju zajedničkih konferencija, seminara, kurseva, radionica; razmjenu znanja, iskustva i praktičnog rada; upoznavanje studenata pravnih fakulteta iz Mostara sa nadležnostima, organizacijom i načinom rada Ministarstva; međusobnu podršku i promociju; te uspostavljanje svih oblika saradnje koji su u skladu sa misijom i vizijom potpisnika Sporazuma uz obostranu i općedruštvenu korist.

Navedene aktivnosti dio su inicijative da se pravni fakulteti javnih visokoškolskih ustanova što više uključuju i u normativnu djelatnost organa uprave, kao i da se pravnim fakultetima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru pomogne u jačanju njihove naučno-istraživačke djelatnosti.

17-05-2024, 15:05

ODOBRENI PRVI ZAHTJEVI ZA SUBVENCIJE ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA I RENTE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je 18. redovnoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za 2024. godinu s pozicije Ureda predsjednice Vlade HNK-a ''Subvencije mladima za porez na promet nekretnina i renta'' u iznosu od 12.500,00 KM za prva dva podnositelja zahtjeva.

Ured predsjednice Vlade objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na refundiranje plaćenog poreza na promet nekretnina ili naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) i naknade troškova uređenja građevinskog zemljišta kod kupovine / građenja prve stambene nekretnine za mlade porodice na prostoru HNK-a iz sredstava Budžeta HNK-a za 2024. godinu. Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava odobrenih za tu namjenu u Budžetu HNK-a za tekuću godinu, a najkasnije do 31. decembra. Novčana sredstva za refundaciju plaćenog poreza ili rente odobravat će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva, a do utroška sredstava planiranih Budžetom. Podsjećamo da su Javni poziv, Odluka i prijavni obrazac dostupni na službenoj web stranici Vlade, te na Protokolu Ureda predsjednice (Stjepana Radića 3 u Mostaru).

Vlada je danas usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK-a za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine. Iz Izvještaja je vidljivo da je ostvarenje budžetskih prihoda za prva tri mjeseca 90 odsto u odnosu na planirani iznos.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o kriterijima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, odnosno suosnivač HNK za 2024. godinu. Tom odlukom utvrđeni su kriteriji, način finansiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 8 miliona KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. sa pozicije ''Grant općinama (domovi zdravlja)'' u iznosu od 4 miliona KM kojim će Vlada izvršiti obaveze iz potpisanih kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstvene djelatnosti.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za utrošak novčanih sredstava za provođenje aktivnosti u okviru Dječije nedelje u HNK-u za 2024. u iznosu od 70.000,00 KM za nabavku školskih torba i pribora za učenike iz socijalno ugroženih porodica sa prostora Kantona.

Iz istog resora usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa za lica koja su korisnici stalne novčane pomoći Kantona i lica smještena u ustanove socijalne zaštite ili udomiteljske porodice kojima troškove smještaja plaća Kanton u iznosu od 1.261,00 KM. Za tu su namjenu osigurana budžetska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM. Danas je usvojeno i više odluka o finansijskim podrškama organizovanju tečaja, kongresa, simpozija, manifestacija i godišnjica.

Vlada je danas usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava i utvrđivanju kriterija, uslova i načina raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Upravu za prognanike i izbjeglice sa pozicije ''Pomoć raseljenim licima i povratnicima – Anex 7'' za 2024. godinu u HNK-u u iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti putem Javnog poziva za pružanje pomoći povratnicima u građevinskom materijalu za obnovu i adaptaciju stambenih jedinica.

Usvojen je i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo građenja i prostornog uređenja sa pozicije ''Nabavka stalnih sredstava u obliku prava'' u iznosu od 100.000,00 KM koja će se utrošiti za izradu Studije energetske efikasnosti javnih objekata u HNK-u sa Operativnim planom. Vlada i resorno ministarstvo građenja nadležne su institucije koje su obavezne da pokrenu aktivnosti na provođenju investicija utvrđenih Strategijom obnove zgrada u FBiH do 2050. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je prihvatila uredbe o članarinama u Turističkoj zajednici HNK-a i boravišnoj taksi u HNK-u.           

Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na prostoru Mostara i Čitluka.

17-05-2024, 12:06

NAJAVLJENA OBAVEZNA PROLJETNA DERATIZACIJA NA PROSTORU HNK-A

Iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona najavili su da će provoditi obaveznu preventivnu deratizaciju na prostoru HNK-a koja počinje u utorak, 21. maja 2024. godine. Cilj je da se smanji broj glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na prostoru kantona.

Akcija će se provoditi postavljanjem otrova na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, na obale rijeka, u kanalizacijske šahtove, deponije čvrstog otpada, groblja, ruševne objekte, u obrazovne i zdravstvene institucije, vjerske i druge javne objekte. Iz ZJZ-a ističu da će koristiti savremena efikasna sredstva za uništavanje glodara, a obzirom na činjenicu da je riječ o otrovu, ujedno apeliraju na stanovništvo da mamce ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija, te da posebno pažljivo kontroliraju svoje kućne ljubimce, sukladno zakonskim propisima.

Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području HNK-a planirano je sukladno sljedećem rasporedu: Mostar od 21. maja do 1. juna, Konjic od 21. do 28. maja, Jablanica od 29. do 31. maja, Čitluk i Prozor-Rama od 3. do 4. juna, Ravno 4. juna, Stolac 5. juna, Neum 6. juna i Čapljina od 6. do 8. juna. Iz ZJZ-a HNK-a napominju da su moguća odstupanja od navedenih termina ako to nalože vremenske neprilike ili druge nepredviđene okolnosti.

16-05-2024, 11:31

PREMIJERKA BUHAČ NA 9. GODIŠNJEM EUSAIR FORUMU

Premijerka HNŽ-a Marija Buhač učestvovala je na 9. godišnjem EUSAIR forumu pod nazivom „Oblikovanje budućnosti EUSAIR-a“, koji se danas i sutra održava u Šibeniku.

Naime, radi se o posljednjem i najvažnijem događaju predsjedanja Republike Hrvatske EUSAIR-om, na kojem je tema  EU strategija za jadransku i jonsku regiju.

EU fondovi te njihovo efektivno korištenje ključan su dio EU makroregionalnih Strategija, te se upravo šibenskim primjerom želi pokazati gostima Foruma rezultate koji su mogući uz njihovo racionalno korištenje.

Skupu se kao domaćin obratio ministar vanjskih i evropskih poslova RH Goran Grlić Radman, kao i ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Šime Erlić i šibensko-kninski župan Marko Jelić. Šibenski gradonačelnik Željko Burić prisustvovao je otvorenju foruma te je u svom uvodnom govoru gostima poželio dobrodošlicu u grad Šibenik, najstariji izvorni hrvatski grad na istočnoj obali Jadrana.

Forum je prilika za istraživanje konačnih rezultata revizije EUSAIR-a, njegovog akcijskog plana i strukture upravljanja.
Istaknuto je kako dijalog između više država i više sudionika prema jednoj zajedničkoj viziji znači ustrajniji, učinkovitiji i spremniji EUSAIR.

Premijerka Buhač je u sklopu Foruma učestvovala u radu nekoliko konferencija, a svoj boravak na ovom Forumu iskoristila je za brojne susrete i razgovore sa visokim dužnosnicima o temama o kojima se razgovaralo tokom Foruma, ali i o međuregionalnoj saradnji, zajedničkim projektima i  drugim temama vezanim za Evropske integracije.

Inače, Forum su zajednički organizirali Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije RH, te Ministarstvo turizma i sporta RH u bliskoj saradnji s Evropskom komisijom, te podrškom EUSAIR-a.

 

15-05-2024, 14:43

PREMIJERKA BUHAČ NA OBILJEŽAVANJU DANA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač danas je u Dubrovniku, na poziv predsjednice Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije Terezine Orlić i župana dubrovačko-neretvanskog Nikole Dobroslavića, prisustvovala svečanom zasjedanju Skupštine DNŽ-a povodom proslave Dana Županije i njezinog nebeskog zaštitnika sv. Leopolda Bogdana Mandića. U prikladnom pozdravu prisutnim zvanicama, akcentirala je da ta svetkovina podsjeća na bogatu istoriju, kulturu i tradiciju Dubrovnika i čitavog DNŽ-a, te da se s pravom ističe da je to područje istinski biser hrvatske obale.

- Ujedno, riječ je o nama posebno dragoj susjednoj i prijateljskoj županiji s kojom ispreplićemo živote i sudbine kroz nebrojene protekle vijekove. Vi ste primjer da posvećenost i sinergija lokalne i županijske vlasti uz podršku viših nivoa, u ovom slučaju Vlade RH, uz pametno i učinkovito korištenje sredstava EU-a, mogu izrasti u simbol uspjeha i odličnosti i uzor mnogima. To ste dokazali izgradivši, od ratom pogođenog, razrušenog i opljačkanog hrvatskog prostora, vodeću županiju po mnogostrukim kriterijima, prepoznatu i u RH i u čitavom svijetu – poručila je Buhač i dodala da nas svečani momenat podsjeća i na važnost zajedništva i saradnje.

- I ova nas prilika poziva nas na još tješnje veze i usmjerenost prema novim zajedničkim projektima koji će donijeti boljitak stanovništvu u oba naša administrativna prostora i uopće u našim istorijsko bliskim regijama Hercegovini i Dalmaciji. Istinski osjećam da smo zajednički predani takvoj viziji naše budućnosti. Vlada HNK-a ostaje privržena DNŽ-u i jačanju naših međusobnih odnosa u svim segmentima koji nas spajaju, od infrastrukture do turizma, kulture i svih drugih životnih područja – zaključila je premijerka HNK-a.

10-05-2024, 20:29

PREMIJERKA SA HRVATSKOM TENISERSKOM ZVIJEZDOM

Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač susrela se sa Ivanom Dodigom, članom hrvatske teniserske reprezentacije i višestrukim pobjednikom Grand Slam turnira. Dodig je, zajedno sa bratom Mladenom, upoznao premijerku Buhač sa nizom aktivnosti koje provode, kao i planovima za nove projekte na prostoru Čitluka, naravno s akcentom na njihovo matično Međugorje. Naglasili su da im je prioritet da omoguće djeci i mladima kvalitetno sportsko obrazovanje i prepoznavanje nadarenih kojima treba osigurati pretpostavke za lični i profesionalni razvoj.

- Ivan je nesumnjivo naše svjetski prepoznatljivo ime i raduje me kada čujem šta sve ostvaruje i planira realizovati. Zahvaljujem mu ovom prilikom na odluci da se vrati rodnom kraju i ulaže svoja sredstva u projekte koji će donijeti opće dobro kako Međugorju i Čitluku, tako i Hercegovini i našem kantonu u cjelini. Uvjerena sam da će aktivnosti kojima su se braća Dodig posvetila imati osjetan efekt na broćansku privredu, osobito njezinu turističku granu – komentirala je premijerka, čestitavši hrvatskoj teniserskoj zvijezdi na priznanju za najboljeg čitlučkog sportaša u protekloj godini koje mu je dodijeljeno u okviru proslave Dana Općine Čitluk.

 

23-05-2024 08:22

SKLOPLJENI SPORAZUMI O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETIMA JAVNIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U MOSTARU

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK dr.sc. Goran Karanović potpisao je sporazume o saradnji sa Sveučilištem u Mostaru – Pravnim fakultetom i Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru – organizacionom jedinicom Pravni fakultet.

Potpisani sporazumi predviđaju izvođenje i realizaciju zajedničkih konferencija, seminara, kurseva, radionica; razmjenu znanja, iskustva i praktičnog rada; upoznavanje studenata pravnih fakulteta iz Mostara sa nadležnostima, organizacijom i načinom rada Ministarstva; međusobnu podršku i promociju; te uspostavljanje svih oblika saradnje koji su u skladu sa misijom i vizijom potpisnika Sporazuma uz obostranu i općedruštvenu korist.

Navedene aktivnosti dio su inicijative da se pravni fakulteti javnih visokoškolskih ustanova što više uključuju i u normativnu djelatnost organa uprave, kao i da se pravnim fakultetima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru pomogne u jačanju njihove naučno-istraživačke djelatnosti.

17-05-2024 15:05

ODOBRENI PRVI ZAHTJEVI ZA SUBVENCIJE ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA I RENTE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je 18. redovnoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za 2024. godinu s pozicije Ureda predsjednice Vlade HNK-a ''Subvencije mladima za porez na promet nekretnina i renta'' u iznosu od 12.500,00 KM za prva dva podnositelja zahtjeva.

Ured predsjednice Vlade objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na refundiranje plaćenog poreza na promet nekretnina ili naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) i naknade troškova uređenja građevinskog zemljišta kod kupovine / građenja prve stambene nekretnine za mlade porodice na prostoru HNK-a iz sredstava Budžeta HNK-a za 2024. godinu. Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava odobrenih za tu namjenu u Budžetu HNK-a za tekuću godinu, a najkasnije do 31. decembra. Novčana sredstva za refundaciju plaćenog poreza ili rente odobravat će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva, a do utroška sredstava planiranih Budžetom. Podsjećamo da su Javni poziv, Odluka i prijavni obrazac dostupni na službenoj web stranici Vlade, te na Protokolu Ureda predsjednice (Stjepana Radića 3 u Mostaru).

Vlada je danas usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK-a za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine. Iz Izvještaja je vidljivo da je ostvarenje budžetskih prihoda za prva tri mjeseca 90 odsto u odnosu na planirani iznos.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o kriterijima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, odnosno suosnivač HNK za 2024. godinu. Tom odlukom utvrđeni su kriteriji, način finansiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 8 miliona KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. sa pozicije ''Grant općinama (domovi zdravlja)'' u iznosu od 4 miliona KM kojim će Vlada izvršiti obaveze iz potpisanih kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstvene djelatnosti.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za utrošak novčanih sredstava za provođenje aktivnosti u okviru Dječije nedelje u HNK-u za 2024. u iznosu od 70.000,00 KM za nabavku školskih torba i pribora za učenike iz socijalno ugroženih porodica sa prostora Kantona.

Iz istog resora usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa za lica koja su korisnici stalne novčane pomoći Kantona i lica smještena u ustanove socijalne zaštite ili udomiteljske porodice kojima troškove smještaja plaća Kanton u iznosu od 1.261,00 KM. Za tu su namjenu osigurana budžetska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM. Danas je usvojeno i više odluka o finansijskim podrškama organizovanju tečaja, kongresa, simpozija, manifestacija i godišnjica.

Vlada je danas usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava i utvrđivanju kriterija, uslova i načina raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Upravu za prognanike i izbjeglice sa pozicije ''Pomoć raseljenim licima i povratnicima – Anex 7'' za 2024. godinu u HNK-u u iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti putem Javnog poziva za pružanje pomoći povratnicima u građevinskom materijalu za obnovu i adaptaciju stambenih jedinica.

Usvojen je i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo građenja i prostornog uređenja sa pozicije ''Nabavka stalnih sredstava u obliku prava'' u iznosu od 100.000,00 KM koja će se utrošiti za izradu Studije energetske efikasnosti javnih objekata u HNK-u sa Operativnim planom. Vlada i resorno ministarstvo građenja nadležne su institucije koje su obavezne da pokrenu aktivnosti na provođenju investicija utvrđenih Strategijom obnove zgrada u FBiH do 2050. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je prihvatila uredbe o članarinama u Turističkoj zajednici HNK-a i boravišnoj taksi u HNK-u.           

Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na prostoru Mostara i Čitluka.

17-05-2024 12:06
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00